Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

fredag 22. februar 2013

Ærlig bok om troens midtlivskrise

Dette er mitt første møte med Lauren F. Winner. Jeg har lest hennes siste bok, Still. Notes on a mid-faith crisis. Og det var et spennende, litt annerledes møte. Boken ble av Christianity Today kåret til en av fjorårets beste kristne bøker.

Lauren F. Winner kommer fra et jødisk hjem, men konverterte til kristen tro. Hun beskriver sin første tid som kristen som en tid preget av sterk overbevisning og sterke følelser. Nå er det ikke slik lenger.

Some days I am not sure if my faith is riddled with doubt or whether, graciously, my doubt is riddled with faith. And yet I continue to live in a world the way a religious person lives in the world; I keep living in a world that I know to be enchanted, and not left alone. I doubt; I am uncertain; I am restless, prone to wander. And yet glimmers of holy keep interrupting my gaze.
Denne boken er ærlig. Bånn ærlig, så ærlig at det nesten gjør vondt innimellom. Det kan det bli en god bok ut av. I tillegg til at troen er i en ny, litt mer diffus fase, er hun nyskilt. Det er ikke noe hun tar lett på. Et mislykket ekteskap der hun selv bryter ut fordi hun føler det hele helt feil, fører nesten til at hun også mister troen. Dette skulle jo ikke skje henne, som overbevist kristen.

Boken er skrevet nesten som en dagbok. Kan minne litt om stilen til Philip Yancey, eller kanskje enda mer om Donald Miller (Blue like jazz). Dette er tro og tvil, angst og fortvilelse, blandet med alt det som gjør at troen holder seg fast midt i livskrisen. Det er nok mulig boken er litt mer kvinnebok enn mannebok (selv om det kanskje er helt forbudt å skrive noe sånt), men den kan selvfølgelig leses av alle. Fasitsvarene og den riktige teologien behandles ikke så mye her. Dette er personlig livs- og troshistorie, først og fremst. For mange av oss kan det i seg selv oppleves oppbyggelig.

Hun har skrevet flere bøker og fått spesielt stor anerkjennelse for hennes forrige bok Girl meets God. Den har jeg da ikke lest, men etter anmeldelsen til New York Times er stilen gjenkjennelig:

Winner is insatiable, and dauntless, in her search for religious truth, at whatever personal cost. The sheer energy of her quest, combined with refreshing honesty and flashes of wild humor, give her story its edge.

2 kommentarer: