Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

søndag 13. januar 2013

Sunn skepsis - også for kristne!


Boken "Skepsis - Guide til kritisk tenkning" utgitt på Humanist forlag vil nok av mange kristne kanskje bli møtt med nettopp skepsis, men det er gode grunner til at den bør lyttes nøye til. En slik innføringsbok i vitenskapelig tenkning og metode er mer relevant nå enn noen gang. Mona Hide Klausen og Kjetil Hope er redaktører for artikkelsamlingen.

Etter noen sider, av rundt 300, smiler jeg. Etter 100 tenker jeg at det er en nyttig bok som flere må lese. Etter å ha lest den ferdig, er jeg overbevist. Jeg kjenner nok både en og to og flere som vil føle seg tråkket på av det som skrives, samtidig tenker jeg at det er ingen god grunn til det, egentlig. Boken framstår for meg som sunn, rett og slett sunn. Som kristen har jeg ingen problemer med å støtte det som står. Det betyr selvfølgelig ikke at det ikke er utfordringer for meg som kristen, og for de fleste andre, å finne i det å leve etter kritisk tenkning som prinsipp.

Første del er en innføring i vitenskapsteori og forskning. Burde vært obligatorisk. Sett det på pensum et eller annet sted. Det er så nyttig å kunne noe om dette. Selvfølgelig (!) får alternativbransjen, vaksinemotstandere, UFO-troende, spøkelsestroende, etc. gjennomgå når påstandene deres skal undersøkes. Med god grunn. Det samme mener jeg om kristne kreasjonister som blankt avviser etablert vitenskap. Jeg blir stadig brydd over kristne som kommer med påstander som avfeier vitenskapen. Det er ikke bra.

Jeg mener kritisk tenkning er en nødvendighet, selv om du ikke blir lykkelig av det. Jeg tror i hvert fall ikke at du trenger å bli ateist av det, heller. De skriver da også:
Det er også forskjell mellom skeptisisme og ateisme, og en kan utmerket godt være både religiøst troende og ha en skeptisk holdning til tilværelsen.
Dette stemmer godt med mine erfaringer. Jeg erfarer også at en del ateister tror de er vitenskapelige bare fordi de er ateister, samtidig som de helt overser store blinde felter i sitt eget liv der ikke kritisk tenkning akkurat er påtakelig. Dersom kristne ikke lærer å leve naturlig med kritisk tenkning, tror jeg mange vil føle at de må hoppe av kristen tro for å få en del ting til å gå opp. Det vil i så fall være både synd og unødvendig, tenker jeg. Dette gjelder nok særlig i miljøer hvor det dyrkes en litt for positiv innstilling til folks historier om mirakler i en eller annen form. Man trenger ikke være naiv selv om man er kristen.
Skepis er ikke et mål, men et middel.
Det støtter jeg.

2 kommentarer:

  1. Dette syns jeg var en flott anmeldelse av boka! Og du har et stort poeng i at man trenger ikke være naiv for å være kristen.
    Håper denne bloggen når frem til mange! Det er svært viktig å lære seg å tenke kritisk og å være skeptisk.

    SvarSlett