Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

søndag 25. november 2012

Hvem er denne Eidsvåg?

At Bjørn Eidsvåg er en av våre største artister, kan det ikke herske noen tvil om. Han har skrevet seg inn i folks hjerter som få andre. Han er en ordkunstner og en låtskriver av Guds eller guds nåde.

At Bjørn Eidsvåg gjennom hele sin karriere har hatt et anstrengt forhold til kirken, er det vel heller ingen tvil om. Kirken er for trang, for opptatt av feil ting, for lite av noe og for mye av noe annet. Kristne generelt er heller ikke noe å skryte av.

Bjørn Eidsvåg kunne vært en skikkelig samfunnsrefser, men han er for meg først og fremst en kirke- og kristenrefser. Jeg kunne nok tenkt meg mer av samfunnsrefseren, for som kirkerefser slår han inn åpne dører og sier bare det folk flest tenker og mener om denne forstokkede kirken. Den lille motstanden Eidsvåg får på sine meninger, er jo fra folk han allerede har definert som nokså utenfor.

Det er jo alltid en mye enklere kunst å si hva man er mot, og å peke på hva som er feil, enn å si hva man er for, og å gi konstruktive innspill. Jeg tenker kanskje litt for ofte etter å ha lest eller hørt hva Eidsvåg sier: Dette er for enkelt! Dette henger ikke helt på greip! På den annen side, er det nok mange som føler at han er en viktig stemme de trenger i møte med kirken og Gud.

Eidsvåg er kunstner. Og jeg tror at kunstnere flest har behov for å sprenge rammer. Mange føler seg ille til mote av å bli plassert i en boks. Kan det ligge noe der, dette behovet for ikke å bli satt i boks sammen med andre kristne? "De kristne er sånn og sånn, men jeg er i hvert fall ikke sånn, om jeg i det hele tatt kan kalles en kristen."

Hvem er så denne Eidsvåg?

Er han Jesus som i sinne river ned bodene i tempelgården fordi de har gjort Guds sted til noe annet enn det det skulle være? Som refser fariseere og skriftlærde for å ha lagt til ekstra byrder for folket?

Eller er han Moses som har vært oppe og møtt Gud og kommer ned og ser at folket har begynt å danse rundt Gullkalven i stedet for å være vendt mot Gud?

Er han røsten fra ødemarken som roper "Vend om"?

Eller er han Romerhæren som i år 70 bestemmer seg for å rive Tempelet en gang for alle?

Er han Antiokus IV Epifanes som gjorde Tempelet om til et hellig sted for andre religioner?

Er han en som har studert skriften og kommet fram til at kristne flest har mistolket det som står der? Eller er han en som har lest skriften og funnet ut at dette ikke holder?

Jeg aner ikke. Det vet han selv. Men jeg vet at når han klager på Gud, står han faktisk i en bibelsk tradisjon. Det er mange i Bibelen som også klager på Gud. Når han refser kirken og kristne, står han også i en bibelsk tradisjon. Det gjøres mye av det i Bibelen. Hvis han derimot vil ha en Gud som ikke har noe med Bibelen å gjøre, skjønner jeg godt at det blir vanskelig å vise noen særlig respekt for kirken og det kristne står for.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar