Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

søndag 20. mai 2012

Bokanbefaling: Inspiration and Incarnation

Jeg har tidligere i denne bloggen uttrykt begeistring for en bok av Peter Enns, The Evolution of Adam. Her kommer nok en begeistret anbefaling, nå gjelder det hans bok fra 2005 "Inspiration and Incarnation. Evangelicals and the Problem of the Old Testament".

Det er noe med tonen i Enns bøker som tiltaler meg veldig.
On the one hand, I am very eager to affirm that many evangelical instincts are correct and should be maintained, for example, the conviction that the Bible is ultimately from God and that it is God's gift to the church. Any theories concerning Scripture that do not arise from these fundamental instincts are unacceptable. One the other hand, how the evangelical church fleshes out its doctrine of Scripture will always have somewhat provisional quality to it. [...] But it is to say that at such time when new evidence comes to light, or old evidence is seen in a new light, we must be willing to engage that evidence and adjust our doctrine accordingly.
Og det er nettopp denne villigheten til å la nye funn, ny viten komme til orde, uten at selve grunnlaget forsvinner, som fascinerer meg.
To put it another way, my aim is to allow the collective evidence to affect not just how we understand a biblical passage or story here and there within the parameters of earlier doctrinal formulations. Rather, I want to move beyond that by allowing the evidence to affect how we think about what Scripture as a whole is.
The problems many of us feel regarding the Bible may have less to do with the Bible itself and more to do with our own preconceptions.
Enns legger til grunn at Bibelen har en guddommelig og en menneskelig side, på samme måte som Jesus. Og det interessante er da å drøfte hva gjør det med Bibelen og vår lesning av Bibelen at den er skrevet av mennesker med menneskelige begrensninger? Den gammeltestamentlige verden var veldig annerledes enn vår. Hvordan skal vi da lese tekster fra en kontekst som ikke likner vår i det hele tatt? Enns har mye spennende å komme med rundt denne problemstillingen.

Det er spesielt tre områder denne boken fokuserer på.
1. Det gamle testamentet og annen litteratur fra samme (og tidligere) periode i nabokulturene. Hva får det å si for vår lesning av Bibelen at tekstene er så like? Er GT virkelig så unikt som vi er vant til å tenke? Hvis ikke, hvordan skal vi da lese det som Guds ord?
2. Forskjeller innad i GT. Hvorfor gjengir ulike steder i Bibelen samme hendelse på en ulik måte? Ulike meninger innad i GT? Hvordan skal vi forholde oss til det?
3. Måten NTs forfattere behandler GT. Hvorfor behandles GT så merkelig av NT? Partier og vers blir fullstendig revet ut av sin kontekst og tolket svært annerledes enn man ville forvente. Hva skal vi tenke om det?
Enns ønsker ikke å provosere. Som sagt, det er noe med tonen. Han er ærlig, søkende, men ønsker å ta både Bibelen og forskning rundt og i Bibelenn på alvor. Han ønsker å starte en samtale, en diskusjon. Han åpner opp noen nye verdener innenfor tolkning som kan få det litt til å svimle for en vanlig bibelleser, men jeg tror vi har godt av nettopp slike opplevelser.

Bibelen blir ikke enklere. Men det er ting som faller litt mer på plass. Og når han også peker på at god Bibeltolkning også må ha en godt stykke kunst i seg, blir jeg glad. Det tror jeg nemlig veldig på.

Boken har veldig gode litteraturlister etter hvert kapittel. Så her er det bare å lese seg inn i stoffet.

Enns er en liten favoritt hos meg nå, til noen eventuelt overbeviser meg om noe annet. Beklager min stor begeistring, men slik ble det nå denne gangen. Herved mer enn anbefalt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar