Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

søndag 16. januar 2011

Klokt om moral av Hessen

I serien Lyngbø og Hærlands Big Bang som går på NRK nå, handlet andre program om etikk og moral. Programleder Lyngbø spør ekspertpanelet tidlig i dette programmet om hvilken regel eller norm de skulle ønske å fjerne.

Biolog Dag O. Hessen svarer:

- Jeg prøver å tenke på det, men vi har altså brukt noen tusen år på å få disse normene og reglene som holder samfunnet sammen. Og vi har brukt noen få år på å fjerne nesten alle. Så jeg tenker vel heller jeg vil slå et slag for disse normene og reglene.
Når han blir spurt om han ikke vil fjerne en eneste en, svarer han:
- Ikke én.
Jeg holder nettopp på å lese en bok om karakter av Os Guinness. Den heter Character Counts og handler om 4 store forbilder med sterk karakter: George Washington, William Wilberforce, Abraham Linconln og Aleksandr Solzhenitsyn. Alle disse satte spor etter seg i historien på grunn av sin karakterstyrke og vektlegging av etikk og moral. Inspirerende.

Kanskje vi har gått over i en ny tid, en tid der vi ikke har flere normer og regler igjen å bryte ned? Vi har sprengt de fleste, og vi er i ferd med å erfare konsekvensene av regelstormingen. Moral og regler kan overdrives, men vi klarer oss ikke uten. Regler gir rammer. Rammer gir trygghet. Og som Hessen sa, vi har brukt noen tusen år på dette prosjektet. Dette syns jeg var veldig klokt svart av Hessen.

Nå er det sikkert normer og regler som bør tas fram til debatt, men den grunnleggende holdningen Hessen her viser om at dette er noe som holder et samfunn sammen, må gjerne spre seg til folk flest.

Kanskje vi trenger en ny William Wilberforce?

2 kommentarer:

  1. Siden Hessen til og med siterte Chesterton i sin bok om gener, styrket dette min tillit til ham (altså Hessen) ytterligere. Alltid ille når mine fordommer mot biologers moraltenkning forstyrres av fakta.

    SvarSlett
  2. Ja, la oss nå ha fordommene vår i fred, sier nå jeg.

    SvarSlett