Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

mandag 26. desember 2011

Interessant om skapelsen - men ingen fasit

At John C. Lennox er en meget intelligent mann, er det liten tvil om. Han har i de seneste årene kommet med flere viktige bøker innenfor apologetikk, med vekt på tema som ateisme, vitenskap og tro. Vi kan nevne Gods undertaker og Gunning for God. Nå har han gitt ut boken Seven days that divide the World.

Denne boken handler om hvordan lese skapelsesberetningen i Bibelen. Må man velge å si ja eller nei til vitenskapen? Ung-jord-kreasjonistene går i ene grøften, mener Lennox. Og de som avskriver Bibelen går i andre grøften. Selv ønsker han å ta både Bibelen og vitenskapen på alvor.

Boken er kort og enkel, men likevel toucher den inn på mange av de viktige problemstillingene. Lennox har skrevet en oppbyggelig bok. Særlig når han i kapittel 5 skriver om hva budskapet i skapelsesberetningene er, har han mye viktig å komme med.

I Norge, nærmere bestemt innenfor norsk luthersk statskirketradisjon, har vi nok vært mer opptatt av budskapet i skapelsesberetningene enn av om de kan kombineres med vitenskapens funn. Lennox ville nok ment at mange av oss tar Bibelen for lite seriøst på akkurat dette området. Og han ville sikkert hatt rett.

Derfor er det spennende å følge hans tanker om hva skapelsesberetningene sier noe om, og hva de ikke sier noe om. Han gir ikke så mange fasitsvar, og jeg er av og til usikker på hvor han selv står. Men det får meg i hvert fall til å tenke nøye gjennom hva jeg selv mener. Mine tanker har veldig, veldig godt av å utfordres.

Jeg er vant til å tenke de to skapelsesberetningene som to selvstendige fortellinger. Jeg vet en del mennesker mener de to kan kombineres og henge sammen. Lennox er inne på det, men jeg er ikke helt sikker på hvor han selv står.

Lennox er mer tydelig på at han er uenig med teistiske evolusjonister som ikke regner med Guds spesielle inngripen da mennesket ble skapt. Han har noen poenger der, men jeg vet ikke helt hva jeg selv mener om saken likevel.

Boken er uansett ingen fasit, men et godt grunnlag for diskusjon. Temaene er kompliserte, løsningene mange. At jeg selv ikke alltid vet hva jeg selv mener om en sak, betyr ikke nødvendigvis at jeg ikke tenker eller tar den på alvor, snarere tvert i mot. Heller ikke kristne vitenskapsmenn kan være helt sikre her, og det er vel slik det må være.

Jeg har liggende flere bøker om samme tema, så jeg kommer nok plutselig tilbake til saken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar