Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

fredag 10. juni 2011

Tekstkritikk på Bibelen og Koranen

Skal man ta hellige bøker på alvor, må de granskes. Og de må granskes nøye. Som kristen er jeg vant til at hele min Bibel kan undersøkes, diskuteres og granskes. Dette gjelder både innholdet, teksthistorien, og overleveringshistorien. Skal en hellig bok følges, noe som vel er selve meningen, må den bestå disse undersøkelsene.

Jeg skrev for noen år siden min hovedoppgave i nytestamentlig tekstkritikk, altså det faget som jobber med tekstoverlevering. Det er et spennende fagområde, og Bibelen må være den teksten i verden det har blitt forsket mest på. Fagfolk, uavhengig av tro, er stort sett enige om at dagens Bibel er svært nær originalteksten. Hundre prosent sikker går det ikke an å bli.

Det lever en forestilling blant muslimer om at Bibelen på et bestemt tidspunkt i historien ble sterkt forandret og fordervet, og at det er grunnen til at Gud ga oss Koranen. Samtidig lever det også en forestilling om at Koranen ikke har vært gjennom redigeringer, at den i dag er den samme som ble gitt til Muhammed. Begge forestillingene er feil, hevder Keith Small i sin bok Holy Books have a History.

En kristen vil ikke hevde at Bibelen er overlevert feilfritt, selv ikke de mest konservative kristne gjør det. Dette er ikke en del av den kristne tro. Det finnes over 5000 kopierte manuskripter, og de inneholder mange tusen skrivefeil. På tross av disse forskjellene og på grunn av det store antallet manuskripter, kan tekstkritikere jobbe seg fram til noe som ligger tett opp til originalen. At Bibelen er Guds Ord, vil ikke for noen kristen forutsette eller avhenge av nøyaktig overlevering.

Det man derimot IKKE finner, er noe som helst tidspunkt der Bibelen ble korrumpert slik muslimene hevder. Hvem gjorde dette? Når skulle det ha skjedd? Argumenter for dette?

I en debatt om Jesu oppstandelse og øyenvitnene, sa en muslim til Small: "We have the eyewitness that counts. We have Allah, an He said in the Qur'an that the crucifiction did not happen!" Altså, når Allah har sagt noe i Koranen, er det sant, og da trenger man ikke andre argumenter. Dette viser nok en nokså grunnleggende ulik holdning til sin hellige skrift mellom muslimer og mange kristne, mellom fideisme og evidensialisme.

I sin lille bok viser Small hvordan også Koranen har sin teksthistorie, selv om det for mange muslimer er ukjent. Jeg skriver ikke dette for å vise at muslimer er dumme og kristne er smarte. Men det har nok satt dype spor i kristen tro at Bibelen har blitt forsket mye på av folk fra alle livssyn. Jeg mener jo at det har den overlevd og kommet styrket ut av. Nå vil kanskje Koranen bli utsatt for samme fokus, og tåler den det?

6 kommentarer:

 1. Du må gjerne utdype hva du mener.

  SvarSlett
 2. Poenget er vel mer hva inerrantistene mener. Det er nok flere kristne i verden enn du tror som har et ufeilbarlighetssyn på Bibelen.

  SvarSlett
 3. Om det er flere enn jeg tror, er vel strengt tatt avhengig av hvor mange jeg tror. Og det har jeg vel ikke sagt noe om. Men selvfølgelig, du kan ha rett.

  Poenget er av ufeilbarlighetssynet på Bibelen dreier seg om noe annet enn det tekstkritikken handler om. At Bibelen er ufeilbarlig, Guds ord, kan bety mange ting, og det er stor bredde i de som vil hevde dette. Ufeilbarlighet i betydning av at Gud selv har sørget for at kopieringen av manuskripter har foregått uten skrivefeil, vil være svært vanskelig å forsvare.

  Tom Arne

  SvarSlett
 4. "En kristen vil ikke hevde at Bibelen er overlevert feilfritt, selv ikke de mest konservative kristne gjør det. Dette er ikke en del av den kristne tro." - Da er det vel ikke så mange da?

  Men det siste du skriver, er veldig rett! Det betyr likevel ikke at det ikke er mange som naivt tror at Bibelens autografer er fri for motsigelser. Det skulle vært interessant om noen forsket på hva bedehusfolket mente om dette! Boktips "Encyclopedia of Bible Difficulties" av Gleason Archer. Ellers setter jeg strek her.

  Interessant innlegg forresten! Korankritikken vil komme en dag også i muslimske land, og hva som skjer da, blir uhyre interessant å se.

  SvarSlett
 5. Ok, nå skjønner jeg. Sitatet du gjengir kunne vært mer presist fra min side. Med overlevert feilfritt mener jeg kopieringen som foregikk, det som tekstkritikken fokuserer på, ikke hvordan Bibelen ble til.

  SvarSlett