Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

lørdag 29. mai 2010

Skrivebordsguden og Følelsesguden

Den tro som går opp i et helhetlig system, der alle deler passer sammen, der alt blir oversiktlig og forståelig, enkelt, snakker mest sannsynlig lite sant om livet. Skrivebordsguder har lite med livet å gjøre.

Jeg er rasjonalist, men har liten tro på tro som forklarer alt. Jeg har heller aldri tenkt at apologetikk, som jeg elsker å studere, har noe mål eller noen mulighet for det. Det er forskjell på å søke sannheten så langt den lar seg finne, og å si at vi sitter på hele sannheten.

Skrivebordsguder henvender seg bare til hjernen, og blir til liten nytte i møte med mørket. Skrivebordsguden tåler ikke livet, tåler ikke eksistensiell motgang, om den aldri så mye mener seg å være en kristen utgave.

Bibelen har aldri lovet eller sjenket oss et komplett system eller full forståelse. Det er god grunn til å være skeptisk til kristne som hevder å ha forstått alt. Livet er og vil være en vandring i mørket, i uforståeligheten, i uoversiktligheten. Kristen tro handler om at i dette mørket er det mulig å få akkurat så mye lys vi trenger for å vite noe om retningen på neste steg. Tror jeg.

Når jeg har sagt dette, er det også på sin plass å si at jeg er like skeptisk til en følelsesgud. Det er ikke slik at siden vi ikke kan vite alt, trenger vi ikke bruke hjernen i det hele tatt. Følelsesguden har gjort like mye, om ikke mer, skade som Skrivebordsguden. Den troende sier: "Jeg føler at slik og slik er det, slik og slik er Gud. Dette føles riktig." Følelser snakker sant om hva jeg føler, men ikke nødvendigvis om hvem Gud er.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar