Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

lørdag 7. desember 2013

Å tenke høyt om Bibelen

Komikeren Bill Maher harselerer en del med religiøse i sin film "Religilous" som kom for en del år siden. Og faktisk med rette mange ganger.

I denne filmen intervjuer han lederen for en opplevelsespark som ønsker å vise at verden ble skapt på 6 dager, helt bokstavelig. Der kan publikum oppleve at mennesker og dinosaurer lever side om side. I intervjuet sier lederen bl.a. noe sånt: "Hvis vi ikke kan stole på Bibelen hundre prosent når det gjelder dette, kan vi ikke stole på den i det hele tatt." Jeg har ikke filmen foran meg nå, så ordlyden er ikke helt korrekt, men jeg er nokså sikker på at meningen er korrekt gjengitt.

Altså: Enten er alt riktig slik som vi tolker det, eller så er ingenting til å stole på.

Avisa Dagen har ikke vært fast lesestoff for meg, men jeg sa ja til et abonnement for en måneds tid siden. Og Dagen har den siste måneden vært fullstendig dominert av en debatt om bibelsynet til NLA Høgskolen i Bergen. To studenter mener det undervises uklart, eller feil, om historisiteten ved GT.

Jeg kjenner igjen ønsket om at alt i Bibelen skal gå opp, og frustrasjonen som student da jeg på MF lærte om både det ene og det andre i Bibelen som kanskje var annerledes enn jeg hadde forestilte meg. Nå ser jeg fra debatten rundt NLA at MF for lengst er avskrevet som en troverdig institusjon. Det er synd diskusjonen så lett polariseres.

Det har kommet svært fornuftige og gode innspill i debatten også, ikke minst fra NLA selv.

Bibelen er en stor bok. Mange forfattere. Skrevet over mange år. Hva betyr det at den er skrevet ned av mennesker? Hva betyr det at den også er/inneholder Guds inspirasjon/ord? Det er så lett å ville ha enkle svar her. Grøftene ligger lett tilgjengelige.

Ikke minst i akademiske institusjoner er det svært viktig at alle mulige svar på vanskelige problemstillinger kommer fram. Det krever at folk tenker, analyserer og selv tar stilling. Denne evnen må trenes. Når arkologien, tekstforskningen eller annen relevant forskning kommer med nye opplysninger og nye tanker, bør man verken få panikk, flykte, slå tilbake, eller liknende, men lytte og tenke.

Jeg vet at det foregår mye spennende forskning på GT. Selv har jeg sans for en som heter Peter Enns. Han regner seg som en konserativ teolog, men har en annen holdning til GT enn at alt må ha skjedd slik det vanligvis blir tolket i kristne konservative sammenhenger. Betyr det at alt faller som et korthus? Nei, det trenger det absolutt ikke gjøre. Bildet blir mindre svart-hvitt, og gode teorier kan bryne seg på hverandre. Noen vil vel kanskje avskrive Enns på grunn av hans holdning til GT, men hele debatten vil blir renere hvis man slutter å merke hverandre med "liberal" eller "konservativ", fordi det er mye mer komplisert enn som så.

Jeg har forstått det slik at også NLA har høyttenkende ansatte som sikkert ikke er enige om alt. Det er og blir en stor fordel for studentenes evne til å selv ta stilling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar