Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

onsdag 19. oktober 2011

Bibelen for vanskelig for folk flest?

Dette er dagen for å skrive om Bibelen. Jeg gleder meg stort over at Bibelselskapet i dag gir ut en ny bibeloversettelse. Et enormt arbeid er lagt ned i denne utgaven. Gratulerer til Bibelselskapet!


Det er flott med et fornyet språk. Vi trenger det. Jeg har lenge sett fram til denne utgaven.

Samtidig tror jeg det er mer enn språket som er en utfordring når vi skal lese Bibelen. Boken er rett og slett vanskelig å få taket på. Det kreves en del kompetanse for å forstå. 66 bøker. Svært ulike i form og innhold. Mange rare vers. Slektskrøniker. Lover om alt mulig. Profetier. Underlige hendelser. Uforståelige hendelser. Provoserende hendelser. Hva er viktig? Hva er ikke viktig?

Mange kristne kjenner veldig på dette, at det er store deler av Bibelen som er mer eller mindre utilgjengelig for dem. Man konsentrerer seg om Jesusfortellingene og noen av brevene. Enkeltvers fra GT er kanskje streket under fordi de er gode ord, fine ord til trøst, oppmuntring og veiledning. Søndagsskolefortellingene fra GT siteres også i møter og bibelgrupper. Men hele deler av Bibelen ligger der ulest og urørt.

Det er ingen hemmelighet at kristne tolker Bibelen ulikt. Men de fleste kristne er langt mer enige enn folk er klar over. Jesus er sentrum. Det betyr at den viktigste Bibeldelen begynner etter 1000 sider. Bare det i seg selv betyr at Bibelen må leses på en annen måte enn andre bøker. GT må tolkes i lys av Jesus. Hvorfor det?

Dette er krevende å kommunisere til den vanlige mannen på gata. Det står ingen steder at det er en gradvis åpenbaring av hvem Gud er i løpet av hele GT. Dette skjønner vi etter hvert. For det er først med Jesus vi får vite hvem Gud er, så langt vi har mulighet for å erfare. Teologer kan dette, vet dette. Og en bibelkjenner ser at Bibelen selv legger opp til dette, men det kreves en viss hjelp og erfaring for å få litt taket på det.

Jeg tror folk også blir veldig blindet av at Bibelen er Guds Ord. Altfor mange ikke-kristne tror Bibelen er en lovbok fra Gud der du kan ta hvilket som helst vers og si at dette er Guds vilje. Så enkelt er det faktisk ikke. Å lese i sammenheng, å la vanskelige bibelsteder tolkes i lys av enklere bibelsteder, etc. krever kunnskap. Det scores mange billige poenger på hvor håpløs Bibelen er av folk som knapt kan ha brukt særlig tid på å prøve å forstå dette. Du leser ikke noen vers i Moseloven og så tror du har skjønt Bibelen. Hvilken annen bok behandles slik?

At jeg med dette åpner opp for at det er en viss relativitet i mitt møte med Bibelen, er klart. Det betyr ikke nødvendigvis en degradering av Guds ord i møte med mine egne tanker. Det betyr heller ikke nødvendigvis en liberal tolkning.

Jeg kjenner kristne som mener at man må ta Bibelen som den er, ikke tolke den. Problemet med denne holdningen er at det finnes ingen lesing av Bibelen som ikke samtidig er tolkning. Vi må tolke for å kunne forstå.

Det betyr også at kristne alltid til alle steder må ha en levende diskusjon om hvilken bibeltolkning som er den beste og rimeligste. Pinsevenner og lutheranere har landet på forskjellig tolkning av dåp, for å ta et opplagt eksempel. Adventistenes bokstavtolkning av skapelsesberetningene ligger et langt stykke fra lutherske statskirkepresters tolkning i Norge, for å ta et annet.

Det er en krevende bok, denne Bibelen. Så krevende at de aller fleste, kanskje alle, må ha til dels mye hjelp for å forstå. Det er også derfor utlegging av teksten er så viktig.

Jeg drømmer om at bibelkunnskapen igjen skal øke blant folk flest. Og den bør nok økes kraftig blant kristne. Jeg håper kirker rundt omkring starter med bibelundervisning for menighetene sine. Gjerne lavterskeltilbud. En ny Bibel er en fin anledning.

5 kommentarer:

 1. Alle ser på TV. Jeg synes NRK kunne starte en serie om bibeltolkning og bibelsyn.

  SvarSlett
 2. Det er jeg veldig enig i, Sigrun. Det er vel nærmest fraværende. Kan ikke huske et eneste program om det noen gang.

  SvarSlett
 3. Den måten vi tolker bibelen på vil være avhengig av vår bakgrunn.

  Når ateister leser bibelen vil de gjerne lete etter selvmotsigelser i teksten, eller vers som de oppfatter som umoralske.De leter altså etter ting som bekrefter deres syn på kristendommen.Når kristne leser bibelen vil de være mer opptatt av paralle tekster(tekster som er like i forskjellige bøker) enn av selvmotsigelser,siden disse tekstene styrker troverdigheten og gir sammenheng.Man får flere kilder til samme historie altså.

  Jeg tror de fleste som begynner å studere teologi vil være kristne i utgangspunktet,studiet vil ikke være så attraktive for mennesker som ikke er kristne.Det er altså ikke et representativt utvalg av befolkningen.
  Studentenes og teologenes kristne bakgrunn vil påvirke hvordan de tolker bibelen.Det er viktig å være klar over at tolkningen altså ikke blir helt nøytral.Det er ikke sikkert det er mulig å bli helt nøytral i forhold til å tolke bibelen uansett hvilken bakgrunn man har,men det er et ideal man kan strekke seg mot.

  Det hadde vært en fordel om flere som ikke var kristne hadde begynt å studere teologi ,for å unngå denne biasen.

  SvarSlett
 4. Hei Tom Arne
  Du vil tydeligvis at alle skal bli teologer. Det er neppe noen god idè. Som du selv påpeker er rommet for tolkning veldig stort. Det vi burde ta stilling til er det som ikke er åpent for tolkning.
  Er Jesus guds sønn?
  Døde Jesus på korset for å gi oss frelse?
  Kommer du til himmelen hvis du tror på ovennevnte?
  Kommer du til Helvete hvis du ikke tror?

  Dette er etter min oppfatning kjernen i den kristne tro. Dette går foran alt, og teologien kommer i annen rekke. Jeg har ikke brukt årevis av mitt liv på å studere bibelen, men er det virkelig nødvendig? Jeg er ikke overbevist om at det finnes en gud, derfor kaller jeg meg ateist. Jeg har lest mer i bibelen enn de fleste, men jeg er ikke teolog. Den problemstillingen du tar opp her er kanskje den sterkeste grunnen til at jeg ikke tror. Jeg klarer nemlig ikke å forstå at en allmektig gud skulle ha problemer med å kommunisere med menneskene. Det blir med gud som det blir med åndene til Lisa Williams, de er enkle å snakke til, verre å få svar fra.

  SvarSlett
 5. Et veldig bra og informativt innlegg. Lærte noe nytt her. Selv har jeg tenkt på bibelen som gud ord, og jeg har mange ganer prøvd å sette meg ned med den, men har gitt opp. Vet ikke hvor jeg skal begynne osv. Samtidig som det er et veldig tungt språk,.

  Syns det er bra at de har utgitt en ny bibel med nytt språk, kansje jeg endelig kan klare å lese bibelen nå!;)

  SvarSlett