Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

mandag 23. januar 2012

Vita-modellen på Modum

Det er mange ulike retninger innenfor psykiatrien, og det finnes neppe en modell som automatisk virker på alle. Derfor er mangfold i utgangspunktet veldig bra.

Ved Modum Bad utviklet de for rundt ti år siden en modell de kaller Vita-modellen. Modellen er beregnet på pasienter som sliter med angst og depresjoner og som synes det er naturlig også å trekke inn eksistensielle og religiøse spørsmål inn i behandlingen.

Gry Stålsett har nettopp forsvart sin doktoravhandling om Vita-modellen, og der slår hun fast at de kan vise til oppsiktsvekkende gode resultater. Flere medier har de siste dagene gitt spalteplass til doktoravhandlingen, bl.a. Vårt Land og forskning.no. Det er bra.

Jeg har selv hatt et opphold på Vita-avdelingen for en del år siden og vil gjerne skryte av opplegget. Det kan godt være at mange som leser om modellen tenker at Modum Bad her driver med en eller annen skjult form for forkynnelse, men noe i den retning kan jeg ikke bekrefte. For noen av pasientene er Gud en bra faktor i livet, for andre er han i høyeste grad en problematisk. Det viktigste var å kunne forholde seg til Gud som tema.

Selvbilde, morsbilde, farsbilde og gudsbilde, det er bildene som preger vår livshistorie. For meg og de andre som var der sammen med meg, var det helt naturlig å analysere og bli bevisste på disse. Man søker seg på Vita, så alle var i utgangspunktet innstilt på hva som kom. Ikke alle var kristne. Men alle forholdt seg på en eller annen måte til Gud.

Fra Vårt Lands intervju med Stålsett:

- Det er ikke nødvendigvis slik at en streng forkynnelse alltid ender med et hardt gudsbilde. Det er samspill med følelsene i familien og erfaringer i nærmiljøet som ofte blir avgjørende. Det er kulturen, hva som oppleves som tillatt og forbudt, som innpodes - og det er ikke nødvendigvis det samme som forkynnes.


Religion kan skape psykiske problemer, men kan også hjelpe med å overkomme psykiske problemer, skriver Stålsett i avhandlingen. Gud - eller Jesus - kan være enn tilknytningsfigur som kan gi trygghet og trøst. Pasienter med et negativt selvbilde, har ofte et bilde av Gud som streng dommer.


Jeg vil i hvert fall gratulere Modum Bad med resultatene. Herved anbefalt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar