Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

søndag 22. januar 2012

Seks problemer for moderne kristne apologeter

Via Interessert? (Hallvards blogg) kom jeg over en annen interessant blogg med et blogginnlegg om utfordringer for kristne apologeter her. Utgangspunktet for dette blogginnlegget er at kristendommen oppstod i en allerede religiøs verden, både den jødiske og den gresk-romerske, og at den dermed hadde en helt annen ramme enn kristen forkynnelse i dag står overfor.

Kristendommen ble kanskje den gang av mange sett på som en fortsettelse eller en fullførelse av den hedenske religionen, altså et steg eller to videre i utviklingen. Med moderne mennesker har vi ikke noe slikt å bygge på.

Modern Christianity as experienced by converts tends to be incomplete - precisely because modern Christianity has nothing to build on. This means that modern incomplete Christianity lacks explanatory power, seems to have little or nothing to say about what seem to be the main problems of living. For example, modern Christianity seems to have nothing to do with politics, law, art, philosophy or science; to inhabit a tiny, shrinking realm cut-off from daily concerns. Modern Christianity often deletes miracles; original sin; the virgin birth, the incarnation and dual nature of Christ; Christ's death, resurrection and atonement; the Holy Trinity; angels, demons and unseen spiritual warfare and so on - yet without these and other elements, Christianity does not really hang-together nor does it satisfy human yearning.
Moderne kristendom føles ofte grunn. Og den lever i omgivelser som er direkte fiendtlige og som ikke orker lange innviklede argumenter. Hva er så løsningen??

Den finner du ikke her, men hos bloggskriveren selv. Så trykk og les alle de seks problemene og hans forslag til løsning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar