Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

tirsdag 31. desember 2013

Kristen tro som liv

Det er på ingen måter gitt at kristen tro assosieres med noe levende eller med noe som har med selve livet å gjøre. For mange vil nok ord som institusjon, regler, moralisme, ritualer, etc. fortere poppe opp i hodet før liv, levende, livlig o.l.

På samme måten vil Bibelen oppleves forskjellig. Det er nok mange som tenker at det først og fremst er en bok som inneholder reglene man skal følge hvis man ønsker å være en kristen. Altså, en lovbok. Det er rart med det, hvordan en fortelling kan forstås på vidt forskjellige måter.

Jeg kjenner mange som elsker Bibelen og opplever den som god og levende. Som livets brød. Som levende vann. Så leser jeg Margaret Skjelbreds bok Mors bok, og ser hvordan den samme Bibelen, de samme fortellingene, plutselig kan framstå som det mest livsdrepende man kan tenke seg. Det er vondt å lese, men enda vondere å vite at noen opplever det sånn også i dag.

I den amerikanske bestselgerboken Skuret av Wm. Paul Young ønsker forfatteren å fremstille kristen tro som alt annet enn død tro og moralisme. Han ønsker å fortelle kristen tro med litt andre ord enn man vanligvis er vant til. Om han lykkes, er vel opp til leseren. Gud blir presentert som en stor afrikansk kvinne, Jesus som, ja, Jesus, og Den hellige ånd som en asiatisk liten kvinne. Disse lever i kjærlighet til hverandre og deres mål er å inkludere menneskene i dette kjærlighetsfellesskapet. For en kontrast til Skjelbreds Gud!

Flere andre kristne forfattere og forkynnere har innsett at kristentroen må kommuniseres på en annen måte enn tidligere for at kjærligheten og livet, som er selve kjernen, skal komme fram. Den amerikanske pastoren Rob Bell, som jeg skrev om her, har oppnådd stor suksess med sine bøker. Spørsmålet er om han går for langt bort fra Bibelen eller om han faktisk treffer kjernen? Diskusjonen går høyt.

Kristen tro må ha noe med selve livet å gjøre, hvis ikke er den faktisk meningsløs. Kristen tro er liv fordi Gud er liv. Kristen tro er kjærlighet fordi Gud er kjærlighet. Kjærlighet og liv. Dette skulle alle kristne kunne enes om.

Så er det jo da slående at det ikke er ordet liv som slår oss når vi ser rundt oss i kirker og når vi tenker på kristne. Men det kan jo faktisk være at vi forventer noe annet av liv enn det det faktisk er.

Forventer vi liv som i fest og glede og tjo hei, bør vi nok kikke i mer karismatiske miljøer, eller dra på en kristen ungdomsfestival. Det vil vi finne mye av det. Likevel, skulle dette være definisjonen på at det er liv, vil det se mørkt ut for mange av oss, for det er ikke så ofte vi er der.

Hvis vi derimot tenker at liv er noe som foregår der hvor en plante eller et tre har røttene sine i jorden og får hele sin vekst fra å motta næring derfra, er vi kanskje inne på et bilde som ligger nærme hva kristen tro går ut på. Stille. Daglig. Hele tiden. Rotfestet i Gud.

Noen kristne tenker at det er kun når man aktivt leser i Bibelen eller aktivt ber at dette livet lever. Det tror jeg er feil. "Bli i meg, så blir jeg i dere," sier Jesus. Da har det nok mer med en vedvarende tilstand, nokså uavhengig av følelser og stemning og også aktivitet. Det er en holdning, en vilje, en retning i livet.

I kristen tro er det ganske tydelig hva resultatet av dette livet er: Kjærlighet til Gud og alle mennesker! Kristen tro handler i svært liten grad om at jeg skal oppnå maks lykke, maks velstand, etc., men om at jeg skal motta maks kjærlighet for å gi maks kjærlighet videre til alle som er rundt meg.

Kristen tro snakker om synd. Det er bra. For synd er nettopp det at vi faktisk ikke klarer å elske Gud og andre så høyt vi skulle. Husk at å elske er ikke teori, men handling. Jeg mislykkes her. Kristne mislykkes her. Alle mislykkes her. Gud er nok ikke veldig overrasket over det. Men det er da det fortsatt gjelder: "Bli i meg, så blir jeg i dere!" Kjærligheten gir ikke opp. Den er sta slik.

Kristen tro er en fortelling om levende liv, om ærlig liv og om kjærlighet. Ja, først og fremst om kjærlighet. Det er vel derfor jeg er kristen, tror jeg.

Godt nytt år! Måtte livet strømme gjennom oss alle og fylle oss med en kjærlighet som overgår all forstand!

2 kommentarer: