Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

tirsdag 7. juni 2011

Kristne er så forskjellige at ...

... kristendommen neppe er sann. Omtrent sånn skriver Paula Kirby her. Og forklarer noe om hva som førte henne fra kristen tro til ateisme.

Hennes historie og grunner kan ingen bestride. Det finnes mange veier til ateisme. Men for andre er kristnes forskjellighet både trosstyrkende og oppbyggelig. Selvfølgelig skaper mennesker Gud i sitt bilde. Gud ser ikke lik ut for noen kristne. Dette er helt naturlig. Og i kristne kretser snakkes det mer og mer om dette, tror jeg. Mitt gudsbilde er sammensatt og subjektivt. Men derfra til å si at på grunn av det finnes det ingen Gud, er nokså lang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar