Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

mandag 24. desember 2012

O glede, la oss samles i kirken i dag.

Vi har mye å takke for en dag som denne. For mange av oss er det helt naturlig å samles i kirken for å takke sammen. Dette er en gledens dag!

I gårsdagens post skrev jeg at det er bra at du slipper å måtte gå i kirken. Du tvinges ikke, og det er bra. Hvor bra er det da ikke at du har lov til å gå til kirken? Du får lov å gi uttrykk for din tro. Du får lov å feire gudstjeneste. Vi vet at det ikke er en selvfølge i alle land.

Som de fleste nå sikkert har fått med seg, er dagen i dag satt av til å feire Jesu fødsel, selv om det er lite sannsynlig at denne fødselen skjedde akkurat på denne datoen, ja til og med årstiden. Det betyr lite i denne sammenheng.

Det er flere elementer i julefortellingen vår som er oppe til diskusjon i fagkretser. Det gjelder Betlehem, manntallet, vismennene, jomfrufødselen, etc. Dette er viktige diskusjoner, men de kan nok virke forstyrrende på troen av og til. Jeg mener likevel det er et sunnhetstegn at alle sider ved vår Bibel og ved vår kristne tro stadig er oppe til debatt og granskning. Det er en styrke ved kristen tro. Vi har jo sett mange eksempler på at det i perioder har blitt sådd tvil ved enkelte temaer, for deretter i neste omgang å ha landet på økt tillit til Bibelen. Det skjer ikke alltid, men det er viktig å se at det nok skjer oftere enn folk kanskje tror.

Men i dag feires ingen detalj i vår tro. Det er selve troen på at Gud ble menneske som skal minnes og leves ut. Alle troende, liberale eller konservative, de som har mye tro eller lite tro, de som har lett for å tro eller de som har vanskelig for å tro, voksne, barn, eldre og ungdom, kan i dag samles om dette ene som forener alle disse som kalles kristne: Gud tok bolig blant oss.

Å, for en naiv fortelling. Så barnslig. Men du verden, så vakker. Det er uendelig vakkert.

Dette vakre er større enn meg, større enn min familie, større enn mitt land. Når vi samles i kirken, så vet vi at folk over hele kloden går til kirkene sine. Vi møtes i Jesu krybberom. O glede.

God jul!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar