Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

onsdag 17. juli 2013

Owe Wikström om kristne og rasjonaliteten

Det blir ikke så mye blogging på meg denne sommeren. Men legger her ut et par sitater fra den svenske professoren Owe Wikström.

Hos noen kristne har det vært en mistenkeliggjøring av vitenskap og fri kritisk tenkning. Menneskelig rasjonalitet har blitt sett på som unødvendig, siden alle svar "likevel står i Bibelen". Forakten for sannhetssøken og for de vitenskapelige modeller som stadig bygges og kritiseres i den lærde verden, har iblant vært farlig naiv. Menneskelig tankeklarhet trenger ikke slappes fordi et menneske overgir seg til Gud. Det indre åndelige liv handler verken om indre unnvikende følelser eller om ureflektert underkastelse under ytre autoriteter.
Også menneskets tanke er en gave. Den har likevel sine begrensninger. Mennesket når en slags ytterste grense når tanke og intellekt slås ut, den tilstand som eksistensialistene kalte det absurde, og som Jaspers kalte grensesituasjoner. Slik jeg ser det finner en der igjen de tomrom, det mørke der den andre virkelighet kan gjøre seg kjent.

Sitatetene er hentet fra en meget bra bok utgitt i 1994, Mørket som blender. En bok om åndelig veiledning.