Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

søndag 27. november 2011

Bra bøker om tolkning av fakta og myter rundt NTs tilblivelse

Jeg vet ikke hvor mange i Norge som kjenner Bart D. Ehrman og hans bøker. Skal jeg tippe, er det ikke fryktelig mange. I USA er han etter hvert blitt en kjendis som har fått ord på seg for å true selve grunnlaget for den kristne tro. Landskapet er litt annerledes i USA enn i Norge.

Ehrman er den kristenkonservative bibelforskeren som mistet troen på både Bibelen og Gud. Han beskriver seg nå som agnostiker. I motsetning til når Dan Brown skriver om Bibelen og kirkens historie, har Ehrman fagkompetanse i massevis for å uttale seg. Derfor er kanskje bøkene hans "farligere".

Ehrmans bestselger "Misquoting Jesus" er oversatt til norsk med tittellen "Jesus feilsitert. Slik forandret de Bibelen". Ehrman er i likhet med andre populære kristenkritiske forfattere, utrolig flink til å forklare på en enkel og genial måte, samtidig som han spissformulerer seg så det blir saftige overskrifter av det.

Det bør være liten tvil om at Ehrman vet hva han snakker om. Samtidig bør det heller ikke være tvil om at han har en viss agenda som styrer mange av tolkningene hans. For det er nettopp hvordan han tolker de fakta som foreligger, som det kan stilles en god del kritiske spørsmål til.

Det høres kanskje merkelig ut, men jeg tror til en viss grad at Ehrman holder oppe en del myter rundt tilblivelsen av NT. En av de er at vi egentlig ikke aner hva det stod i originalen, at tekstene bevisst har blitt forandret opp gjennom historien og at andre tekster enn de vi i dag har i Bibelen, like godt kunne vært med. På en måte kjører Ehrman et litt dobbelt løp, for han både anerkjenner at Bibelen slik den foreligger i dag, er så godt som lik originalmanuskriptene. På den annen side, har han behov for å ryste i forestillingen om at Bibelen er helt perfekt.

Og det er her vi kommer inn på hans agenda. Ehrmans bakgrunn er at Bibelen må være 100% feilfri både i avskrift og kopiering hvis han skal tro at Gud står bak. Dette utgangspunktet er litt fjernt for mange av oss, men det er viktig for han.

Jeg vil gjerne anbefale et par bøker som ser nærmere på Bart D. Ehrmans påstander. Timothy Paul Jones' bok "Misquoting Truth. A guide to det Fallacies of Bart Ehrman's Misquoting Jesus" er en utrolig bra innføring i teksthistorie og tekstkritikk. Boken er kort og lettlest, men likevel treffer den de viktige poengene. Gode poenger. Anbefales varmt.

Den andre boken er Craig A. Evans bok "Fabricating Jesus. How Modern Sholars Distort the Gospels". Boken er grundigere enn den første, og den tar også for seg påstander fra det berømte Jesus-seminaret i Dallas USA.

Kan vi stole på de bibelske tekstene og overleveringene? Jeg er overbevist om at vi kan, men ikke ut fra et fundamentalistisk verbalinspirert utgangspunkt. Det er nok mange fakta rundt dette som vil ryste den vanlige bibelleser også i Norge, det tror jeg nok. Likevel, sannheten bør alltid være et mål. Jeg tror en del rystelser er bra. Det forteller som regel at man har levd litt i en forestilling som ikke stemmer helt med virkeligheten. Når rystelsen har roet seg, vil kanskje noen miste sin tro, som Ehrman, eller få styrket sin tro, som herrene Evans og Jones (og meg selv, for å være litt frimodig).

Herved anbefalt.

søndag 20. november 2011

Tankesmien Skaperkraft

Siden jeg ikke får blogget så mye om dagen, kan jeg jo anbefale lesing på annet sted.

Tankesmier er spennende. Og jeg ser fram til hva den nye kristne tankesmien Skaperkraft kan bidra med. Jeg skal følge kritisk med.

søndag 6. november 2011

Logikkens begrensninger

Dette er overskriften til et kapittel i boken "Jesus - tidenes beste psykolog", som jeg anbefalte i forrige post. Kapitlet handler om noe jeg er opptatt av, og det er godt skrevet, så jeg siterer like godt litt fra det.

"Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det." Luk 18, 17
Av og til kan skarp intelligens være både en velsignelse og en forbannelse. Logiske mennesker er ofte organiserte og effektive, men denne logikken kan også føre til at de nærmer seg relasjoner til andre med en mekanisk presisjon som står i veien for å utvikle gode relasjoner.

Vi kan bruke fornuft til å nærme oss Gud, men vi kan bare innlede en relasjon til ham ut fra troen vi har i våre hjerter. For Jesus har logikk en begrenset evne til å føre oss fremover i livet. Vi kommer til et punkt der vi må stole på troen i vårt hjerte for å ta de neste sted på veien.

Jesus sa aldri at å være logisk var feil, men det er begrenset hva logikk kan gjøre for å helbrede smerte. For å komme til de dypeste delene av en relasjon, må vi legge logikken til side når den har tatt oss så langt på veien som den kan. Vi må stole på at følelsene i våre hjerter leder oss resten av veien.
  • Åndelig prinsipp: Hjertet kan ta seg av det hodet ikke begriper.