Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

søndag 29. april 2012

Bokanbefaling: Gud och hans kritiker

I Sverige er det bygget opp et spennende apologetisk miljø rundt Credoakademin. I tillegg til å drive skole, er de gode på å oversette viktige apologetiske bøker fra England og USA, men også til å skrive aktuelle bøker selv. Jeg har nettopp lest meg gjennom den siste utgivelsen derfra, Gud och hans kritiker - en antologi om nyateismen. Mats Selander er redaktør for denne artikkelsamlingen.

Det begynner å bli mange bøker som tar et oppgjør med nyateismen etter hvert. Men det er plass til flere, særlig når de er skrevet i Norden. Det er noe med å få aktualisert stoffet på hjemlige forhold. Og siden slike bøker bør være mest mulig oppdaterte, er det bare å heie de fram. Nå er det jo forskjeller mellom våre land også, så ikke alt i denne boken føles like relevant for norske forhold. Sturmark og Hedenius tilhører den svenske arenaen. Men det er absolutt lett å overføre problemstillingene til Norge også.

Boken fokuserer selvsagt mye på Dawkins & co. Det er disse som legger premissene for debatten med sine bøker og utspill. Gud och hans kritiker tar for seg temaer som retorikk, Guds eksistens, moral, helvete, tro og vitenskap, Gud og fysikken og Gud og biologien.

Jeg hadde stor glede av artiklenes konsise form og pedagogiske tilnærmelse og oppsett. For meg som lærer i apologetikk vil denne boken være en god ressurs på ulike temaer. Jeg er nok spesielt glad for dens tilnærming til temaer som helvete, Big Bang og evolusjonen.

Boken herved anbefalt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar