Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

tirsdag 2. februar 2010

Bloggpost nr. 100: Hvis Gud finnes

Ingen tvil om at blogging er gøy. Så når jeg nå skriver bloggpost nummer 100, ville jeg gjerne blogge om et av mine yndlingstema, Gud. Hvis Gud finnes, hvilke konsekvenser får det for vår tenkning på noen områder ateister gjerne bruker mot en gudstro?

Hvis Gud finnes ...
  • kan han ha lagt ned i hvert eneste menneske kunnskap om hva som er rett og galt. Dette vil fungere selv om mennesket ikke selv tror på Gud. Derfor vil alle mennesker langt på vei kunne leve gode moralske liv, selv om ingen vil nå det høyeste etiske nivå vi kan tenke oss. Ateistens moralske liv er mulig fordi ateistens moralske instrumenter er gitt av Gud ved skapelsen.
  • kan han ha utstyrt naturen med lover og regelmessigheter. Det vil si at det skal være mulig å finne systemet og logikken i det meste vi omgir oss med. Det trengte ikke å være system på tilværelsen.
  • kan han ha gitt mennesket fornuft nok til å bedrive komplisert tenkning og vitenskap. Derfor kan alle mennesker oppdage naturens regelmessighet og til å forstå naturen. Dette vil være en konsekvens av at menneskene har fått fornuft, og at naturen er mulig å forstå, og ikke en konsekvens av en personlig gudstro. Så vitenskapsmannen som trekker slutningen at Gud ikke finnes fordi systemet kan forstås uten Gud, kan gjøre dette nettopp fordi Gud har gjort det mulig.
  • kan han ha gitt mennesket frihet til å ville ha med Gud å gjøre eller ikke. At mange mennesker ikke vil ha med Gud å gjøre, betyr ikke at han derfor ikke-eksisterer. Om ikke et eneste menneske trodde på Gud, ville han likevel finnes. Og heller ikke ville enhver vitenskapssøken måtte konkludere med at Gud finnes, fordi friheten da ville bli mindre. Med det mener jeg at intelligensen fort ville blitt avgjørende for om folk trodde eller ikke.
  • kan han ha valgt å nå mennesket gjennom skjønnhet og alt det vakre. Naturens storslåtte skjønnhet, musikkens fantastiske toner, kunst, etc. som treffer menneskets indre, kan alt være et vitnesbyrd om en Gud som har gjort dette for å fylle tilværelsen med mening. Det vakre hadde ikke trengt å være der. Det er ingen nødvendighet i at det vakre er der og blir oppfattet som vakkert. Og selv om dette er gitt som en gave fra Gud, som en åpenbaring fra Gud, trekker ikke nødvendigvis alle denne konklusjonen. Også her er det frihet. Estetikeren har ingen fordel av sin estetiske sans når det gjelder gudstro.
Nå trenger det ikke være akkurat slik jeg har beskrevet selv om Gud skulle finnes. Men kanskje det er mulig å tenke litt omkring disse punktene, også for de som ikke tror på Gud. For i mange diskusjoner jeg har med ikke-kristne brukes disse fire punktene som argumenter mot at Gud finnes. Det er bare det at det ikke er like opplagt for meg at de taler mot Gud, som dere ser.

Jeg ser jo og vet at mange vil si: Hvis Gud finnes, hvorfor gjorde han det ikke sånn eller sånn? Og det er alltid interessant å tenke slik også. Men her var poenget et annet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar