Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

fredag 15. mars 2013

Bokanbefaling: Jesus-skandalene

Bibelforskeren David Instone-Brewer har i mange år jobbet med å forstå Jesus ut fra samtidige rabbinske tekster. Dette er et fagområde som har mye spennende å bidra med også overfor den vanlige bibelleser. Den svenske bibelforskeren Birger Gerhardsson og den anerkjente jødiske forskeren Jakob Neusner har vært banebrytende på dette området. Instone-Brewer har i boken The Jesus Scandals. Why he shocked his contemporaries (and still shocks today) gitt oss en populærfaglig oversikt over hvor skandaløs en del situasjoner rundt Jesus faktisk var sett med samtidens øyne.
Scandals are our best guarantee of historical truth in the Gospels. When disgreceful, embarrasing and schocking details about Jesus are recorded by his friends and supporters, it is much harder to disbelieve them. Jesus was accused of being a bastard, blaspheming, abusing alcohol, partying with prostitutes, being mad and working for Satan - in other words, scandal followed him.
Disse skandalene, eller pinlige scenene, utsagnene og detaljene er tatt med i evangeliene, og for de første kristne var det viktig å ikke utelate dem selv om det i samtiden ville skape trøbbel og hoderisting. Det er vanskelig å tenke seg at forfatterne ville tatt med så mange forstyrrende og ødeleggende elementer hvis det ikke hadde vært for at det faktisk var sant. Altså et argument for at evangeliene ikke er fiksjon. Et meget godt argument!

Denne boken er så interessant og bidrar med ny viten om kjente tekster. Jeg håper den blir oversatt til norsk! Tilsynelatende harmløse situasjoner eller utsagn av Jesus viser seg å være fulle av kontrovers. Jeg skal gi noen eksempler.

Det er ikke lett å forstå dette med Jesu tilblivelse. Gud som far, ikke Josef. Hvordan skjedde dette, osv. Men uansett, historien om Josef og Maria, er en skandaløs historie. Det sies rett ut at Jesus ikke er et produkt av et riktig ekteskap. At Jesus selv ikke gifter seg, er også en skandale, men kan også være et naturlig resultat av at han ikke er ektefødt barn. Ingen ville gifte bort døtrene sine til slike menn. En ugift mann på 20 ble betraktet som en det var noe galt med. Jesus vandrer ugift rundt som 30-åring. Ikke et spesielt bra signal i samtiden.

Jesus ga kvinner og barn en status som må ha blitt oppfattet som svært provoserende. For ikke å snakke om hans deltakelse på fester hos tollere der prostituerte var en naturlig del av festen. Dette var skandale på skandale.

Vi nærmer oss påske. Ved selve innstiftelsen av nattverden bryter Jesus regler for skikk og bruk, som vanlig, kunne man kanskje si. Men verst av alt er når han sier at vinen er hans blod. Hvordan disiplene, med sin bakgrunn, i det hele tatt kunne drikke "blod", er nesten uforståelig. En skandale er det i hvert fall å be noen gjøre det. Jøder holdt seg langt unna blod.

Instone-Brewer gjør flere bibeltekster rikere. Et kapittel jeg har blitt gående å tenke mye på etter at jeg leste det, er et om misbruk av barn. Hvis han har rett i det han skriver, mener jeg mye forkynnelse har gått glipp av svært viktige poenger i noe Jesus forkynte. Dette gjelder teksten i Matt 18, 6 (Mark 9, 42):
Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.
Instone-Brewer mener at det her må være snakk om seksuell synd.
His [Jesus] language might be euphemistic (there was a child present!), but the implication is obvious. Jesus is talking about child sex abuse, which he hated with more ferocity than he expressed for any other sin.
Hvis dette er riktig, noe jeg virkelig håper, må jeg si at tolkningen av dette verset har mistet mye av sin betydning når det har blitt utlagt på prekestoler rundt omkring. Jeg har aldri hørt noen utlegge den slik. Det jeg derimot ofte har hørt, er at det handler om at ikke må føre andre bort fra troen på Jesus. Er ikke det en veldig STOR forskjell? Skulle gjerne hatt norske fagfolk til å kommentere akkurat dette punktet.

Jeg kunne nevnt mye annet også, som Jesu lære om skilsmisse, ekteskap, hyklere, etc. Hva var egentlig gjeldende lover og holdninger til ulike temaer Jesus tok opp? Det er mye å lære av The Jesus Scandals.

Summa sumarum. Denne boken vil jeg nok bruke mye, kjenner jeg meg selv rett. Anbefales på det sterkeste fordi den får oss til å tenke nytt om en person vi lett føler at vi kjenner fra før.

4 kommentarer:

 1. Interessant. Du nevner Jesu lære om skilsmisse og ekteskap. Kunne du si noe mer om det i denne sammenheng?

  Mens jeg leste det du skriver kom jeg å tenke på hva Turid Smith Polfus skriver i boken "Bibelens kvinnesyn" om kvinnen som ble helbredet på sabbaten i en synagoge, Luk 13:10-17. Mot forordninger for oppførsel i synagogen, der kvinnene hadde sin usynlige plass, kaller Jesus kvinnen til seg, antagelig foran der han underviser, helbreder henne, og hun begynner å prise Gud. Dette kan ha vært en stor irritasjonsmoment for fariseerne ved siden av at Jesus helbredet på sabbaten. Kvinner skulle jo ikke sees eller høres i synagogen.

  Står det noe om denne hendelsen i "Jesus-skandalene"?

  SvarSlett
 2. Instone-Brewer mener Jesus tar romernes standpunkt (og jøder utenfor Palestina sitt) når han går inn for monogami.

  "The Old Testament allowed polygamy but didn't encourage it." Polygami ble praktisert når en mannen døde uten å etterlate seg arvinger. Da skulle broren gifte seg med kona og få arvinger med han, selv om han altså var gift fra før. Også i en del andre tilfeller ble det praktisert polygami.

  "Enforcing monogamy may have cleared away a scandal, but created a new problem for the churc. Suddenly there were more widows without husbands and without support because they couldn't become anyone's second wife." Dermed blir det behov for å samle inn penger til enkene.

  Når det gjelder skilsmisse, var det på Jesu tid utbredt en svært liberal praksis. Man kunne skille seg for hvilken som helst grunn. "The scandal was that many men wanted it to be easier to divorce." Jesus strammer altså inn loven i forhold til samtiden ved å ikke gå med på denne liberaliseringen som kan kalles "Any Cause divorce".

  "The misunderstanding through the centuries has been the belief that Jesus was referring to all grounds for divorce rather than the "Any Cause" divorce(altså den kvinnefiendtlige tolkningen av loven) specifically.

  I begge disse tilfellene ligger skandalen i at Jesus helt klart går mot tidsånden, for å si det sånn.

  SvarSlett
 3. Han tar opp kvinnenes plass, men ikke den spesielle hendelsen du nevner.

  Jeg vet at en del arkeologer heller mot å mene at kjønnsskillet, altså kvinner på et sted og menn på et annet sted, i synagogene muligens ikke ble praksis før et par århundrer senere.

  SvarSlett
 4. Hans Kvalbein drøfter for øvrig til Instone-Brewers syn på dette i sin store Jesusbok fra 2008. Instone-Brewer utga i 2002 boken "Divorce and remarriage in the Bible: the social and literary context".

  SvarSlett