Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

søndag 14. februar 2010

Den store Jesus-jakten - Del 1

Mange kristne er fullstendig uvitende om at det i flere hundre år har pågått en lang, intens og nokså forvirrende debatt, og tilsvarende mye forskning på, om hva vi kan vite om Jesus. De fleste løsninger du kan komme på, finnes (nesten). Jesus er ingen enkel person å forholde seg til, viser det seg.

Levde han kanskje ikke? Noen få forskere hevder Jesus aldri har levd. Da er evangelienes framstilling av ham den vi skal forholde oss til. Jesus finnes, ikke som historisk person, men som mytisk person. Jesus ble oppfunnet og dyrket som legende, ikke som historie.

Jo, det er stor sannsynlighet for at han levde. Men sannsynligvis var han en helt annen enn den Jesus vi møter i Evangeliene. De har lagt til og trukket fra. Derfor må vi finne metoder for å komme bakenfor evangeliene. Der finne vi den historiske Jesus, og han er mulig å finne.

Andre mener at den historiske Jesus man finner, likner veldig på, forskeren selv. Jesus har mange av de egenskapene og teologien forskeren selv liker.

Dette er bare noen av de retningene teologiske forskere har brukt sine liv på. Jeg holder på med å lese en interessant oversikt over denne debatten, og lover å komme tilbake med en omtale av boka. Jesusdebatten er komplisert, men nyttig å kjenne til.

Omtale av boken "The Historical Jesus. Five Fiews" av Beilby og Eddy kommer snart.

1 kommentar:

 1. “Historiske Jesus”?!?
  Genom att bara använda denna kontra-historiska självmotsägelse (bevisat av den eminenta avlidne Oxford-historikern, James Parkes, Conflict of the Church and the Synagogue) avslöjar din kristna- [försedd] med skygglappar-agenda-som förlitar sig på fjärde århundradets, hedniska, hellenistiska källor.

  Emedan forskare debatterar härkomsten av de ursprungliga redogörelserna på vilka de tidigaste omfattande (från det fjärde århundradet, även fragment är från efter-135 i vanlig tideräkning), romerska hedniska, hellenist-omskrivna versionerna var baserade, så finns det inte ett fragment, inte ens en bokstav i NT som har sitt ursprung DIREKT från det första århundradets fariséeiska judar som följde fariséen Ribi Yehoshua.

  Historiker såsom Parkes, et.al, har obestridligen bevisat att fjärde århundradets romerska kristendom var den 180 graders polära antites av första århundradets judendom av alla fariséeiska Ribis. Den tidigaste (efter-135 i vanlig tideräkning) sanna kristna var illvilligt antinomian (anti-Torah), hävdade att de efterträdde och ersatte Torah, judendom och det (”andliga”) Israel och judarna. Den ursprungliga kristendomen var anti-Torah från början emedan DSS (viz., 4Q MMT) och all annan judisk dokumentation bevisar att alla första århundradets fariséer var pro-Torah.
  Det är ett berg av historisk judisk information kristna har vägrat att behandla på sidan www.netzarim.co.il (see, speciellt, History museum-sidorna som börjar med ”30-99 I vanlig tideräkning”).
  Den ursprungliga kristendomen = anti-Torah. Ribi Yehoshua och hans Netzarim, liksom alla andra fariséer, var pro-Torah. En omedgörlig motsägelse.
  Att bygga en romersk avbildning från hellenistiska hörsägen-återgivningar - årtionden efter döden av den första århundradets fariseeiska Ribi, och efter en utdrivning med våld av hellenistiska romerska hedningar, av hans ursprungliga judiska efterföljare (år 135 I vanlig tideräkning, dokumenterat av Eusebius) - baserat på skrifterna av en hellenistisk jude som blev avskuren som en avfälling av de ursprungliga judiska efterföljarna (dokumenterat av Eusebius), är cirkelresonemang genom hedniskt-romerska hellenistiska linser.
  Det som den historiska fariséeiska Ribin undervisade finns inte i efter-år 135 I vanlig tideräkning hellenistiska romerska hörsägen-återgivningar, utan i judiska beskrivningar av fariséer och fariséeiska Ribis av den perioden.. i Dödahavsrullarna 4Q MMT (se professor Elisha Qimron), inter alia.

  Till de kristna som läser: Frågan är, nu när du har blivit informerad, kommer du att följa den autentiska historiska fariséeiska Ribin? Eller att fortsätta följa den efter-år 135 i vanlig tideräkning romerskt-omskrivna antitesen – en avgud?

  SvarSlett