Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

lørdag 2. oktober 2010

Daniel Mendelsohns Forsvunnet

Jeg har nettopp avsluttet lesingen av Daniel Mendelsohns koloss av en bok, "Forsvunnet", der vi følger hans jakt på sin egen families historie fra andre verdenskrig. Tiden er i ferd med å renne ut i forhold til å kunne snakke med personer som opplevde det som skjedde. I utgangspunktet virker Mendelsohns prosjekt nesten helt håpløst, for det finnes nesten ingen igjen som kjente de personene han ønsker å finne historien til.

Daniel Mendelsohn er amerikansk jøde fra en familie som en gang tilhørte det lille stedet Bolechow. Hans bestefar kom seg til USA før andre verdenskrig startet. Daniel vokser opp med historien om at bestefarens bror Schmiel og hans familie ble værende og senere drept av tyskerne, i likhet med nesten alle andre jøder i området. Men ingen i familien vet egentlig helt hva som skjedde.

Dette er en veldig annerledes bok om andre verdenskrig. Det er vel mer riktig å si at det egentlig er en bok om historie, om å fange historien før den blir borte. Vi har et behov for å se oss tilbake, noen mer enn andre. Vi ønsker å forstå vår egen historie, det har med vår identitet å gjøre.

Denne jakten fører Mendelsohn jorden rundt til gamle Bolechow-boere som bare husker små bruddstykker av det han er ute etter. Det blir til et fascinerende puslespill der bit for bit legges for å få et bilde. Og det skal vise seg at det ofte er små tilfeldigheter som gang på gang fører til nye opplysninger.
Det finnes ingen mirakler, ingen magiske slumpetreff. Man kan bare speide, og til slutt få se, det som hele tiden har vært der.
Skriver Mendelsohn i slutten av boken. Historien til menneskene som har levd vil bli borte, slik historien til enkeltmennesker fra f.eks. antikken for alltid er borte. Vi aner noe generelt, men lite om hver skjebne. Vi kan redde noen av historiene mens folk ennå husker. Så derfor er det viktig for Mendelsohn å ikke slå seg til ro med at de ble drept under krigen, men forsøke å redde så mye som mulig av 6 slektningers historie så nøyaktig som mulig.

Derfor blir det mange detaljer, svært mange detaljer i denne boken. Til tider opplevde jeg den stillestående, men det er noe her som nettopp av den grunn blir kanskje enda mer fascinerende. Hvorfor så opptatt av detaljene? Hvorfor ikke bare slå seg til ro med at de ble drept? For Mendelsohn blir denne jakten på detaljer et forsøk på å bli kjent med og å vekke til live slektninger han aldri har kjent. Han ønsker nærmest å fjerne tidsskillet, og skillet mellom døde og levende. Kanskje det egentlig er noe av det vi gjør når vi søker bakover.

Han gjør et genialt fortellergrep ved å parallellt fortelle fra historiene i 1 Mosebok og utlegninger av disse. Selv om han selv ikke er en troende jøde, og egentlig ikke har hatt noe nært forhold til disse fortellingene, får han her fortalt sitt folks historie samtidig med sin personlige historie. Disse fortellingene beriker, utfyller og utfordrer hverandre.

Alt i alt en bra bok, men som sagt, veldig lang med veldig fokus på små detaljer, som i lys av prosjektet gir god mening.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar