Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

lørdag 28. april 2012

- Kristendommen er en krigsmaskin

Ordene kommer selvsagt fra Breivik. Det er slik han ser det, og det er derfor han liker kristendommen. Breivik er Breivik. Alle skjønner at mange av hans forestillinger ikke henger på greip. Hans historiegjengivelser og hans karakterisering av folk, politiske retninger og religioner er mer enn problematiske.

Denne ukens Morgenbladet bringer ikke bare videre Breiviks syn, men også Kristopher Schau sitt syn. Schau dekker rettssaken for Morgenbladet:

Behring Breivik ser på kristendommen som en krigsmaskin. Kunne ikke vært mer enig. Riktignok synes han at det er det som gjør kristendommen til det perfekte valg som trosretning for ham. For meg er det omvendt. En god grunn til å vende den ryggen. Forskjellig utfall, men originalsetningen, "kristendommen er en krigsmaskin" er vi hundre prosent enige om, massemorderen og jeg. Jeg kan ikke slutte å mene dette fordi Behring Breivik mener det samme, men jeg blir nødt til å omformulere meg neste gang noen spør. Fordi det føles smakløst å bruke hans ord for å beskrive mine egne følelser.


Er det bare det som er smakløst, Schau? Hvis du omformulerer deg, blir det mindre smakløst av den grunn?

Det er en selvfølge at Kristopher Schau får lov å mene det han mener. Han kan til og med skrive det i en avis. Men i en situasjon der Behring Breivik uten å nøle gir stygge karakteristikker av Islam, og med rette får kritikk for det, bør en norsk skribent kanskje tenke seg mer om før han skriver. For hva oppnår han ved å karakterisere en hel religion som en krigsmaskin, bortsett fra å få ut sine egne følelser?

Hva er en krigsmaskin? Hva er kristendom? Gjør det å tro på Jesus deg til soldat i denne krigsmaskinen? Er det misjonsgruppa på bedehuset, de som samler inn penger til et prosjekt i et fattig land, som er soldatene her? Eller er kristendommen lik USAs utenrikspolitikk? Er krigen i Afganistan kristendom, selv om Norges statsminister er ateist? Og slik kunne vi fortsatt.

Kristoffer Schau går selv i fella ved å skape mer fiendebilder og hat enn oppbyggelse. For man bør vel hate en krigsmaskin, bør man ikke? Man bør vel kjempe mot en krigsmaskin? Det beste for alle må jo være at krigsmaskinen forsvinner? Det kan i hvert fall komme mye vondt ut av ord og holdninger, det kan sikkert både Schau og jeg være helt enige om.

226 kommentarer:

 1. Det er vel muligens kristendommen som gikk i korstog mot Islam som er en krigsmaskin. Kanskje også kristes støtte til Israel. Ikke vet jeg, men det kan jo være et sted å lete etter begrunnelsen for uttalelsen.

  SvarSlett
  Svar
  1. "Det er vel muligens kristendommen som gikk i korstog mot Islam som er en krigsmaskin"
   Kristendommen har aldri gått i noe "korstog mot islam". Korsfarerne reiste mot Jerusalem for å styrke de kristnes rettigheter i et palestina som i flere hundre år hadde vært kristent og jødisk da muslimene innvaderte fra Arabia, og la området under seg. Trodde du kanskje at innbyggerne ropte "hipp hurra, nå kommer muslimene", da de kom på 630-tallet? Er ikke helt sånn det fungerer. Historieframstillingen om korstogene som "organisert krig mot islam" er en myte.

   Slett
  2. du sier at kristendommen ikke gikk korstog?, kan du fortelle meg hvordan norge ble konventert til kristendommen?

   Slett
  3. Kristningen av Norge begynte på et tidspunkt FØR selve konseptet "korstog" engang oppsto (f.o.m. 800-tallet, mens korstogene begynte på 1000-tallet), så du er allerede, rent kronologisk, på vidvanke. Kristningen av Norge var dermed, pr. definisjon, ikke resultatet av noe "korstog". Når det er sagt: Kristningen av Norge gikk langsomt, delvis med brutale virkemidler (Olav Tryggvason, som raserte hov og drepte de "vantro"), men stort sett temmelig fredelig for seg. Verken Haakon den Gode Adelsteinsfostre (før Tryggvason) eller Olav den Hellige hadde for vane å myrde tilhengere av Åsatroen (selv om det nok under Olav forekom). Kristningen av Norge tok flere hundre år, og den samme tendensen med laaaangsom innføring av kristendommen gjorde seg gjeldende i hele nord-Europa. Mye av kristendommens suksess skyldtes at de kristne kongene var temmelig fleksible, og lot befolkningen ta opp i kristendommen en del av sine "hedenske" tradisjoner. Hvorfor tror du ellers at vi feirer jul (olsok), setter grøt ut til nissen o.s.v., den dag i dag?
   Jeg er vanligvis ikke så glad i wikipedia, men når det gjelder innføringen av kristendommen i Norge er artikkelen helt ok:
   "Kristningen av Norge

   Kristendommen hadde på denne tiden begynt å få fotfeste i Norge, med ganske spredd, og mange var kristne i navnet, men fulgte ikke den kristne tro så nøye. Det var besluttet på lagtingene rundt i Norge at kristendommen skulle innføres. Noen steder var det problematisk å kristne folket, mens de fleste steder gikk det greit. Snorre Sturlason forteller historier om folk som ble drept eller lemlestet når de nektet å oppta den nye troen. Olav hadde også tatt med seg fire biskoper fra England. Den viktigste av disse var bisp Grimkjell. Han var Olavs nærmeste i kirkesaker.

   Ca. 1023 ble det avholdt et kirkemøte på Moster, med biskopene og kongens menn, der kristenretten skulle vedtas på Mostratinget; det vil si Kirkens lover. På dette tinget ble kirken knyttet til kongen, som en statskirke. Den nye loven omtales som «Det store sedskifte». Loven (1024) begynte slik: «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må halde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og vi hans vener og Gud være ven åt oss alle.»

   Her ble det blant annet forbud mot å sette ut barn og treller skulle kjøpes fri. Flerkoneri blir forbudt. Nyfødte barn skal få leve og ikke settes ut i skog eller mark. Det blir satt strenge straffer for voldtekt og kvinneran. Kjøttmat blir forbudt på fredager. Det skal fastes hele syv uker før påske. Det blir nedlagt forbud mot å gifte seg med slektninger inntil syvende ledd. Nyfødte barn skal føres til kirken for å døpes. Det blir forbudt å gravlegge de døde i hauger eller røyser som i hedensk tid. Liket skal føres til kirken og begraves i hellig jord. Begravelse i vigslet jord blir nektet udådsmenn, kongesvikere, mordere, tyver og selvmordere. "
   Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Olav_den_hellige
   PS! Jeg er ikke selv kristen, men historielærer...jeg reagerer bare når jeg ser typiske vrangforestillinger om historiske realiteter på internett. I tillegg var innføringen av kristendommen en viktig del av Norges historie, og nødvendig i et større, europeisk perspektiv. Og som lovgivningen viser var den ikke utelukkende negativ, for å si det sånn ;o)

   Slett
  4. Hvorfor tror du ellers at vi feirer jul (olsok), setter grøt ut til nissen o.s.v., den dag i dag?
   Nå er vel ikke jul og olsok det samme...? Juleferingen kommer fra det gammelnorske "jool", hvor man feiret at solen snudde, ca 21. des. Olsok er det gammle navnet på st. hans aften.
   Nå bør vel du som historielærer vite at du ikke burde ta wikipedia som et sannhetsvitne. Mange av de lovene som du nevner, var det allerede lover og forbud mot, selv i hedensk tid.

   Slett
  5. Olsok er en betegnelse for 29.juli, til minne om Hellig Olavs død på Stiklestad i år 1030.

   Jonsok er betegnelse for St.Hansaften, til minne om døperen Johannes.

   Hilsen historielærer´n

   Slett
  6. Aha,jeg rota det til med olsok. Jeg mente midtvintersolverv...
   Fakta-nazier ;o). Tomas: Jeg er enig i at wikipedia ikke skal brukes i de fleste tilfeller, hvilket jeg også poengterte grundig i innlegget mitt (men at jeg også kunne stå inne for wikipedia i forhold til kristningen av Norge). Når det gjelder påstanden om at det allerede var lover og forbud mot de tradisjonene jeg nevner, så skulle jeg gjerne sett noen konkrete eksempler, for så vidt jeg vet fantes det ingen lovgivning mot trellhold, utsetting av f.eks. vanskapte barn, eller flerkoneri, før Moster. All lovgivning før Moster foregikk på lokalt plan (tingene), der alt virket stort sett dreide seg om eiendomstvister, bøtelegging for manndrap o.s.v.
   Jeg kjenner ikke til et eneste eksempel på forbud, selv på lokalt plan, mot den type skikker jeg nevnte ovenfor. Kunne du opplyse meg med noe mer konkret?

   Slett
  7. Har du lest noe av de norrøne tankene og normene, som senere ble nedskrevet av snorre, ofte overlevd fra skaldekvad?
   Kristendommen hadde nesten 1000 år på seg til å ødelegge og demonisere det hedenske samfunnet som eksisterte i før-kristen tid. Den jobben klarte de utmerket!
   Mener du at Det hedenske samfunnet var det koplette anarki?
   Man hadde ikke nedskrevne lover, jeg vil tro bla. på grunn av at man fortsatt benyttet seg av runeskrift. Som kjent så ble runer hugget i stein (noe som kompliserte hele prossessen), og meget få var "lesekyndige" i de dager.
   Les deg litt opp på det som har overlevd, så ser du gode moralske oppfordringer, og forøvrig mye sunn fornuft. Vi har mye å lære av de norrøne tankene!

   Slett
  8. Kristendommen i Noreg vaks gradvis fram ved handel, ekteskapsforvindelser, vikingtokter og misjonærer. Vi har kristne gravfunn frå 800-tallet og bautaer over kristne stormenn fra 900-tallet. Slaget på stiklestad handler meir om makt enn tru, det var kristene på begge sider. Spørsmålet var i stor grad også om Noreg skulle bli del av datidens almenne europeiske kultor eller forbli annerledeslandet.

   Slett
  9. Anonym skrev: ”Historieframstillingen om korstogene som organisert krig mot islam er en myte”.

   Jeg vet ikke hvilke kilder du begrunner dine påstander med, men som akademiker – med både historie og statsvitenskaplig bakgrunn – kan jeg legitimt påstå at dette ikke stemmer med det som ligger til grunn i historieforskningen. Korstogene var aldeles organisert, og de var i stor grad definert som helligkrig mot islam. Den siste er en påstand som det eksisterer konsensus blant seriøse historikere. Paven – som den øverste verdslige og religiøse lederen i perioden – brukte nettopp dette som grunnlag for rekruttering og støtte blant konger og fyrster i Vest-Europa. Dette til tross for at det foreligger klare bevis, i form av brev og skriftlige beretninger, om at muslimsk overtakelse av Midtøsten ikke var ansett som problematisk for innbyggere av området. Tvert i mot, den jødiske delen av befolkningen anså overtakelsen som velkommen etter mange års dårlig behandling fra den kristne delen av befolkningen. Muslimene tillot praktisering av andre religioner i perioden, og ivaretok majoriteten av hellige plasser knyttet til andre religioner, samt førte med seg en organiseringsstruktur som ga bedre levevilkår for alle som både i de nyerobrende territorier. Forholdet mellom disse ble mer anspent først etter at korstogene ble igangsatt. Ikke nok med at korstogene forverret situasjonen mellom kristne og muslimer, men de forverret forholdet mellom katolikker og tilhører av den ortodokse kriken. Det siste grunnet plundring av Konstantinopel fra korstogsfarere side på vei mot Jerusalem – til tross for at det forelå en muntlig avtale mellom den bysantinske keiseren og korstogsfarere om fred og samarbeid mellom disse.

   Slett
  10. Jeg fatter ikke at Schau får lov å skrive i en avis. Jeg fatter heller ikke at det finnes en avis han får skrive i.

   Kanskje jeg skal ytre en mening med like stor ytringsvilje som Schau legger for dagen:

   Jeg ønsker virkelig Morgenbladet KONKURS og at Schau mister jobben!

   Slett
  11. "Kristningen av Norge tok flere hundre år, og den samme tendensen med laaaangsom innføring av kristendommen gjorde seg gjeldende i hele nord-Europa"

   En kommentar til din påstand om dette. Har du hørt om de baltiske korstog? (også kjennt som de nordlige korstog eller østersjøkorstogene)

   Slett
  12. Var ikke de korstogene like mye mot eller mer mot andre kristne retninger til dels, enn noen tvangskristning av ikke-kristne?

   Påstanden om at kristningen av Norge pågikk over flere hundre år er vel helt korrekt.

   Slett
  13. Folk vet ikke at korstogene var en reaksjon på muslimsk aggresjon og ekspansjon for å vinne tilbake tapte områder. Det er ikke slik at korstogene ble "begått" fordi man hadde erobringsaktige og imperialistiske impulser, slik islam har.

   Hva gjelder krigsmaskin, kan nevnes at anslag angir at islam fra Muhammeds tid (vel å merke om han eksisterte, hvis ikke blir jo referansen meningsløs), har drept 270-290 millioner mennesker. I den senere tid er registert ytterligere 18000 terrorangrep basert på islam. Og ikke kom med dette tullet om at dette jo er folk som bare har "misforstått" islam osv. De som dreper i islams navn, er de som tar islams skrevne ønske om verdensherredømme på ordet.

   Slett
 2. Merkelig uttalelse av Kristoffer Schau. Jeg hentet Morgenbladet i postkassen sent i går kveld, så jeg har ennå ikke lest artikkelen hans i sin helhet.

  Hvordan han kan være 100% enig med terroristen i at kristendommen er en krigsmaskin, er en gåte.
  Jeg oppfatter Jesu etikk som pasifistisk.

  Det er riktignok ført mange kriger i kristendommens navn, men disse krigene er ikke inspirert av den kristne etikk. Krigherrer finner alltid påskudd for sine kriger, og kan begrunne dem både ut fra kristendom og islam, selv om det er veldig urettferdig og mivisende for begge religionene.

  SvarSlett
  Svar
  1. Det siste du skriver er et viktig poeng, Ragnhild.

   Slett
  2. "Jeg oppfatter Jesu etikk som pasifistisk."

   Her er vel problemet i bunn å grunn, alle oppfatter religionen sin forskjellig, hadde alle vært enige om en pasifistisk trosppfatning ser jeg ikke problemet. Men med alle disse forskjellige versjonene av religioner og at folk bøyer og bruker det til hva de selv ønsker hjelper ikke. Bra for deg at du ser jesus og kristendommen slik men det gjør ikke resten av verden.

   Slett
  3. Pasifist???

   Lukas 19:27:
   Men disse mine fiender som ikke vilde at jeg skulde være konge over dem, før dem hit og hugg dem ned for mine øine!

   Slett
  4. Typisk kristenhatere å ta bibelvers ut av sammenheng i det øyemål å framstille en løgn.

   Verset fra Lukas som du siterer er en replikk fra en historie Jesus fortalte, ikke en kommando til de troende. Å isolere denne setningen og presentere den som "bevis" på at Jesus oppfordret til vold er rett og slett uærlig, og forkastelig.

   Slett
  5. Anonyme bibelsiterer: Du finner et vers fra en liknelse som et eksempel på at Jesus ikke var pasifist. Det er sikkert en mulig lesing, men jeg ville nok lest litt mer om Jesus før jeg konkluderte. For meg framstår han som svært ikke-voldelig. Men for all del, du har lov å tolke han annerledes.

   Slett
  6. Jeg har fulgt ditt råd og lest litt mer om Jesus, Tom Arne. Eller rettere sagt, litt mer om hva han selv sa:

   "Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd."

   Høres veeeldig ikkevoldelig ut, eller hva, Tom Arne?

   Selv synes jeg ikke det høres ut som om Jesus er en sannsynlig kandidat til Nobels fredspris, akkurat.

   Slett
  7. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

   Slett
  8. Hvordan levde Jesus? Utøvde han vold? Nei. Hva lærte han sine disipler? Du skal elske dine fiender. Ville de møte motstand? Ja. Skulle de da gjøre motstand? Nei. Altså, de versene du siterer må forstås i lys av resten av hans liv og budskap. Det er normalt slik man prøver å forstå folk, ikke ved å ta ut enkeltvers på den måten.

   Slett
  9. Helt enig, Tom Arne. Man må forstå Jesus i lys av hele hans liv og lære.

   På den ene siden truet Jesus de han ikke likte oppførselen til med "helvetes ild". På den andre siden mente han det var riktig å "elske" de han ikke likte oppførselen til.

   Da skjønner man at man har å gjøre med et dypt spaltet sinn.

   Slett
  10. Syntes det er viktig å påpeke at det sverdet han snakker om i denne settingen ikke er et slikt svert du tenker på. Denne setningen handler om en åndelig kamp, ikke at man skal hugge hodet av folk.

   Slett
  11. Selve karakteren Jesus var godt mulig en pasifist, men det er en klar vei fra hans preken til å utføre vold. I kristendommen blir du som kjent dømt i etterlivet etter dine handlinger i dette livet. Det er én synd som er større enn alle andre og nekter deg inngang gjennom perleporten. Du må tro på Jesus Kristus. Det er klart at gjennom de to tusen årene som har gått fra Jesus levde har kristne ofte prøvd å redde så mange sjeler som mulig. Ofte med voldelige metoder. Hva er best, å lide litt nå eller i en evighet senere? Når andre religioner trenger seg på og har en agenda om å sende folk til evig pine(fanatisk kristent perspektiv) kan det sees på som en god handling å stoppe dem. Dette livet er uvesentlig i forhold til det neste.

   Jeg sier ikke at kristne tenker slik i dag(heldigvis), men det er en måte å tolke Jesus ord på som har vært praktisert ofte gjennom historien. Tenker mange nok slik kan man se på kristendom som en krigsmaskin mot andre religioner og ikke-religiøse. Jeg påstår selvfølgelig ikke at du tenker sånn, eller andre kristne i Norge for den saks skyld, men for mennesker som er fanatikere kan dette bli sett på som en relativt logisk tankegang, selv om det jo er feiltolkning av tekstene og Jesus selv neppe ville brukt ekstreme metoder. Dette livet er kortvarig, det neste er evig. Tar man alt som står i bøkene som fakta og vil gå ut og redde verden vil det føre til mye lidelse.

   Slett
  12. sucram09, jeg er enig i mye av det du skriver. Jeg har ikke noe behov for å forsvare omvendelser som har blitt gjort med vold. Jeg er mer usikker på hvor ofte dette har skjedd. Det har nok vært en tendens til å tolke historien i litt anti-kirkelig retning de siste to hundre årene. Dette er det skrevet en del om de siste årene. Dan Brown, for å ta et eksempel, er supergod på å gjøre kirken og kristendommen mye verre enn det er belegg for. Men for all del, det som er galt er galt, enten det ble gjort av kristne eller andre.

   Slett
  13. Hvordan kan du være så sikker på det? Jesus vek jo ellers ikke tilbake for å komme med meget konkrete trusler:

   "Til dere, mine venner, sier jeg: Vær ikke redde for dem som slår kroppen i hjel, men siden ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som kan slå i hjel og siden har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere: Det er ham dere skal frykte!"

   Dette høres skremmende fysisk ut for meg. Og etter min mening utvilsomt ment slik fra Jesu side.

   Slett
  14. Dette var et rotete dataopplegg, Tom Arne.

   Trykker man på "svar" under et innlegg, risikerer man å havne under et fremmed innlegg.

   Med en forvirrende "goddag mann, økseskaft"-diskusjon til følge.

   Slett
  15. Til AnonymMay 2, 2012 08:36 AM, som siterte fra Lukas 19:27:
   Ha ha, du har jo misforstått det fullstendig, det der er ikke en kommando fra Jesus om hva de skal gjøre med ikke-troende (altså, foran ham selv), det er hentet fra en lignelse Jesus fortalte disiplene sine om en konge. Her er verset i kontekst:


   "Mens de hørte på dette, la han også en lignelse til, fordi han var nær ved Jerusalem, og de tenkte at Guds rike straks skulde komme til syne.
   12Han sa da: En mann av høi byrd drog til et land langt borte for å få kongemakt og så komme tilbake igjen.
   13Han kalte da ti av sine tjenere for sig, og gav dem ti pund og sa: Kjøpslå med dem til jeg kommer igjen.
   14Men hans landsmenn hatet ham, og skikket sendemenn avsted efter ham og lot si: Vi vil ikke at denne mann skal være konge over oss.
   15Og det skjedde da han hadde fått kongemakten og kom tilbake, da bød han at de tjenere han hadde gitt pengene, skulde kalles for ham, forat han kunde få vite hvad hver av dem hadde vunnet.
   16Da kom den første frem og sa: Herre! ditt pund har kastet av sig ti pund.
   17Og han sa til ham: Vel, du gode tjener! fordi du har vært tro i det små, skal du råde over ti byer.
   18Og den annen kom og sa: Herre! ditt pund har gitt fem pund.
   19Også til denne sa han: Vær du herre over fem byer!
   20Og en annen kom og sa: Herre! se her er ditt pund, som jeg har hatt liggende i et tørklæ;
   21for jeg fryktet for dig, fordi du er en streng mann; du tar op det du ikke la ned, og høster det du ikke sådde.
   22Han sier til ham: Efter din egen munn dømmer jeg dig, du dårlige tjener! Du visste at jeg er en streng mann, som tar op det jeg ikke la ned, og høster det jeg ikke sådde;
   23hvorfor satte du da ikke mine penger ut hos pengevekslerne? Så hadde jeg, når jeg kom, fått dem tilbake med renter.
   24Og han sa til dem som stod ved hans side: Ta pundet fra ham og gi
   det til ham som har de ti pund!
   25- De sa til ham: Herre! han har jo ti pund! -
   26Jeg sier eder at hver den som har, ham skal gis; men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har.
   27Men disse mine fiender som ikke vilde at jeg skulde være konge over dem, før dem hit og hugg dem ned for mine øine!"

   Og her er en tolkning fra en velrenommert teolog (Matthew Henry):
   "Commentary on Luke 19:11-27

   (Read Luke 19:11-27)

   This parable is like that of the talents, Matthew 25. Those that are called to Christ, he furnishes with gifts needful for their business; and from those to whom he gives power, he expects service. The manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal, 1 Corinthians 12:7. And as every one has received the gift, so let him minister the same, 1 Peter 4:10. The account required, resembles that in the parable of the talents; and the punishment of the avowed enemies of Christ, as well as of false professors, is shown. The principal difference is, that the pound given to each seems to point out the gift of the gospel, which is the same to all who hear it; but the talents, distributed more or less, seem to mean that God gives different capacities and advantages to men, by which this one gift of the gospel may be differently improved."

   Ser du? Det har ingenting med noen befaling fra Jesus om å kappe hodene av noen, og slenge dem foran føttene hans.
   Folks mangellfulle kunnskap om kristendommen er helt...sjokkerende, til tider (og jeg er selv forresten ateist).

   Slett
  16. Svar til Anonym May 2, 2012 10:03 AM
   Kjære Anonym (og gjerne alle andre som har samme tanker om bibelversene som slenges ut), som fulgte rådet og endte opp med en enda verre tolkning, med en ny misforståelse. For dette har du ikke helt peiling på, og når du blir bedt om å lese mer var ikke det en beskjed om å finne ET annet vers, men lese litt før og etter det verset du finner og finne ut av sammenhengen.

   Det morsomste av alt er jo at kritikken denne Anonym kommer med, blir en oppfyllelse av det Jesus sa. Og var Jesus skyld i dette? Nei, ene og alene Anonym. Jesus kunne forutse at Anonym ville komme med slike ting og gjerne kanskje også verre ting. Men er det Jesu skyld eller «Anonym»s skyld? Jeg går definitivt for sistnevnte… Så ikke beskyld Jesus for noe du selv er et mye bedre eksempel på, Anonym. Så basert på bibelverset og din veldig eksemplariske bekreftelse på nettopp dette verset, er Jesus en veldig aktuell kandidat til Nobels fredspris…

   Slett
  17. Et svar til Anonym May 2, 2012 11:29 AM
   Konkrete trusler? Mulig det, men du forklarte ikke her hvem som ble truet, av hvem, hvorfor og så videre… Så her kan du liksom ikke «angripes» for dine påstander… Var det meningen? I så fall så tror jeg at jeg ikke skal si så mye mer, annet enn at du er på ville veier. Vet du ikke hvem som er hvem i denne lignelsen, så kan du gjerne presisere det, slik at dette kan bli oppklart og du enda et hakk klokere… :-)

   Slett
  18. Svar til bibelforsvarerne... Hvorfor er det en himmel og et helvete..og hvorfor skal de som ikke tror på den rette gud sendes til evig fortapelse i helvete etter de dør... Ååhhh de kristne er så snille atte...De som tuktet sine barn i kristendommens navn, drepte for fote de som ikke trodde det samme som dem selv osv osv osv osv... Selvfølgelig er kristendommen en krigsmaskin...Det har den alltid vært og det kommer den alltid til å være..sammen med Islam og jødedom selvsagt.

   Slett
  19. Jesus pasifist ? Morsomt. Åpne bibelen en gang til og les Lukas 19,27.

   Slett
  20. "Kristningen gikk ellers fredelig for seg...". Dersom du ser naboen blir hogd hodet av, så kristner du deg kanskje på fredelig vis. Eller at du har fått høre at du risikerer tortur og død dersom du ikke kristner deg, ja da tror jeg faktisk jeg er enig med deg... det blir en fredelig sak etter hvert...

   Også i Afrika i dag foregår det en fredelig form for kristning. Misjonærer får mengder med klær, mat og penger som de gladelig deler ut til utsultede afrikanske familier, dersom de lar seg kristne selvsagt. De som ikke lar seg kristne, sulter i hjel på trappa til kirkene der nede. Krigsmaskiner er ikke ensbetydende med vold og sverd Tom Arne. Krigsmaskiner bruker de ressurser/mangel på ressurser som de kan bruke for å fremme sin sak.

   Når det gjelder Jesus, så er det en person jeg beundrer og er enige med de kristne her sitt syn på. Synd kirka og alt for mange av de kristne går på tvers av hans budskap.

   Slett
  21. "De som ikke lar seg kristne, sulter i hjel på trappa til kirkene der nede."
   Det er veldig tydelig at du ikke har greie på kristen misjon. Jeg kjenner til en del misjonsorganisasjoner, og absolutt ingen av dem driver noe som ligner det du beskriver. Personlig så synes jeg de faktisk er litt FOR forsiktige med å dele troen sin.

   Slett
  22. Femte mosebok 20:10-15

   Krigsregler

   10 Når du rykker fram mot en by for å angripe den, skal du først tilby den fred. 11 Dersom byen svarer med fred og åpner portene for deg, skal alt folket som finnes i byen, være slaver og tjene deg. 12 Men dersom den ikke vil slutte fred, men føre krig mot deg, skal du beleire byen. 13 Herren din Gud vil overgi den i dine hender, og du skal hugge ned alle mennene der med sverd. 14 Men kvinnene, småbarna og husdyrene og alt annet i byen kan du ta som bytte. Du kan ta for deg av dette byttet fra dine fiender som Herren din Gud gir deg.
   15 Slik skal du gå fram mot alle byene som ligger langt borte fra deg og ikke tilhører folkeslagene her.

   ----------
   Det der står i din bok.

   Slett
  23. Vel Harald, da har du dine informasjoner og jeg har mine. Kjenner en som var i et slikt misjonssamfunn og som opplevde uretten som var der. At det eksisterer, er det ingen tvil om. Og om du er sannhetsvitne til at det motsatte også skjer, så er det altså noen som driver misjon på en mer ok måte også...

   Men nå vet jeg ikke om du har opplevd dette selv, eller om du har informanter som er til å stole på. Når kamera slås av har ting en tendens til å endre seg i fra det som vises på tv...

   En annen ting; kristendommen faller ikke ene og alene på det fantastiske mennesket Jesus. Første testamentet inneholder så mye oppfordring til vold og grusomheter aom ikke kan bortfortolkes. Kristendommen/jødedommen er og blir en krigsmaskin og har blitt brukt til krigføring i flere tusen år...

   Slett
  24. Det er ikke slik at religion har enerett på alt som er godt og fint her i verden. Jeg behandler folk med respekt og er generelt hyggelig. Dette har ikke no med Jesu etikk eller pasifisme å gjøre. Det har vært kristendom mot islam, katolikker mot protestanter, kristne mot jøder osv de siste 2000 årene.. Så ja, kristendom er en krigsmaskin. I de ca 100000 årene homo sapiens har vandret denne jorda blir det rett å slett for dumt å tro at de siste 2 prosentene av tiden vår, da begynner plutselig "gud" å bry seg. Ønsketenkning kaller jeg det.

   Slett
  25. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.» (Matteus 22,36)
   Joh. 13:34: Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.

   Dette blir av de fleste moderne kristne sett på som en 'kanselering' av alt som handler om vold i det gamle testamentet. Mange kristne ser på det gamle testamentet som forhistorien til kristendommen, men det er det nye testamentet som er fundamentet for troen. Jesus snakker også om å vende det andre kinnet til, hjelpe sine fiender(den barmhjertige samaritan) og irettesetter Simon Peter når han hogger øret av Maltus og helbreder ham. Hvordan noe av dette skal tolkes som at kristendommen er en 'krigsmaskin' eller 'krigsreligion' er en gåte for meg.

   At det trues med helvette, så er det igjen mange som mener at dette også er en lignelse. Les gjerne litt om bakgrunnen for helvette. I det nye testamentet snakkes det heller om fortapelse, dvs. å være skilt i fra Guds kjeærlighet. Kristendommen handler jo ikke først og fremst om trusselen om fortapelse, men løfte om frelse på tross av at man er en udugelig synder.¨

   Nå begynner jeg å høres ut som en predikant, det var slettes ikke meningen. Men det er milelangt i mellom de verste og de beste tolkningene av bibelen. Man velger selv hva man vil ta med seg og vil legge som grunnlag for sin tro. Ønsker man krig siterer man "Øye for øye, tann for tann" eller "Du skal legge fienden for våre føtter". En klassiker hvis man klipper og limer og skal lese bibelen i verste mening er "Og han gikk bort og hengte seg." "Gå du bort og gjør likeså!"

   Slett
  26. Svar til: "Anonym May 2, 2012 11:45 PM
   Jesus pasifist ? Morsomt. Åpne bibelen en gang til og les Lukas 19,27."

   Morsomt at du bare plukker et vers og glemmer alt som står rundt...

   Kan du kanskje starte med dette - altså vers 11 og 12: Mens de sto og hørte på dette, fortalte Jesus også en lignelse. For han var nær Jerusalem, og de trodde at Guds rike straks ville komme til syne. 12 Han sa:

   Ops... Lignelse? Kan du kanskje slå opp i nærmeste ordbok eller annen litteratur som forklarer hva en lignelse er for noe...?

   Så kan du kanskje kommentere om dette var spesielt morsomt... slik du antydet... Og les for all del mine innlegg like over ditt... og forsøk å lære litt samtidig... :-)

   Slett
  27. Svar til: Anonym May 2, 2012 11:13 PM
   Jeg er vel en av disse bibelforsvarerne… Jeg har vel egentlig ikke behov for å forsvare meg mot det åpenbart feile og gale… Men for andres skyld, og kanskje din skyld, kan jeg likevel skrive bitte litt.
   Gitt at Gud finnes, så er det særdeles lite vi kan gjøre med dette med himmelen og det andre stedet… Gud har den fulle oversikt, så alle de som ikke har fått høre om Jesus har full mulighet til å komme til himmelen, all den tid de lever etter den vilje Gud har lagt ned i alle mennesker.
   Så til påstanden om at alle som ikke tror på denne guden sendes til evig fortapelse… Jeg tror Gud er 100 % rettferdig. Dette betyr ikke det samme som at han er 100 % «snill og grei» og så videre. Men 100 % rettferdig. Om du ikke vil til himmelen, du tror ikke på himmelen, selv om du har blitt fortalt om den, lest om den i Bibelen og så videre… Ville da Gud være rettferdig om han hadde latt deg komme til et sted der du ikke ville komme? Nei… Så om du ikke ønsker deg til himmelen, så er det vel muligens slik at Gud lar deg slippe det. Altså ditt valg, basert på de to alternativene du hadde… Er ikke dette greit?
   Hva de kristne har med det foran nevnte, forstår jeg ikke så mye av. All den tid det er Gud som styrer alt det der, og de kristne ikke kan gjøre noe som helst fra eller til på noen slags måte, så har det Gud gjør med hvem som kommer hit eller dit, lite med de kristne å gjøre.
   De som tukter sine barn i kristendommens navn… Hva er det de gjør og hva er de begrunner sine tuktinger i? Det Jesus gjør og sier…? I så fall må du gjerne fortelle meg og andre det her og nå…
   De kristne som dreper for fote… Hvor står det at Jesus oppfordret til dette? Eller for den del Paulus…
   Nei, det er ikke selvfølgelig at kristendommen er en krigsmaskin. Men som islamske ekstremister og andre religioners ekstremister misbruker mer enn gjerne sin religion for å oppnå sine mål, som fort ikke er all verdens religiøse, men mer politiske, maktsyke og pengegriske mål. Altså noe som ikke stemmer med det Jesus sto for. Og følger man ikke Jesus, er man strengt tatt ikke kristne heller…
   Om kristendommen og dens tilhengere faktisk følger Jesus & co, er det overhodet ingen krigsmaskin på noen slags måte.

   Slett
  28. Svar til Anonym May 3, 2012 12:12 AM
   «Også i Afrika i dag foregår det en fredelig form for kristning. Misjonærer får mengder med klær, mat og penger som de gladelig deler ut til utsultede afrikanske familier, dersom de lar seg kristne selvsagt. De som ikke lar seg kristne, sulter i hjel på trappa til kirkene der nede.»
   Ja, da gjenstår bare å dokumentere at dette faktisk skjer. For det var vel ikke en blank løgn du kom med her? Det hender fra tid til annen – en veldig sjelden tid til annen – at dette temaet dukker opp i media. Ja, så sjeldent at jeg som følger litt med, iallfall i visse media, bare har sett en hentydning til slike ting, og det var vel ikke en gang i Afrika.
   Hva med å tilstå med en gang? Du kan ingen ting om misjonsarbeidet som pågår, verken i Afrika eller andre verdensdeler der det skjer.
   «Krigsmaskiner er ikke ensbetydende med vold og sverd Tom Arne. Krigsmaskiner bruker de ressurser/mangel på ressurser som de kan bruke for å fremme sin sak.»
   Fremdeles er dette bare en påstand, som er for å fremme din sak mot kristendommen, og som virker å være en blank løgn i verste fall, i beste fall en ufattelig misforståelse. Bare du vet svaret på dette.
   «Når det gjelder Jesus, så er det en person jeg beundrer og er enige med de kristne her sitt syn på. Synd kirka og alt for mange av de kristne går på tvers av hans budskap.»
   Det er en helt annen sak. Guds bakkemannskap blir noe annet enn det Gud står for. Dessverre…

   Slett
  29. kristendommen blir en krigs maskin i det øyeblikk bedehusene og menighetene som var nevnt i et innlegg som et slags bevis på kristen fredsommelighet forsvarer voldelige handlinger så lenge det er for den gode sak (vestens rett til å forsvare seg mot terror og israels rett til å forsvare seg er eksempler på dette og kan nok sikkert ha forståelige grunner,men kristendommen gir sin støtte til volds utøvelse likefullt og de som mener noe annet er anti semitter og hva annet man velger å kalle det og det hevdes at dette vil føre til holocaust eller dommedag,krig er krig og drap er drap)

   Slett
  30. Hvor var det Schau kritiserte noe som helst blant etikk? Det er organisert religion det er prat om her. Den virker ikke, og har gjort verden mer vondt enn godt.

   Slett
 3. Bra blogg, Tom Arne!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett!

  Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [@] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

  SvarSlett
 4. "i en situasjon der Behring Breivik uten å nøle gir stygge karakteristikker av Islam, og med rette får kritikk for det, bør en norsk skribent kanskje tenke seg mer om før han skriver."

  Det er dobbelt standard for islam og kristendommen når det gjelder slike ting, blant norske "intelektuelle" og "kulturpersonligheter". Har ikke blogg forfatter fått med seg det ennå? Kristendommen kan harseleres med og rakkes ned på (hvilket jeg selv synes er helt ok, jeg er forresten ikke kristen selv), mens islam er en hellig ku. Det er bare sånn det har blitt. Det nytter ikke å hause seg opp over det, da den norske "kultureliten" har vist seg å være så stupid, så intelektuelt og moralsk korrupt at de ikke er verdt den tiden det tar å skrive et blogginnlegg.

  SvarSlett
  Svar
  1. Nå skal det vel sies at enkelte som harselerer med kristendommen får anonyme telefonsamtaler med drapstrussler fra bibelbeltet (for å ikke snakke om at de skal brenne i helvette), mens det bare blir en fotnote i en lokalavis av det.

   Ganske interresant at du skriver at det er helt greit å harselere med og rakke ned på en religion du ikke tror på. Hva skjedde med "Du må ikke tåle så inderlig vel..."? http://www.barnasrett.no/Dikt/du_ma_ikke_sove.htm

   Slett
 5. Hei!

  Takk for et meget godt blogginnlegg! Jeg reagerte også da jeg leste Schaus påstand om kristendommen. Han kommer med et grovt angrep uten noe slags belegg eller begrunnelse. Det fremmer bare fordommer. Utrolig bra at du setter søkelys på dette.

  Hilsen Jan Christian

  SvarSlett
  Svar
  1. Ifølge mange kristne er jesus, gud og den hellige ånd tre manifestasjoner av samme entitet (ellers kan den heller ikke kalles monoteistisk i mine øyne). Men, uansett, til de av dere som slenger rundt dere med bibelvers, om det er slik at jesus er gud så kan dere ta for dere fra det gamle testamentet - der er det mye gromt i forhold til guds suverene ondskap ;)

   Slett
 6. "Onward, christian soldiers"?

  SvarSlett
 7. Går man tilbake til starten på kristendommen og islam, er det en meget stor forskjell, Jesus brukte kun ordets makt. Muhammed var en kriger, og spredte sitt budskap på den måten. Det er desverre slik at mange har brukt kristedommen som begrunnelse for krig og undertrykkelse. Men det kan ikke være riktig å klandre Jesus for disse misbruk. Islam derimot framhever "belønning" som martyr om man også bruker bestialske tiltak for å fremme sitt budskap. Se også til de land der islam dominerer. Er det demokrati og frihet der? Nei, islam er et hierarkist, autoritært og totalitært herskesystem. Kall en spade for en spade.

  SvarSlett
 8. Krigsherrer fra alle mulige religioner har brukt sin overtro til å føre hellig krig siden føre organisert idioti var en ting. At en bøling hjernevaska religiøse føler seg støtt av Schaus uttalelser, vitner mest om egen evne til å lukke øyne for historiske fakta.

  Den nestekjærligheten det nå prekes om har knapt kommet ut av skjærsilden fra forrige århundres svovelprekner, og det gjør 2000 år med faenskap i Guds navn helt okey? Enten det er islam, jødedom, eller kristne så baseres troen i skribleriene til folk som levde i en svunnen tid. Om jeg har problemer med å komme meg igjennom Mary Shelleys Frankenstein fordi skrivemåten er gammeldags, tenk hvor helvettes arkaisk både skriveriene og innholdet i Bibelen, Toraen eller Koranen måtte føles?

  Hadde et moderne menneske skrevet de tankene som beskrives i disse bøkene ville et sinnsykehus eller infamøsitet som kultleder(Scientologi etc.) vært neste stoppested! Religion hører hjemme på et museum sammen med de andre krigsmaskinene fra fordums tid!

  SvarSlett
  Svar
  1. Dette var jo et nyansert og faktabasert innlegg! Du er i hvert fall ikke anonym, så da lar jeg det vel stå.

   Slett
  2. Sa noen svovelpreken?

   Slett
  3. Helt enig, religion (uansett hvem) er ut. Det er bare spørsmål om tid frem til vi får fjernet denne mugne bagasjen vi har med oss fra flere tusen år siden. Tiden fra nå til det er gjort vil ikke bli forstått i fremtiden, da vi kan dokumentere at vi visste bedre men allikevel ikke gjorde noe med det.

   Slett
  4. Sikkert fint for Skau og andre å ha en syndebukk for svakheter som ligger i mennesket og ikke i religionen. Ettersom mennesket nå for tiden er religionen for mange, kan jo ikke feilen ligge i menneskets natur, derfor trenger man eksterne faktorer å skylde på. Ergo går nok "onde krefter" aldri av moten.

   Slett
  5. Ja, takke seg til den moderne Mammon og dansen rundt gullkalven...

   Slett
 9. "Det er desverre slik at mange har brukt kristedommen som begrunnelse for krig og undertrykkelse. Men det kan ikke være riktig å klandre Jesus for disse misbruk."

  Enig der, kan ikke klandre på en som ikke finnes.

  SvarSlett
  Svar
  1. Du får bare leve i den troen, men at kristne skulle oppstå som en liten forfulgt sekt uten at man hadde hatt en lederskikkelse som Jesus å se opp til, er vel lite trolig. At du mener at Jesus ikke finnes, er for så vidt greit. Men logisk sett er det mye som taler for at han har funnes en gang, gående rundt på jorda vår.
   Og sa han det som står i Bibelen, kan han ikke klandres for at folk misforstår så grusomt som en del har gjort.

   Slett
 10. Tom Arne om seg selv: Quote: "Kristen. Engasjert. Skeptisk. "

  Kristen... OG skeptisk? ... Dette er en motsigende påstand. En tro skeptiker kan ikke være en tilbeder av overtro...

  SvarSlett
  Svar
  1. Hvis du med skeptiker mener ateist + + , skjønner jeg reaksjonen din. Siden jeg ikke kaller meg skeptiker, men mener bestemt jeg kan forsvare å kalle meg skeptisk, er jeg nok ikke enig med deg. Jeg kjenner forresten flere kristne som kaller seg skeptikere, så kanskje begrepet skeptiker ikke er forbeholdt ateistene likevel.

   Slett
  2. "Siden jeg ikke kaller meg skeptiker, men mener bestemt jeg kan forsvare å kalle meg skeptisk..."

   Seriøst? Det der gir ingen mening. Er helt enig i kommentaren over; det er logisk umulig å tro og å være skeptisk samtidig. Det er godt mulig du prøver å være spørrende innenfor rammene av din religion, men å være genuint skeptisk til omverdenen og samtidig akseptere dogmer uten begrunnelse er ikke mulig. Det er ikke noe jeg finner på, det er det ordene betyr.

   Finn en annen slogan.

   Slett
  3. Mulig at en annen slogan vil kommunisere bedre. Jeg skriver kristen, og ser at svært mange kommentarer bommer på hva jeg da står for. Masse fordommer kommer til utløp. Interessant.

   Når jeg skriver skeptisk, går ateistskeptikerne i fistel. Er skeptiker en beskyttet tittel? Som så mange ganger før handler dette om hvem som eier ordene. Eier sekulærhumanistene ordet humanist? Nei, det finnes kristenhumanister. Mener du at en skeptiker må avvise eksistensen av Gud og fortellingene om Jesus? Hvis en skeptiker kommer fram til at han etter mye skepsis og tenkning kommer fram til at det er mulig Gud eksisterer, er han da ikke skeptiker lenger, selv om han er like skeptisk til alt annet som før?

   Slett
  4. En skeptiker er tvilende, ikke troende.

   Slett
 11. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett
 12. gladkristne blir blinde når kristendommen får kritikk, jeg personlig kan ikke forstå hvordan voksne oppegående mennesker kan tro på noe slit virrvarr som religion og basere livene sine rundt det, Star Wars har hatt mer påvirkning på livet mitt en noen religion.

  SvarSlett
  Svar
  1. ser du svarer så overlegent og pent, jeg synes synd på deg som alltid vil være fanget i denne tankegangen, ser også at det ikke er vits å diskutere med deg. Lykke til!

   Slett
  2. Hvis du leser Ringenes Herre, eller Bibelen blir du tatt inn i et univers med diverse morallover og regler for samhanding. Hvilken er best?
   Star Wars er nevnt av noen andre, hvem kan si at de historiene er dårligere enn den kristne beskrivelsen av de samme lover/regler?

   Slett
  3. Det blir nok litt grunt å tenke at Bibelen er der for å gi oss morallover og regler. Først og fremst er det en fortelling om noe som har skjedd i historien. Det er det som faktisk skjedde som er poenget. Ringenes Herre har hentet svært mye av stoffet sitt fra Bibelen. Men Tolkien har nok ikke tenkt at det som skjer historisk sett setter spor i verden, bortsett fra i leseren som lever seg inn i det.

   Slett
  4. "Først og fremst er det en fortelling om noe som har skjedd i historien."

   Hvor er de arkeologiske funn, som støtter oppunder at det vandret jøder i ørkenen?

   Slett
  5. Det er ikke så vanlig å finne arkeologiske funn av så gamle hendelser. Vi har likevel ganske mange historiske indiser på at det skjedde.

   Anbefaler deg å lese Exploring Exodus

   http://www.amazon.com/Exploring-Exodus-Nahum-M-Sarna/dp/0805239820

   Slett
 13. alle religioner er krigmaskiner men også en perfekt maskin for å produsere penger for de rike og slaver til landet.En perfekt hjernevask.

  SvarSlett
  Svar
  1. Du verden, hvor har du fått all denne kunnskapen fra?

   Slett
  2. jeg er enig i at all religion er hjernevask og indoktrinering.
   jeg mener også at alle former for ateisme er det samme.

   Slett
  3. HALLO! Syns du urettferdig drar ateister ned på nivå med religiøse, Åndenes makt-troende og andre overtroiske. Ateisme hos et menneske er i all hovedsak resultatet av en modig kamp mot organisert religion, mot trusler om et brennende hett Helvete, mot en sjalu, usynlig og ond enehersker i Himmelen. Det er sunn skepsis til all informasjon om religion og overtro som vedkommende har ervervet, mye eller lite - og deretter valget om å lande på at intet av dette hverken er godt eller gir noen mening! Altså ikketro! Man trenger ikke å hjernevaskes for ikke å tro på enhjørninger, Nessie, Bigfoot eller Gud! For ateister dreier det seg om det motsatte av naivitet og godtroenhet - om opplysning, om det totale fraværet av bevis i overtro! I verdens mest opplyste og likestilte samfunn er de fleste ateister. I verdens minst opplyste og likestilte samfunn er de fleste "fremdeles" troende. Ikke tilfeldig!

   Slett
 14. Var vel i utgangspunktet skeptisk til at han skulle kommentere rettssaken. Så tenkte jeg at han nok la til side komedien og den flåsete stilen, i respekt for sakens alvorsgrad. Virker ikke slik dessverre.

  Og noen ord om korstogene: hvis man tror at alle andre var snille barnehageonkler, så får man i folkeopplysningens navn nyansere bildet og få frem at brutalitet var vanlig. Dette var lenge for Genève-konvensjonenes tid.

  For å gjenta budskapet fra AUF-når en mann kan gjøre så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen -->
  Det er den enkleste sak å vise til brutale og voldelige hendelser, men tenk på all den nestekjærlighet og alt det gode som er gjort i kristen ånd. Å sammenlikne det med krigsmaskin blir et skoleeksempel i uetterrettelighet. Og usanne påstander er i grunnen meningsløse utsang å forholde seg til.

  SvarSlett
  Svar
  1. Vel, fyren er jo idiotenes ukronede konge. Han gjør seg bedre som frivillig klovn enn som ufrivillig, men er jo hans valg.

   Slett
 15. Jeg synes det er både trist og skummelt at man i år 2012 fremdeles tror på gammel overtro uten et snev av bevis.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hvor har du det i fra? Det at det ikke finnes bevis..

   Slett
  2. Og hvor er bevisene dine? Bibelen er ikke et bevis, den er grunnlaget for en tro. Jeg skulle gjerne sett bevisene for at Gud fins...

   Slett
  3. www.youtube.com/thehealingportal
   Her har du bevis..

   Slett
  4. Hvis du virkelig mener det, så burde du oppsøke hjelp.

   Slett
  5. Bevis for Guds storhet finner du i naturen.Men visst man er blind så ser man jo ikke det.

   Slett
  6. Anonym (som åpenbart er kristen). Et spørsmål. Hvis en mann hadde kommet bort til deg og sagt at han var guds sønn, ville du trodd ham hvis han hadde utført et simpelt trylletriks? Forhåpentligvis ikke.

   Slett
  7. Mener du at skapelsesverket er et trylletriks?

   Slett
  8. Før mann dør vet ingen noe som helst om det finnes en gud, hvilken gud det eventuelt er eller om det rett å slett ikke er noe. Mange som hevder at de vet med sikkerhet at den kristne gud finnes, men de lyver. Kristne vet ingenting om hva som skjer når mann dør, det gjør ei ateister.

   Ingen vet noe, ingen har opplevd en gud og ingen får vite hva som er sannheten før de ligger i graven. Folk tror og hevder men ingen har kunnskap eller erfaring til å hevde noe som helst.

   Noen sier "Se rundt deg, alt må jo ha kommet fra et sted". Ja det må det, men fra en gud? DET VET IKKE INGEN!

   Andre sier "Når mann er død så er mann død og sånn er det".... Eh javel? Men vi er jo her tross alt.

   Kan ikke folk bare tro det de tror og ikke hevde de vet når ingen gjør det?

   Slett
  9. Marius. Jeg tror ikke Copperfield er guds sønn. Han gjør ganske imponerende trylletriks. Men han får ikke virusinfeksjoner til å forsvinne eller en vissen hånd til å bli frisk. Kan hende han hadde klart å gå på vannet med noen av triksene sine.

   Skulle ønske de moderne ateistene hadde studert litt mer istedenfor å ukritisk kjøpe anti-religiøs propaganda som "religion er årsak til alt ondt" eller "det finnes ingen bevis". Svært få akademikere kommer med så tanketomme påstander.

   Slett
 16. Gud finnes ikke,jeg tar meg en øl og alt er glemt...mennesker er det ondeste som finnes..der ligger forklaringen

  SvarSlett
  Svar
  1. Har du søkt gjennom 100 milliarder av stjerner før du kom til den konklusjonen? Ups, det var bare melkeveien, du har sikkert noen tusen milliarder til før du er ferdig...

   Gud er neppe i ølboksen ;) Skål

   Slett
 17. Dette er nok et eksempel på hvordan kristne blir opprørt og fornærmet når noen pirker borti kristendommens iboende negative egenskaper. Dere kan si at Jesus var pasifist til dere blir "blå i trynet". Det hjelper ikke hvis en stor del av tilhengerene hans ikke ser det slik. Dessuten består ikke kristendommen av Jesu ord alene. Det er jo ikke til å nekte for at bibelen er full av gudsinspirert og gudsutført vold. Det at Schau ser på kristendommen som en krigersk religion burde ikke bekymre så veldig. Schau er erklært ateist og ser det som en del av sin oppgave å rakke ned på kristendommen. Dessuten er han stadig ute etter å sjokkere, så nå gikk du fem på, Tom Arne. Det som burde bekymre deg mer som kristen, er at abb ikke er alene om å se på kristendommen som et våpen i kampen mot islam. Det at verdens mektigste kristne nasjon sender hæren i kamp mot muslimer, med gud og jesus i ryggen, er vel en pekepinn. Og før du begynner Tom Arne, jeg vet at det ikke er gud som bad Bush om å invadere Irak og Afghanistan. Det er dessverre slik at det er mange av dine trosfeller med politisk makt, som ikke har det samme syn på bibelen som deg.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Ole. Jeg tror ikke jeg gikk mer fem på enn at jeg syns det var en veldig opplagt sak jeg kunne blogge om. Ikke så sterke følelser fra meg, rent bortsett fra at det er litt rart å skrive det i en artikkel som en mann som stempler andre og med det skaper mye vondt miljø. Hans handlinger er jo et resultat av fiendebildene hans. I en slik situasjon velger Schau å kjøre på med fiendebilder han også. Det er da litt merkelig.

   Når det gjelder bibeltolkninger, hører jeg nok ikke hjemme i gjengen til Bush. Men det gjør da heller ikke de fleste andre kristne jeg kjenner i Norge.

   Slett
  2. Denne holdningen er like meningsløs, som om jeg skulle holde deg ansvarlig for hva dine trosfeller Stalin og Mao gjorde. Med andre ord tåpelig, forenklende og sårende for mange. Er dette er mål som du har for din daglige politiske kommunikasjon på nett?

   Slett
  3. Enig med Ole Jensen. Tviler ikke på at de fleste kristne her har en pasifistisk og nestekjærlig grunnholdning. Men Kristendommen er jo ikke definert av deres personlige tro. Land og statsledere har i århundrer brukt religion som motivasjon for vold og bestialske handlinger - det er jo dette Schau kommenterer, ikke den enkeltes kristne tro. Og vi skal ikke langt tilbake i tid slik det blir hevdet - Bush' "axis of evil" og krigsherjinger (støttet av Norge) i Guds navn er moderne eksempler på dette.

   Det problematiske ligger ikke i de religiøse tekstene i seg selv. Men problemet er at tekstene og troen på budskapet i disse blir brukt til å rettferdiggjøre maktovergrep. Jeg tror at å lukke øynene for dette historiske faktum er farlig.

   Slett
  4. Knut Ringheim Lunde3. mai 2012 kl. 19:42

   «Denne holdningen er like meningsløs, som om jeg skulle holde deg ansvarlig for hva dine trosfeller Stalin og Mao gjorde.» Men verken Stalin eller Mao gjorde vel det på grunn av at de var ateister? Det samme kan sikkert sies om forferdelig ting som er gjort av kristne, men det er ikke til å komme unna at noen som gjør forferdelige ting ser til bibelen, koranen eller andre tekster som vi ikke har bevis for. Og det mener jeg er en vesentlig forskjell.

   Slett
  5. Det blir jo det samme som å holde tv spill ansvarlig for drap som bli begått etter å ha blitt inspirert av det

   Slett
  6. ¨som om jeg skulle holde deg ansvarlig for hva dine trosfeller Stalin og Mao gjorde.¨, du burde skamme deg. Drepte Stalin i ateismens navn? Nei. Korstogene, derimot.. Tja.

   Vil gjerne at du trekker hue ditt ut av.. Bare tenk deg om før du spyr dumheten din utover alle andre neste gang, Eivind Olsnes.

   Slett
  7. @Eivind Olsnes
   Jeg tror du gjør deg dummere enn du er. Stalin og Mao er ikke mine trosfeller. Ateismen er ingen tro, og heller ingen isme. Det er et konstruert begrep vi bruker i mangel av noe bedre.
   @Tom Arne
   Nå synes jeg du vrir deg litt unna. Som jeg bemerket i min kommentar, er jeg veldig klar over at du ikke står skulder ved skulder med Bush. En annen ting er at de fleste kristne du kjenner neppe er representative for majoriteten av kristne i verden. Problemet jeg prøver å gjøre deg oppmerksom på, er at konservative kristenfundamentalister i USA, bare blir kritisert av de som er enda mer rabiate. Jeg skal ikke spore debatten her helt av, men det at abb har et slikt syn på din religion burde bekymre deg mer enn at riksprovokatøren Schau har det.

   Slett
 18. "Elsk dine fiender!" "Vend det annet kinn til!". Ja, Jesus var virkelig en krigshisser.

  Det er veldig søkt å kategorisere kristendom som en krigsmaskin. Jeg har lest det nye testamentet og har ikke funnet noe der som taler for krig, eller tvert imot. Tilgivelse, medmenneskelighet og kjærlighet er det sentrale budskap, ikke krig.

  Problemet er at mennesker har brukt kristendom, frihet, demokrati osv,altså verdier som står sterkt, til å fremme skjulte agendaer. Er kristendom en krigsmaskin? Hva med "frihet" da? Er ikke "frihet" en krigsmaskin? Eller "fedrelandet"?

  Ateister og kaffe latte buddister og humanister skylder alltid på kristendommen for ditt og datt. Jeg har aldri sett dem gjort noe for noen andre enn seg selv og sin selvrettferdighet.

  SvarSlett
 19. Om man mener kristendommen maner til ikke-vold har man passifistbrillene på mens man leser bibelen. Mener man at kristendommen maner til vold har man trolig voldsbrillene på men man leser bibelen.

  Mener man at kristendommen ikke har ført til grusomme lidelser i religionens ord har man bare skylapper på.

  SvarSlett
 20. Er kristendommen en krigsmaskin? - Nei!
  Har mennesker utført brutalitet i Jesu navn? - Ja, dessverre.

  Jeg kan ikke forsvare mye av hva kirken og mennesker "under Guds nåde" har utført opp gjennom historien. Det er helt klart at Jesus var fattiges, undertryktes, tolleres, horers og synderes venn. Han irettesatte de hovmodige, lovlærde og religiøse utallige ganger gjennom evangeliene.
  Hva gjorde kirken i middelalderen? Etterhvert som den fikk makt i Europa ble den mer og mer opptatt av verdslige ting. Fattige ble undertrykte. Kirken lurte folk til å betale seg fri fra synder med et garantibre.
  Hva gjorde Jesus? -Jesus drev ut "business-men" fra tempelet. "De gjorde Guds hus til en røverhule" (Matt 21:13). Jesus tilbydde evig liv og gratis tilgivelse gjennom TRO (Ef 2:8).
  De som kirken skulle forsvare og stå opp for, dem utnyttet dem.

  Jesus advarer mot at penger skal få makt over livene våre, det var vel kanskje det som skjedde med kirkens menn i Europa, i Middelalderen?

  "Vend det andre kinnet til" "Elske dine fiender" "Be for dem som mishandler dere" (Luk 6:27f). Hvordan kan dette feiltolkes? Hvordan kan mennesker med god samvittighet si, "jeg dreper i Jesu navn!"?? Den setningen alene inneholder den største motsetning. Jesus kom for å gi liv, ikke for å ta.
  Når han ga i oppdrag om å gjøre alle folkeslag til hans, vet jeg at han ikke hadde mord i tankene mot dem som velger å avslå. Når Gud har skapt hver enkelt med fri vilje, hvordan kan noen mennesker komme og påstå at han har rettighet til å oppheve denne friheten?

  Jesus kom for å gi den største kjærlighet av alle! Og som Paulus skriver i 1 Kor 13,5: kjærligheten krenker ikke.

  4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
  den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

  5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
  er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

  6 Den gleder seg ikke over urett,
  men har sin glede i sannheten.

  Jesus og ondskap er to motsetninger. Jesus ber på en mild og inderlig måte om at Guds barn må ta i mot hans frelse som gir evig liv. Jesus elsker, og tvinger ikke noen.


  Videoen under uttrykker Bibelens budskap som et svært personlig kjærlighetsbrev fra Gud.
  http://www.youtube.com/watch?v=LRIZIfkrPG8&context=C4d78fd9ADvjVQa1PpcFNhjvJTs9ftNHkG_BHRNnr2oRr0750CwHE%3D&fb_source=message

  mvh
  Joakim

  SvarSlett
 21. Klart kristendommen er og var en krigsmaskin. Bare se hva USA har gjort under Bush jr. Det er en avstumpet kristen mann og nasjon som har ført de krigene.

  Men bare ta på skylappene, så forvinner sannheten og empatien ned i toalettet.

  SvarSlett
  Svar
  1. Så kristendommen er det som USA gjør under Bush? Er ikke det en litt søkt generalisering. Hva med oss kristne som er uenig med politikken Bush fører? Vi er også en del av kristendommen.

   Slett
  2. Profeten Habakuk4. mai 2012 kl. 12:27

   @Tom Arne
   Er Bush kristen eller er han ikke? Er kristendommen det du mener, eller det Bush mener? Tør du stå opp å kalle det USA gjør for ukristelig? Som kristenrelativist mener du kanskje at begge er kristne, men at alle har rett til sin tolkning av skriften. Har ikke gud noen mening om dette, og hvorfor kan han ikke si ifra hvis han er uenig? Han klarte da det tusenvis av år tilbake.

   Slett
 22. Men kristendommen er jo en krigsmaskin som så mange relgioner er den lagd av mennesker med makt for og undertrykke,regjere og hjernevaske mennesker uten makt til og utføre deres syke planer krig undertrykking osv.

  hvis du blir såret av disse fakta så er det synd,men det endrer ikke sannheten om at relgion er organisert ondskap som er ansvarlig for en god andel av verdenshistoriens mange kriger og minst 2000 år undertrykking av mennesker av alle slag.

  Og det pågår den dag i dag selv i norge homofile er knapt akseptert i den norske kirke andre relgioner som er godtatt her i landet syns det er greit og kappe av tuppen av penis på småunger så de ikke skal runke når de blir eldre relgion sprer fremdeles mange avleggse fordommer overalt hvor du møter på den selv i norge.

  the devil's greatest trick was convincing the world he was god.

  SvarSlett
  Svar
  1. Så religion er organisert ondskap? Det må være fryktelig deilig å være ikke-religiøs da, å selv definere seg utenfor denne ondskapen. Jeg mener at hvis det finnes ondskap, er den nok nokså likt fordelt mellom alle mennesker.

   Slett
  2. @Anonym
   Ateismen (i form av kommunisme) har ca. 100 milloner liv på samvittigheten, (og hvis vi regner med alle abortene kan vi legge til en milliard.) Abort er et organisert folkemord som foregår i dag, og ansvaret ligger hos ateismen!

   Slett
  3. Ja ondskan er likt fordelt,men relgion er redskapen ser du virkelig ikke dette ?
   At organisert relgion er fryktelig farlig for alle rundt seg det er veldig synlig overalt i verden.

   Du kan være relgiøs hvis du vil det er et fritt land,men er det nødvendig og misjonere konvertere og hjernevaske alle man støter på bare fordi man er relgiøs ?
   Hvorfor ikke holde det privat,men nei det skal konverteres og alle skal være relgiøse den riktige relgionen selfølgelig og når de nekter og konvertere detter huene av alt i organisert relgions navn.

   Og la det være sagt at relgion er mektige greier lovnaden om evig liv jomfruer og geiter til en billig penge er et kraftig overtalelsesmiddel som kan få mennesker til og gjøre syke forferdelige ting.

   Jeg sier ikke at du som person er en ond person,men at relgionen din blir brukt som et middel til og føre krig av onde personer som også er relgiøse de er blitt hjernevasket til og tro at deres er den eneste rette vei og at de i en eller annens guds navn har rett til og utføre grusomme handlinger.

   Og derfor er de fleste relgioner for meg kun organisert ondskap fordi det er det de blir brukt til.

   Slett
 23. Synes dette blir en sneversynt, Schau har helt rett i det han sier, sett fra historisk perspektiv. Savner litt objektivitet rundt temaet, til tross for at du selv er kristen.

  SvarSlett
 24. Jeg syns Schau har et bra poeng jeg. Vi bytter ut kristendommen med islam i Norge.
  Til innlegget. Norge ble protestantisk for ca 500 aar siden. Da kristendommen ble innfoert var det katolisismen som gjaldt. Tror dette faktisk var bedre enn mye av det vikingene herjet med. Eller var det kanskje ikke drap, voldtekt, ran, tyveri, osv da? Selvagt var det det!
  Da vi fikk dagens kirke, foregikk mye paa latinsk. Og hvem startet skole med utdanning saa folk skulle kunne lese, om det ikke var kirken? Hans Nielsen Hauge gikk inn for at bibelen skulle leses paa norsk, og fikk motstand av kirken. Begge tilhoerte kristendommen. De var ikke enige, men begge var kristne. Skulle likt at Schau forklare opplysningstiden uten kirken. Det har vel ikke bare vaert daeveskap derfra? Men vi liker aa kommentere det som gikk galt. Det er menneskelig, selv om noen kaller det en kristen egenskap. Den faar skyld for alt som er galt. Nei la oss faa islam som statsreligion.

  SvarSlett
 25. Er 100% enig med Schau.
  Nevn bare en liten god gjerning en troende kan gjøre men som en ikke troende ikke kan gjøre. Vanskelig?
  Nå, hvor mange kriger og konflikter har vi hatt over religion som, la oss være erlige her for et lite seksund, baserer seg på fiksjon?

  SvarSlett
  Svar
  1. Og det er vel også sakens kjerne? Ikke hvorvidt kristendom i seg selv er destruktiv, men at den, uten tvil, har blitt brukt som ja, rett og slett en fasade man kan gjemme seg bak for å drive maktmissbruk og krigføring. Og om det ikke kan deffineres som en krigsmaskin, hva kan?

   Slett
  2. Kanskje helbredelse...?

   Slett
  3. En annen ting enn helbredelse en troende kan gi en annen, er vel - å kunne gi noen håp - om noe mer og dypere og evig, om himmelen, at dette er ikke alt, at det finnes noe mer!!

   Slett
  4. "Kanskje helbredelse...?"

   Da må det i det minst forelegge et bevis som bekrefter at helbredelse er mulig, så langt har ingen klart det.

   Slett
  5. Det er også mulig å stille spørsmålet slik: Nevn en ond gjerning en religiøs kan gjøre som ikke en ikke-religiøs kan gjøre. Ondskap og godhet er en del av oss mennesker, alle mennesker.

   Slett
  6. Det vil nok alltid være en viss grad av tro når det er snakk om helbredelse. "En del ting må du kanskje tro for å se det....." Og generelt tror jeg jo at mange ikke egentlig innerst inne ville trodd om de så det, fordi de da må forandre livene sine så drastisk...

   Jeg tror det fins "bevis" for helbredelse OM du vil tro det. Jeg har hørt og sett det mange ganger. Søstera mi fortalte nettopp at ei lita jente datt ned 3 meter på misjonsstasjonen der de bor. Hun fikk brudd på skallen og alle på misjonsstasjonen kom sammen og ba om helbredelse. Dagen etter da hun skulle opereres tok de nye røntgenbilder, og da var bruddene borte. Legene kunne ikke forstå det og de sendte jenta hjem. Dette har søsteren min sett og kan bevitne.

   Allikevel tror jeg at alle som ikke vil tro, kan bortforklare det. Selv om det fins røntgenbilder før og etter!!

   Slett
 26. Er helt enig med Schau. Kristendommen i Norge i dag er nok ikke hva det enn var men om vi forsatt hadde vært katolikker spørs det om du hadde hatt samme syn. Det er utkjempet mange kriger i kristendommens navn. Mange av disse ble kjempet av så kalte korsfarere, med ordre fra paven. Sigurd Magnusson var en av de som kjempet i korstogene for Jerusalem. Av de 6000 menn han reiste med fra Norge antas kun ca 100 å ha overlevd kampene i kriger i nord-afrika og syd-europa.

  SvarSlett
 27. Alle kriger USA fører er krig i kristendoms sitt navn ,særlig for de er rettet mot muslimene.USA har mye å rette opp i Nord Korea ,Rusland ,afriske kristne land ,SørAmerika ..Men det skjer ikke .De angriper kun muslimene og det er korstog i moderne tid.

  SvarSlett
 28. Kunne en annen by enn Sarajevo var angrepet i beleiret i 4 år uten at ingen reagerer? Neppe ..Det var kristne mot muslimer og derfor ble det ingen reaksjon.Hadde muslimene kommet på åsene over Barselona eller Firenze skulle de bli fjernet i løpet av 48 timer .Dobbel moral ,enda en bevis at kristendom fører krig i sitt navn.

  SvarSlett
 29. Dere kan prate om Jesus som mye dere ønsker ,stor respekt for proffeten ...Han og hans lære er på avveie med krisgsmasiner likt USA ,NATO ...og det fins uttalige bevis at kristen fundametalister fører ideologiske kriger som i seg selv sier at de fører krig i kristendom sitt navn.

  SvarSlett
 30. Schau er ikke smakløs. Han beskriver følelsene sine. At han ikke deler ditt syn på kristendommen, betyr ikke at han er smakløs. Schau rapporterer fra rettssaken på en måte de færreste journalistene gjør, nemlig på ærlig vis.

  SvarSlett
 31. Lurer på hva som hadde vært reaksjonen dersom Schau hadde påstått at Islam var en krigsreligion - da hadde hele hylekoret av PKere kommet på banen.

  Uansett, kristendommen og Islam har gjort mye galt, men faktum er at de største massemorderne i forrige århundre alle var ateister - totalt antall myrdede var i hundremillionersklassen .
  Mao, Stalin, Hitler, Kim Il Sung, Pol Pot
  Richy

  SvarSlett
  Svar
  1. Bare for å korrigere, Hitler uttalte selv at han var katolikk, og han referete ofte til Gud. http://atheism.about.com/od/adolfhitlernazigermany/tp/AdolfHitlerFaithGod.htm

   Når det gjelder Pol Pot, Stalin og flere andre, så strides det om hvor ateistiske de egentlig var da flere av disse var oppdratt på religiøst hvis. Mange tror at at undretrykkingen av religion ble begått da religion ble sett på som en rival mot egen makt, og ikke nødvendigvis for at de selv ikke trodde.

   http://stupac2.blogspot.com/2006/10/hitler-stalin-and-mao-were-not-atheists.html

   Slett
  2. Knut Ringheim Lunde3. mai 2012 kl. 19:50

   Men drepte de folk på grunn av at de var ateister? Eller drepte de av andre grunner?

   I henhold til andre massemordere, eller politiske ledere, så gjør de det de gjør på grunn av religion. Bush har f.eks sagt at Gud pratet med han om at han skulle gå til krig på Irak. Al Qaida driver på med jihad. Det er selvfølgelig ikke alle religiøse som gjør det de gjør på grunn av religionen, men det finnes. Og det er det som er forskjellen, at du godtar noe som er irrasjonelt for å rettferdiggjøre eller begrunne handlingene sine. Hvis du kan finne gode kilder på at Mao eller noen av de andre du nevnte, drepte på grunn av at de var ateister, vil jeg gjerne lese dette.

   Slett
  3. Hitler uttalte muligens at han var katolikk (født og oppdratt), men hvor mye kristen er en person som får Bibelen omskrevet til å passe seg og sitt politiske syn? Ikke spesielt mye, nei... Men å bruke religionen for å oppnå noe blant massene - ja, det gjorde han og mange andre både før og etter. Som Bush... Men blir det rett av den grunn? Nei...
   Så korrigeringen din var nok ikke så veldig mye verdt, for å si det slik...

   Slett
 32. Tror Schau mener med bruken av ordet krigsmaskin at han ser på kristendommen som nok en måte å indoktrinere mennesker til å gjøre handlinger i Guds navn. Grusommen handlinger de ellers aldri ville gjort. Det kan riktignok debatteres om Breiviks kristne tilhørlighet beskriver noen av begrunnelsene han har for grusomhetene, helt ærlig makter jeg ikke følge rettsaken tett nok til å lese alt oppgulpet hans. Antar det har mer med ideologi, dårskap og politikk, enn religiøs forkvakling.

  Det er veldig lett å forstå hvordan noen som er personlig kristne ønsker å ta stor avstand til denne mannen, og hadde Breivik identifisert seg som ateist ville jeg gjort akkurat akkurat det samme. Misforstå meg rett, jeg står ikke steilt imot noe av det Tom Arne Møllerbråthen her skriver.

  Mitt argument; om du først forteller noen at en mystisk kraft ser og bedømmer alle dine handlinger, og at du når du dør må leve evig i en tilstand avhengig av konsekvensen av ditt jordlige liv, så er det lett å forstå hvordan denne formen for religiøs indoktrinering kan brukes som et middel for å kontrollere motivasjonene til en stor gruppe mennesker.(les; soldater) Og et slikt verktøy kan absolutt beskrives som en krigsmaskin.

  Forunder meg heller ikke om bloggforfatter også er enig i dette. Debatten strekker vel mer ut av et ønske om å begrunne og forklare litt dypere når Schau først skriver det på denne måten. Det er ikke nødvendig å tråkke alle kristne på tærne over en lav sko(!) kun fordi det finnes dårlige mennesker der ute. Problemet oppstår når disse menneskene bruker sin religion for å berettige hva som burde vært uforklarlige og onde handlinger.

  Som ateist så er det denne formen for religion det er vondt å være vitne til, for man kan ikke la være å tenke hvor mange liv som kunne vært spart om ikke krigsherrer hadde hatt dette verktøyet å bruke for å bøye folks meninger til å passe sine egne. Religion kan definitivt være drivstoffet for en krigsmaskin.

  SvarSlett
 33. Kristendommen er adaptiv, dvs, den lar seg tilføre stedets gamle trosinnhold men i "kristen" påklednng. Hva som var kristendom, har lite med kristendommen å gjøre etter kirkemøtet i Nikea. Den har vært misbrukt av megalomane og kyniske herskere og kirkes menn. Betydelige landområder ble kristnet, og de som ikke ble kristnet ble drept. Når vi ser på Spanias framtreden i Sør -Amerika, Spanskekongen som sendte avgårde en armada, der det å kritisere kongen var å betrakte som kritikk av Gud med derpå følgende korporlige avstraffelser. Korstogene der fransk i muslimsk tradisjon den dag i dag er synonymt med menneskeeter. Englands inntog i andre land. Tysklands krigsmotto Gott mit uns. Kirkens kontroll av ugifte og ektefolks seksuelle vaner. Kirkens tvang over befolkningen, man måtte stille til gudstjenste. Ideen som hele kristenheten bygger sitt fundament på, det at Jesus sto opp fra de døde for senere å fare opp til himmelen var ikke en kjent hendelse før på 700-tallet. Dette Dette betyr at kristenheten seiler med båt uten bunn. Korset som er kristenhetens merke, framstilt som et torturinstrument og eksekusjonsapparat, var brukt som religiøst merke allrede i det gamle Egypt. Det er nok å ta av. Kristendommen er en mysteriereligion uten mysteriet. Mysteriet som var en gnostisk bevissthetsutvidende videreutvikling av grunnfortellingen, de religiøse tekster, forsvant med kirkemøtet i Nikea og budskapet ble ett redskap for makthaverne med befolknoingskontroll som formål, desverre.

  SvarSlett
 34. Jesu etikk og moral var pasifistisk så Christopher Schau som er jøde burde vite dette når han har hatt kristendomskunnskap på skolen som er undervisning i både bibelen og i Jesus sin lære og da kjenner han også til det gamle testamentet i bibelen som er deler av jødedommen og som ble truet inn i Jesus sin lære 300 år etter Jesus sin død grunnet at så mange ville bli som Jesus. Jesus sin lære burde klare seg uten det gamle testamentet som inneholder sure dogmer og mye løgn og overtro om at liksom Abraham hørte stemmer fra en sky eller en himmel som liksom snakket til ham når han var alene i ørkenen eller til ham inni hodet hans slik at ingen hørte det. Det var lite ikke elektronikk den gang så han hørte neppe noen som snakket til ham inni hodet med radiosender teknologi slik som spioner kommuniserer nå for tiden. Og telepati har jo alltid vært mulig så om noen lekte med Abraham med telepati for å lure ham kan jo være mulig. Men noen stemmer fra skyene eller himmelen har aldri forekommet og det er det bevis for. For da ville himmelen snakket til alle ofte.

  Gamle testamentet er full av hevn og hat og det var det Jesus gikk mot og sa var uvitenhet. Men Jesus sa at folk som plaget uskyldige måtte sperres inne slik at de ikke plaget gode, snille ærlige personer.

  Anders Behring Breivik liker i alle fall ikke kristendommen når han sier han er kristen. Etter som jeg har lest så er han født som Abrahams barn på morssiden og kan kalles Jøde slik som jeg også kan kalles selv om jeg følger læren om gjenfødelse og karma, og kan bevise at karma og gjenfødelse gjelder oss alle. Når Anders Behring Breivik mener han er utvalgt over andre så følger han absolutt ikke Jesus fordi det var det Jesus ordnet opp i og forklarte at alle mennesker var likeverdige. Det å ta vekk Jesus sin meditasjonslære og Jesus sin reinklarnasjonslære fra Jesus sin lære 300 år etter Jesus sin død og putte inn deler av jødedommen i Jesus sin lære er tåpelig når det var mye i bibelen som Jesus skjønte var løgn og fantasier som motsa hverandre hele tiden i hele boken bibelen.

  SvarSlett
  Svar
  1. "Gamle testamentet er full av hevn og hat og det var det Jesus gikk mot og sa var uvitenhet. Men Jesus sa at folk som plaget uskyldige måtte sperres inne slik at de ikke plaget gode, snille ærlige personer."

   Er ikke din gud og Jesus, samme skikkelse? Ombestemte han seg? Sa han ikke: 17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

   18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå ­ før alt er skjedd.

   19 Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket.

   Slett
  2. Svar til: Anonym May 3, 2012 01:48 AM
   "Det å ta vekk Jesus sin meditasjonslære og Jesus sin reinklarnasjonslære fra Jesus sin lære 300 år etter Jesus sin død og putte inn deler av jødedommen i Jesus sin lære er tåpelig når det var mye i bibelen som Jesus skjønte var løgn og fantasier som motsa hverandre hele tiden i hele boken bibelen."

   Jaha? Kan du fortelle oss hva som ble fjernet? Hvor ble det fjernet fra og hva ble faktisk satt inn i stedet?
   Og siden Jesus ble korsfestet ca. 20-30-40-50 år før deler av Bibelen ble skrevet og så videre og så videre... blir selvsagt din påstand om at Jesus skjønte at hele boken motsa hverandre og så videre, bare tull.

   Og jeg gleder meg til å se hva som ble fjernet og hva det ble erstattet 300 år etter Jesu død. Spesielt siden alle bibeltekster fra 200 år før det igjen og de 200 år etter er akkurat likedan... Men likevel skal det altså ha skjedd en stor endring rundt år 300... Jeg ønsker deg lykke til med å fortelle meg og alle andre hva det var... Kommer det ikke en utførlig forklaring, vil iallfall jeg anse påstanden din som en gedigen feil eller om jeg skal tenke i verste fall: En stor løgn. Men jeg skal vente på svaret for å se hva du faktisk har å komme med...

   Slett
  3. Spørsmål til Tommy. Hvor tror du Jesus, Maria og Josef dro når Jesus var 12 år ?

   Det er ingen historie i Kristendommen om dem fra Jesus var 12 år til han var 29 eller 30 år.

   Nå har jødiske personer hatt monopol på sensur av historiebøker i mange hundre år så historien som er nedskrevet er ikke troverdig på mange områder og slik kan lett bevises med linker fra internett. Ofte skriver overtroiske jøder om historien og lyver til fordel for den dualistiske uvitenheten og vrangforestillingen mange jøder lever i om at de liksom er et spesielt unikt vesen når de er i familie på morssiden til Abraham. Og når noen av oss som er født eller la oss kalle det gjenfødt som Abrahams barn tror dette så tror og mener de at de liksom er utvalgt av noe over andre mennesker og til å bekjempe de andre menneskene å ha dem under seg til tjenere eller drepe dem. Så krigsmaskinen Schau snakker om kan bevises at ikke stammer fra Jesus men fra noe jødisk noe som lever i uvitenhet som ikke vet hva et menneske er i det hele tatt.

   Slett
  4. Svar til Anonym May 4, 2012 12:37 AM

   «Spørsmål til Tommy. Hvor tror du Jesus, Maria og Josef dro når Jesus var 12 år ?»

   Hvor tror du de dro? Og hva indikerer på det i så fall…?

   «Det er ingen historie i Kristendommen om dem fra Jesus var 12 år til han var 29 eller 30 år.»

   Ja, og så? Hva er poenget?

   «Nå har jødiske personer hatt monopol på sensur av historiebøker i mange hundre år så historien som er nedskrevet er ikke troverdig på mange områder og slik kan lett bevises med linker fra internett.»

   Leser jeg riktig?? Lett bevises med linker fra internett? Ja, da foreslår jeg du starter med det rimelig pr. omgående. Dette gleder jeg meg til å få se, for det har hendt innimellom, blant annet på Nettby i sin tid, at folk kom med lignende ting. Men du verden de fikk problemer når de skulle bevise dette… Men det kan hende du klarer det bedre enn alle disse andre…

   «Ofte skriver overtroiske jøder om historien og lyver til fordel for den dualistiske uvitenheten og vrangforestillingen mange jøder lever i om at de liksom er et spesielt unikt vesen når de er i familie på morssiden til Abraham.»

   Hæ?

   «Og når noen av oss som er født eller la oss kalle det gjenfødt som Abrahams barn tror dette så tror og mener de at de liksom er utvalgt av noe over andre mennesker og til å bekjempe de andre menneskene å ha dem under seg til tjenere eller drepe dem.»

   Vi blir nok født bare en gang fra mors liv. Og gitt at Gud faktisk er Gud, så kan det virke som han har utvalgt seg et folk, som dog ikke skulle få valse riktig så mye fram som de har forsøkt gjøre. Men dette gjelder alle folkeslag, for så vidt.

   Og når det gjelder påstanden om at jødene skal ha deg som tjener eller drepe deg… Hvor har du dette fra? Har du blitt forsøkt slavegjort av en jøde eller drept av en jøde, nettopp fordi det var en jøde og du ikke…?

   «Så krigsmaskinen Schau snakker om kan bevises at ikke stammer fra Jesus men fra noe jødisk noe som lever i uvitenhet som ikke vet hva et menneske er i det hele tatt»

   Krigsmaskinen kan nok ikke bevises spesielt mye, nei. Og den stammer selvsagt da ikke fra noen Jesus. At jødene ikke vet hva et menneske er… Bra du nevner uvitenhet, for den ser ut til å være litt framtredende her… :-)

   Slett
 35. AS Bibelen er kun ett kapital forhold, for å kunne bringe inn økonomi til Jødene, igjennom fysisk voll, sykiske tortur om himmel og helvede, der Jesus kun skal være det ideelle mønster menneske, for å kunne skape kapital inn til AS Bibelen som det første bank system, som siden splittet seg i det styrins systemet, der tros forholdet og makt mennesket kunne manipulere med pengenes manipulerende økonomiske makt forhold, som bankene har, mot menneske hetens frie verden. Mennesket samarbeid, var forståelsen overfor hverandres behov, før AS Bibelen sitt makt forhold tok samfunnet, i sitt kapital manipulerende kverulering system.

  Draps maskinen AS Bibelen er kun ett ord som ikke dekker kynismens makt forhold, opp i gjennom 2000 år, som AS Bibelen har påført menneskeheten.

  Mitt forklarings forhold for dette her, ble for stort, og jeg må desverre forkorte dette ned til dette her. Beklager, men det finnes mere......Se Bibelen som AS pengemaskin, så forstår man Bibele mere riktigt.......og dens posisjon igjennom 2000 år, med voll og kynisk kverulering....

  SvarSlett
  Svar
  1. Påstandene dine i innlegget ditt her er bare vas og tull fra ende til annen.
   Jødene hadde ikke AS Bibelen.
   De tjente ikke penger på den heller.
   Jødene hadde intet med Jesus å gjøre, heller tvert om.

   Siden du egentlig ikke henger sammen i påstandene dine, ei heller ordene dine, og innholdet og alt mulig annet, tror jeg at jeg dropper videre kommentarer. For det innlegget ditt ble bare dumt fra starten og så ble det bare verre...

   Slett
 36. KRISTENDOM ER TULL!! (Les)

  Norge ble ufrivillig et kristent land. For mange hundre år siden hadde en eller annen tulling fått for seg at kristendommen var det eneste riktige. Han reiste (ikke alene) rundt på forskjellige gårder over hele Norge for å overbevise andre om troen på kristendommen. En metode han brukte var å bruke lange rør som han presset ned halsen på ikke-kristne, og sklei så en huggorm ned i røret. Huggormen gravde selv veien ut gjennom magen. Etterpå spurte han andre ikke-kristne, "Ja, er det flere som ikke tror på Gud?" og sånn fortsatte han til ingen turte å tro på annet. Dette virker ikke veldig kristent syntes jeg. Uansett, hvem velger å be og bruke tid på å gå i kirker osv. for noe ingen har verken sett eller hørt. At en person påstår at Gud pratet til han i en drøm beviser ingenting. Hvem som helst kunne drømt det, eller løyet om det.

  Folk får velge å tro på hva dem vil, men ikke la det påvirke andre, og ikke hat noen for hva de tror på/ ikke tror på.

  SvarSlett
  Svar
  1. Du sier at folk får tro på hva de vil,men hvorfor i herrens navn skal du indoktrinere til å ikke tro?Du står for hat mot alt du ikke forstår..etc kristendom!

   Slett
  2. Svar til "Anonym May 3, 2012 02:14 AM
   KRISTENDOM ER TULL!! (Les)"

   Du har ikke all verdens med historisk viten om kristendommens inntog i Norge, nei...? Nei, det er greit det. Men da synes jeg du skal droppe å komme med historieforfalskning og null peiling og attpå til løgner...

   Det er meget mulig at Norge ble et kristent land ufrivillig. Men det var vel strengt tatt fra de kristne det meste av den ufrivilligheten kom og ikke andre veien som du forsøker framstille det som.

   Nei, det var ikke en eller annen tulling som reiste rundt på gårdene og omvendte folk til kristendommen. Når det gjelder den idiotiske påstanden om at en huggorm ble tvunget ned i magen på folk... Kan du forklare meg hvordan en huggorm kan grave seg vei ut gjennom noe som helst...? Hvor er rottetennene eller narrhvaltannen som kan gjennomstikke magesekk og så videre...? Ser du at dette er bare løgn og fanteri? Så alt det du sitter og forteller om i den historien, er altså bare vas og tøv og har ikke noe slags sannhet i seg.

   Du antyder at dette du forsøkte lyve om ikke var spesielt kristent? Hva med dine heller dårlige forsøk på å lyve på kristendommen noe den ikke har gjort, av din rene uvitenhet? Er dette typisk ateistisk?

   Jeg vil påstå at du står for et ganske stort hat mot kristne, når du klarer koke i hop denne historien om huggormen og faktisk tro på den og la den styre din mening om kristne... Så du har latt deg påvirke sterkt av noe som er en ren løgn.

   Slett
 37. I've got nothing against Jesus, it's his fan club I can't stand

  SvarSlett
 38. Kristendommen er en krigsmaskin..No doubt! whether you like it or not!....Jews Muslims Christians are in war! Let's see who wins.....

  SvarSlett
 39. En interessant blogg. Det starter med Schau, men ender opp i spørsmål om kristendommen er en krigsmaskin ved siden av det stadig tilbakevendende spørsmålet om religion og troverdighet. Må jeg få minne om at religion er TRO - ikke vitenskap - hvilket burde få enkelte debattanter tilbake på sporet igjen.
  Den kristne religion er splittet opp i trosretninger, ulike grupperinger/sekter. Noen er inkluderende, andre er ekskluderende (også i forhold til andre kristne grupperinger). Dette er ikke enestående for religionen kristendom.
  Hva mener man forresten med "krigsmaskin"? Jeg antar at man mener "maskin som genererer krig". Jeg er ikke sikker på at min antakelse er gjengs for andre bloggere her.
  Finnes krigsmaskiner? Krigsmaskiner under religiøse flagg? Jeg skjønner de aller fleste i bloggen tar det for gitt - uten spørsmål. Krigsmaskin er et begrep/bilde jeg forbinder mest med 2. verdenskrig som beskrivelse av frontene de ulike partene stadig skapte.

  Et spørsmål jeg får lyst til å stille: KAN egentlig ALLE kristne samles under 1 fane hvis eneste formål er å starte kriger i guds navn i en skjult kamp om verdensherredømme/overtaket i forhold til andre religioner? Jeg tror ikke det. Jeg tror interessen for å være noe for seg sjøl er større enn interessen for å samles under 1 flagg.
  Jeg tro religion som politisk kampfane er forbi. Det har ikke samme appell. Nå er det større og sterkere aktører som drar igang. Motivene er ikke akkurat gjennomsyret av religion. Det er politikk, makt, penger. Tilgang til råvarer som olje ser ut for meg som et mektigere motiv i verden i dag.

  SvarSlett
 40. Schau skaper ikke hat. Kristendom skaper hat. Det kan jeg si med handen på hjerte, pga standpunktene til kristendom er avskyelige og basert på en eldgammel ideologi om hva folk skal og ikke skal gjøre.

  Til religiøse personer: voks opp! Eventyr er ikke ekte! Dere er en skap for menneskeheten

  SvarSlett
  Svar
  1. Ja, Jesus sa at kristendommen (Les: Jesus) ville skape hat. Men ikke som hatet selv, men som den hatede. Bare se innlegget ditt som oser av hat mot kristendommen.
   Kan du fortelle meg hvilke standpunkter kristendommen, representert med Jesus og ta gjerne med Paulus, står for som er avskyelige? Gleder meg til å se dette...
   For øvrig står det i alle lover og regler pr. i dag - inkl. Grunnloven, mye om hva folk skal og ikke skal gjøre...

   Når det gjelder å vokse opp, kan du gjerne be religiøse personer gjøre så. Men bør du da ikke gå foran med et godt eksempel og gjøre det du også? Og kanskje først også...?

   Slett
 41. *skam. ikke skap haha. kanskje skap homser, men hvem vet

  SvarSlett
 42. “Religion is an insult to human dignity. With or without it, you'd have good people doing good things and evil people doing bad things, but for good people to do bad things, it takes religion".

  SvarSlett
 43. Jeg er helt enig med Kristopher Schau. Han tar i, men jeg er likevel enig. Se bare på de kristnes støtte av Israel og USA sine kriger for "demokrati" der kristendommen brukes som alibi.
  All religion gir grobunn for hat fordi religionens tilhengere faller for fristelsen til å heve seg over andre og dømme andre med bakgrunn i egen tro. Noen så sterkt at hat er dekkende. Ofte er vel disse også beskrevet som fanatikere. Slike finnes i alle religioner. Noen tydeligere enn andre. Jeg personlig frykter mest de som ikke er så tydelige, men likevel svært aktive.
  For meg blir troen på menneskene viktigere enn troen på en Gud. Leveregler har jeg fått av min egen samvittighet og de lover som gjelder i landet jeg bor i. Mer trenger jeg ikke.

  SvarSlett
 44. 16. And mention in the Book (the Qur'an, O Muhammad , the story of) Maryam (Mary), when she withdrew in seclusion from her family to a place facing east.

  17. She placed a screen (to screen herself) from them; then We sent to her Our Ruh [angel Jibrael (Gabriel)], and he appeared before her in the form of a man in all respects.

  18. She said: "Verily! I seek refuge with the Most Beneficent (Allah) from you, if you do fear Allah."

  19. (The angel) said: "I am only a Messenger from your Lord, (to announce) to you the gift of a righteous son."

  20. She said: "How can I have a son, when no man has touched me, nor am I unchaste?"

  21. He said: "So (it will be), your Lord said: 'That is easy for Me (Allah): And (We wish) to appoint him as a sign to mankind and a mercy from Us (Allah), and it is a matter (already) decreed, (by Allah).' "

  22. So she conceived him, and she withdrew with him to a far place (i.e. Bethlehem valley about 4-6 miles from Jerusalem).

  23. And the pains of childbirth drove her to the trunk of a date-palm. She said: "Would that I had died before this, and had been forgotten and out of sight!"

  24. Then [the babe 'Iesa (Jesus) or Jibrael (Gabriel)] cried unto her from below her, saying: "Grieve not! Your Lord has provided a water stream under you;

  25. "And shake the trunk of date-palm towards you, it will let fall fresh ripe-dates upon you."

  26. "So eat and drink and be glad, and if you see any human being, say: 'Verily! I have vowed a fast unto the Most Beneficent (Allah) so I shall not speak to any human being this day.'"

  27. Then she brought him (the baby) to her people, carrying him. They said: "O Mary! Indeed you have brought a thing Fariya (an unheard mighty thing).

  28. "O sister (i.e. the like) of Harun (Aaron) [not the brother of Musa (Moses), but he was another pious man at the time of Maryam (Mary)]! Your father was not a man who used to commit adultery, nor your mother was an unchaste woman."

  29. Then she pointed to him. They said: "How can we talk to one who is a child in the cradle?"

  30. "He ['Iesa (Jesus)] said: Verily! I am a slave of Allah, He has given me the Scripture and made me a Prophet;"

  31. "And He has made me blessed wheresoever I be, and has enjoined on me Salat (prayer), and Zakat, as long as I live."

  32. "And dutiful to my mother, and made me not arrogant, unblest.

  33. "And Salam (peace) be upon me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive!"

  34. Such is 'Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary). (it is) a statement of truth, about which they doubt (or dispute).

  35. It befits not (the Majesty of) Allah that He should beget a son [this refers to the slander of Christians against Allah, by saying that 'Iesa (Jesus) is the son of Allah]. Glorified (and Exalted be He above all that they associate with Him). When He decrees a thing, He only says to it, "Be!" and it is.

  36. ['Iesa (Jesus) said]: "And verily Allah is my Lord and your Lord. So worship Him (Alone). That is the Straight Path. (Allah's Religion of Islamic Monotheism which He did ordain for all of His Prophets)." [Tafsir At-Tabari]

  37. Then the sects differed [i.e. the Christians about 'Iesa (Jesus)], so woe unto the disbelievers [those who gave false witness by saying that 'Iesa (Jesus) is the son of Allah] from the meeting of a great Day (i.e. the Day of Resurrection, when they will be thrown in the blazing Fire).

  38. How clearly will they (polytheists and disbelievers in the Oneness of Allah) see and hear, the Day when they will appear before Us! But the Zalimun (polytheists and wrong-doers) today are in plain error.

  SvarSlett
 45. Uansett hvordan en snur og vender på det så er kristendom, islam og jødedom essensielt utsprunget av samme religion.

  SvarSlett
 46. Nå er det jo mange individuelle tolkninger av hver enkelt religion. Ja der er mange som kaller seg islamister eller kristne som rettferdiggjør drap gjennom bibelen eller koranen, og historisk sett har det vær mye blodsutgytelse i religionens navn. vårt eget land ble jo kristnet med sverd blant annet. Så jeg forstår at mange kan få inntrykk av at religion bare fører meg seg elendighet. Men så er det jo de millioner som tenker på religion som kjærlighet til Gud, livet og hverandre. Kirkens nødhjelp for eksempel, ingen kan vel kalle dem for Krigshissere. Eller hva med frelsesarmeen og alt det de gjør for og hjelpe de svakeste i samfunnet.

  Man kan nok si at religion har ført med seg mye smerte og lidelser ja, Men man må jo skille mellom menneskene som praktiserer sin religion gjennom hat og de som praktiserer den gjennom kjærlighet. På samme måte som man må skille mellom innvandrere som er kriminelle og de som er reale flotte mennesker. akkurat som vi skiller mellom norske kriminelle og den vanlige ola nordmann i gata. Folk er for kjapp med og legge for hat hele folkegrupper eller en religion som helhet basert på noen enkelte menneskers handlinger.

  SvarSlett
 47. For meg er det aldri en religion som gjør at Kriger kjempes i religionenes navn. Det er nok heller mennesket's tolkning av det som er skrevet, og hvordan de kan vri og vende dette til sin fordel.

  Vi får nok heller skylde på oss selv, og ikke selve religionen :)

  SvarSlett
 48. Tro på hva du vil,bare ikke påfør din tro på andre ikke engang dine barn. De har rett til å finne sin egen tro, når det er sagt så er det 100% umulig å ikke gjenkjenne det FAKTUM at religion i stor skala har og står for så å si alle kriger verden har sett. Religion er bullshitt oppspinn og kan tolkes på uendelig mange måter, med andre ord denna planeten er overbefolket med sauehuer.. Religion hæhæhæhæhæ fy faen for en vits... Trur på sola jeg, den kan jeg tilogmed SE..!!!!! og uten den hadde INGENTING vært her.

  SvarSlett
 49. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 50. Selvfølgelig har Schau (og Breivik) rett, Kristendommen er en krigsmaskin. Uten krismaskineriet hadde kristendommen ikke hatt den posisjonen den har i dag. At folk fremdeles kan underkaste seg denne religionen er for meg en gåte.

  SvarSlett
  Svar
  1. At folk fortsatt etter 2000 år praktiserer kristendom burde si deg noe!Kristendommen og Gudsord har en kraft i seg som du ikke kan forstå,fordi du benekter Guds eksistens.

   Slett
  2. Folk har praktisert forskjellige religioner i mye lengre tid enn to millennier, ta buddhismen f.eks, som predaterer kristendommen med mange hundre år, gjør dette at buddhismen er korrekt? Hvorfor er du ikke en buddhist?

   Slett
  3. Buddhisemen tilber mennesket som det største...kristendommen tilber En Gud.Derfor er jeg ikke en buddhist.

   Slett
  4. At folk etter 2000 år praktiserer kristendom burde si oss alle noe, nemlig at vi har arvet dette synet i 2000 år og ikke er i stand til å se realiteten og tenke kritisk. Det at "jeg TROR på Gud" eller "jeg kjenner Guds styrke inni meg" er IKKE beviser på hans eksistens. Det finnes ikke a shread of evidence på Guds eksistens WHAT SO EVER, og tro meg; jeg hadde syntes det var fantastisk om så gjorde.

   Slett
  5. Til AnonymMay 3, 2012 05:35 PM, Hvor har du lett etter bevis?

   Slett
 51. Nå sa vel ikke Schau at man burde hate noe, dette er dine ord.

  Ellers må hvem som helst kunne se at man kan oppfatte religioner som krigsmaskiner, det går an å se på det historiske her også. Det er mange ting både ved kristendom og islam som får dem til å se ut som krigsmaskiner. Nå er ikke jeg helt enig i akkurat det ordet, men det er absolutt på sin plass å motarbeide de elementene innenfor religion som forårsaker lidelser ja. Og de er det mange av.

  Du nevner også at det er uheldig å si dette siden Breivik får kritikk for å være krass mot islam, og nå har gjerne Breivik en relativt urasjonell frykt for islam. Men hvis man leser litt i koranen og ser på sharia, da skal du være ganske kald for ikke å komme med kritikk. Det samme kan fint sies om "din" bok også. Det er for eksempel et kvinnesyn i begge religioner som ikke hører hjemme noe sted. Allerede i de ti bud stadfester bibelen at kvinnen hører til mannen og ikke skal bægjeres på grunn av dette. Noe mer kritikkverdig skal man faktisk lete lenge etter.

  SvarSlett
 52. God Is Not Great: How Religion Poisons Everything av Christopher Hitchens er en bok som burde leses av alle som vil ta et informativt standpunkt til religionens rolle i den verden vi FAKTISK lever i.(denne boken kritiserer all religion, ikke bare kristendommen)

  Min påstand: Dersom du er et oppegående menneske og leser bibelen med et åpent sinn, vil du ikke komme frem til at bibelen har et bra syn på etikk, moral, rettferdighet eller menneskeverd.

  Jesu lære er enkel: Følg meg, godta meg som din herre og frelser, og du vil komme til himmelriket. Godta meg ikke, og du vil brenne i helvete i all evighet! Alle andre religioner er FEIL og vil føre deg inn i fortapelsen...

  Tror du/dere at et så polarisert syn på verden ikke skaper splittelse og strid? Dette er OPPSKRIFTEN på så splittelse, strid og ja! KRIG!

  SvarSlett
  Svar
  1. Hør, hør! Fantastisk å lese at man ikke er alene i galskapen.

   Slett
 53. Se på CVn til schau. En større idiot skal man lete lenge etter. Det er en mann det ikke går an å ta seriøst. Når kjente personer, enten det er kunstnere, forfattere, idrettstjerner, skuespillere, komikere osv. uttaler seg om ting, får det plutselig troverdighet og voldsom opperksomhet. Og det uten grunn. Feks. en idrettstjerne er overlegen i sin idrett, men hvilke forutsetninger har vedkommende til å være ekspert på midtøsten vs en alminnelig snekker? Poenget er at kjente personer blir ofte spurt om ting de har n u l l peiling på, og det får a l l t i d mye oppmerksomhet. Schau har sikkert like mye peiling på kristendommen som en gjennomsnittlig ateist, og han forakter tydeligvis kristendommen. Siden han er kjent, får dette stor oppmerksomhet.

  SvarSlett
 54. "Schau har sikkert like mye peiling på kristendommen som en gjennomsnittlig ateist"

  I samtlige undersøkelser utført, så kan ateister og agnostikere mer om bibelen og religion enn de kristne. (de eneste som skårer tilsvarende høyt er noen typer jøder og mormonere)

  Det Schau kan er derimot moral, og hans menneskelige moral står sterkere enn de aller aller sterkere enn de fleste. Så han er helt berettiget til å si sin mening her. Schau legger ikke skjul på hva han har gjort i livet sitt. Bare å les teksten du her så stramt kommenterer, men det er vel med den som med bibelen din. Du har ikke leste hverken av dem (hele!), men har fortsatt sterke meneinger om dem. Jeg som ateist har lest bibelen to ganger (da det er en god bok) og mormonernes bok og koranen.

  Jeg tror nettopp det er Schaus sin ærlighet som gav ham denne jobben i dagavisen. Ifra ham får vi en sannhet andre ikke ville ha klart å skrive. Hvilke andre personer som dekker denne saken har innrømt å selv ha hatt tanker om å drepe andre mennesker? At de helst vil filleriste terroristen og be ham ta seg sammen, kutte ut skuespillet og prate normalt.

  SvarSlett
  Svar
  1. Du mener Schau har moral? Det er det dummeste jeg noensinne har hørt. Alt det syke den mannen har gjort på tv og privat, vitner om en mann som fullstendig mangler moral. Fyren er en skam.

   Slett
 55. Til alle kristne her, slutt å "krangle" med alle her som ikke kjenner Gud/Jesus, Gud/Jesus kan ikke forklares, kun oppleves. Begynn heller med å be for folket fremfor å krangle/diskutere, for ellers er vi ikke bedre en de som fører strid. Vi trenger ikke forsvare Gud eller Jesus, det er de i fullstand til sjøl. Hva de trenger hjelp til er å nå mennesker, gjennom bønn, og gjennom praktisere Jesu lære.

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg er helt enig med deg i at "krangle" er dumt, men jeg tror ikke meningsutveksling er dumt. Det er ikke alle, kanskje til og med få, av kommentarene her som legger opp til en god dialog. Likevel tror jeg at det er et poeng å forsøke på det. Mange kommentarer viser åpenbare fordommer, misforståelser og dessverre ofte svært manglende kunnskap og forståelse. Det kan være på sin plass å påpeke at det da er nettopp det det er.

   Slett
 56. Dette mener Jesus om alle dere her på bloggen som rakker ned på Kristopher Schau:

  "Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen."

  Så gjør som Gud: Oppfør dere ikke som hedninger. Elsk Christopher Schau!

  SvarSlett
  Svar
  1. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

   Slett
 57. Christoffer Schau skriver for Morgenbladet på en måte de aller færreste journalister gjør. Han deler tanker og følelser rundt det Breivik sier og gjør, og prøver så godt han kan å forstå. Akkurat nå må vi høre på hva han sier, skriver han i avisa. Utsagnet Breivik kom med er et utsagt veldig mange mennesker kan si seg enig med, inkludert Schau. Hva gjør Schau annerledes? Han belyser temaet og er ikke redd for å si det han mener. Jeg er også helt enig. Kristendommen og andre religioner har blitt brukt som en "god grunn" for å føre "hellig krig", noe som motstrider alt denne fiktive personen Jesus skal ha sagt. Men hvem har vel rett til å si hva som er riktig og hva som er galt? Ingen. Men vi har ytringsfrihet for en grunn, og selv om mannen er en massemorder trenger ikke alt han sier være tull. Åpne opp øynene, Møllerbråten, å se verden.

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg tror jeg har øynene vidåpne, Katja. Det er en av grunnene til at jeg ikke liker stempling og karikering.

   "Men hvem har rett til å si hva som er riktig og hva som er galt?" er en interessant setning. Jeg aner vel av det du skriver at du mener at du har rett til å si det.

   Den fiktive Jesus var nok kanskje ikke så fiktiv som du tror. Det finnes god forskning på det. Noe av det siste er den amerikanske agnostikeren og kristendomskritikeren Bart Ehrmans bok "Did Jesus exist?" Svaret er nok ja.

   Slett
  2. Kristofer Schau er en av de største dustene i landet.

   Jeg fatter ikke at Schau får lov å skrive i en avis. Jeg fatter heller ikke at det finnes en avis han får skrive i.

   Kanskje jeg skal ytre en mening med like stor ytringsvilje som Schau legger for dagen:

   Jeg ønsker virkelig Morgenbladet KONKURS og at Schau mister jobben!

   Slett
 58. Jeg fatter ikke at folk ikke forstår at alle filosofier kan brukes til å mane frem krig. Hva med filosofien om at alle er likeverdige og bør få like kår. Kommunismen som i utgangspunktet er ateistisk har jo sørget for vår tids største folkemord (stalin, pol pot osv). Finnes det egentlig samfunn hvor nestekjærlighet og menneskeverd blir verdsatt like mye som i den "kristne" del av verden?

  SvarSlett
 59. Afterlife.
  Vårt jordiske liv er kortvarig, når man er blitt pensjonist, men det er et laaangt stykke vei å gå, når du er 20 år.
  Skal vi tro Gud og Jesus, så er det gjennom dette jordelivet, som grunnlaget for en direkte oppstigning til Guds Planet, som er det som betyr noe.
  Kristendom som krigshisser, ja det kan vel også være en måte å si det på, men å tro på Gud og Hans Sønn Jesus, er noe helt annet:)

  SvarSlett
 60. Når ble kristendommen i så fall en krigsmaskin? Må ha vært lenge etter Jesus - hvordan ellers kunne de kristne ble forfulgt og bestialsk drept av romerne?

  SvarSlett
 61. Indoktrinering er den eneste grunnen til at man blir religiøs, hvertfall nå i nyere tider og geografi (hvor du er født/oppvokst i verden) "bestemmer" hvilken religion du følger hvis du følger noen religion.
  Hvor mange som er født og oppvokst i midtøsten er kristne?
  De er alle muslimer, hvorfor "føler" ingen av dem den riktige guden? og når det gjelder om religion er en krigsmaskin..
  Indoktrinering og "omvendelse" til en religion er da en form for krig, psykologisk krig, "tro som meg eller brenn for evig"
  Ifølge gamle testamentet er da gud sjøl den mest bestialske morderen noen gang. med klar margin, dreper selv for den minste ting og kommanderer andre til å drepe, lemleste og voldta, så krig skal da passe troende sin moral fint.

  At religion i det hele tatt har en seriøs posisjon i dagen samfunn er for meg latterlig. Er vi virkelig ikke kommet lengre?

  SvarSlett
  Svar
  1. Påstanden din om at alle i Midtøsten er muslimer er jo bare tull og tøv. Det finnes kristne arabere, kristne palestinere, messianske jøder og så videre og så videre... Det finnes større eller mindre grupper kristne i alle land og innenfor de fleste folkegrupper...

   Slett
  2. Skulle kanskje nevnt land og ikke et område, men at hvilken religion du velger, eller hvilken religion foreldrene velger for deg er basert på geografi. hvor mange etnisk norske er muslim eller jøde for eks? hvor mange etniske irakere er kristne osv?

   Slett
  3. Skulle kanskje nevnt land og ikke et område, men at hvilken religion du velger, eller hvilken religion foreldrene velger for deg er basert på geografi står jeg ved.
   Hvor mange etnisk norske er muslim eller jøde for eks? hvor mange etniske irakere er kristne osv?

   -bare rettet et par feil på min forrige post-

   Slett
  4. La oss bare stikke innom et par-tre land... Irak hadde for 20 år siden nærmere 1 million kristne... Omtrent på samme tid var det antatt 300 000 kristne i Iran, i følge mine tall er det ca. 5 millioner kristne i Pakistan i dag... En skulle i følge deg ikke tro at dette var mulig... men likevel så er det det... Og vi har jo profilerte norske muslimer også... Så min påstand at det finnes større eller mindre grupper, på tross av til dels hard forfølgelse, i alle land og innenfor de fleste folkegrupper, er vel fremdeles riktig...

   Slett
 62. Artig å se at eventyr engasjerer og hjernevasker folk såpass...

  SvarSlett
  Svar
  1. Artig å se at ateisme engasjerer og hjernevasker folk såpass...

   Slett
 63. Alle Abrahamske religioner må utryddes.. Kristendommen Islam og Jødedommen disse om de ikke er roten til alt vondt en begrunnelse for maktsyke mennesker. Ett stort bokbål forann stortinget, med Thoraen Koraen og Bibelen på hadde gjort seg.. Religøse nek vend om før det er for sent

  SvarSlett
 64. Jeg har gått rundt å tenkt det du har skrevet her i en lang periode, men synes det har vært vanskelig å formulere det. Selv er jeg ikke kristen, men synes de som sprer hat og intoleranse på bakgrunn av at de har et problem med at enkelte velger å bruke kristendommen for å spre hat og intoleranse er mye av det som er grunnen til at verden ikke går noe videre.

  SvarSlett
 65. Jeg kan vel trygt si at jeg ikke er noe stor fan av religion. Missforstå meg rett. Jeg tror på en gud og et liv etter døden.. Men jeg er verken kristen, muslim eller hindu. Selv om de fleste religioener har mye godt med seg så er det også ting som absolutt ikke passer inn i denne verdenen. Sånn som synes på dyr, homofile osv. Jeg har blitt fortalt av en kristen person at jeg kom til å brenne i helvette og få samme straff som mordere fordi jeg synes at homofili er naturlig. Jeg kan altså drepe en masse folk.. uten at det har noe videre konsekvens for meg i det neste liv. Jeg er heller ikke så veldig glad i misjonærer.. De hjelper selvfølgelig folk, men samtidig prakker de på dem sin religion, noe som igjen gjør at de som blir omvendt blir fanatiske.. De tar bibelen på ordet, selv om den er skrevet for over 2000 år siden..

  For all del.. Jeg respeterer de ulike religionene.. Så lenge det ikke går ut over andre folk..

  Akkurat hva Schau mener er jo litt vanskelig å tyde ut ifra dette synes jeg. Alt jeg kan si er at mange kriger og mange liv har gått tapt pga religion.. Kanskje er det dette han mener? Uansett: Jeg synes han er flink til å skrive faktisk. Han tørr å si at han er enig med Breivik på visse punkt, noe det står respekt av.

  SvarSlett
 66. Ingen reagerer når man sier et vondt ord om kristendommen, men den minste kritikk mot islam så er himmel og jord i bevegelse!

  SvarSlett
 67. Spørsmål til Tommy. Hvor tror du Jesus, Maria og Josef dro når Jesus var 12 år ?

  Det er ingen historie i Kristendommen om dem fra Jesus var 12 år til han var 29 eller 30 år.

  Nå har jødiske personer hatt monopol på sensur av historiebøker i mange hundre år så historien som er nedskrevet er ikke troverdig på mange områder og slik kan lett bevises med linker fra internett. Ofte skriver overtroiske jøder om historien og lyver til fordel for den dualistiske uvitenheten og vrangforestillingen mange jøder lever i om at de liksom er et spesielt unikt vesen når de er i familie på morssiden til Abraham. Og når noen av oss som er født eller la oss kalle det gjenfødt som Abrahams barn tror dette så tror og mener de at de liksom er utvalgt av noe over andre mennesker og til å bekjempe de andre menneskene å ha dem under seg til tjenere eller drepe dem. Så krigsmaskinen Schau snakker om kan bevises at ikke stammer fra Jesus men fra noe jødisk noe som lever i uvitenhet som ikke vet hva et menneske er i det hele tatt.

  SvarSlett
 68. Jeg nekter å tro det... Schau følger og er journalist i Breivik-saken. Da er det rett, dette er sirkus. Flaut.

  SvarSlett
 69. Man kan også elske en krigsmaskin. En maskin er en maskin, den gjør bare hva den blir fortalt, en lastebil kan både frakte mat og kjøre over små barn.

  SvarSlett
 70. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 71. Det skremmer meg at voksne mennesker i år 2012 kan være så oppslukt av "la naïveté", som så mange her inne har vist seg å være.

  La oss underholde ett tankeløp en liten stund:

  Sett at Gud, Jahve eksisterer.

  Bibelen er guds ord, fortalt og nedskrevet til, og av, mennesket. Dette må jo være et faktum de aller fleste kristne kan godta.

  Men, ville ikke dette da indikere at den norske kirkes og det generelle trosbildet religiøse nordmenn innlemmer i sine liv, må være, enten i tråd eller ikke i tråd med guds originale tanker?
  At en troende ikke kan ta seg den friheten til både å tolke guds ord fritt, å samtidig være tro til guds ord?

  Å tolke, for de som ikke har reflektert rundt dette, er jo egentlig "å putte ord i munnen for-", som det på allmennspråket så fint heter.
  For den delen av leserne som innehar den akk så sjeldne evnen til å tenke kritisk, vil jo dette enkelt å greit bety at det finnes to utfall:

  1. Ved fri tolkning: Guds ord er ikke godt nok eller direkte feilaktig.
  2. Ved bokstavelig tro: Gud hadde helt rett.

  Jeg kan egentlig ikke forstå hvordan fri tolkning i den enkelte persons troslandskap er i inlemmet i den religiøse aksept.

  I realiteten er alle som ikke tror fullt og helt på alt som står i bibelen delvis ateistiske til sin egen religion, uten selvfølgelig å noen gang reflektere rundt dette.

  Om en kristen leser igjennom bibelen, hvor mange prosent av de bibelske vers vil han eller hun automatisk anslå som enten "metaforiske eller billedlige"?

  Hvis den prosentverdien overstiger 0.0%, er jo den smått hjulbente foten allerede nede i den proverbiale salaten.
  Å være ateistisk er jo bare å øke den beskrivende faktor av den samme prosentandelen.

  Vil ikke dette i praksis bety at "den tolkende" er ateistisk, eller ikke troende for de hårsåre, til guds ord, bibelen?

  Selvfølgelig vil det det. Personen tror jo på sin egen versjon av guds ord, men ikke guds egen versjon. Og, ingen kan vel si at de er 75% kristne, kan de vel?

  Det vil da indikere at du, som en personlig tolkende kristen, står for en mening som faktisk ikke kan bety noe annet enn at gud fikk en smått fornedrende A- på sin "utlevering". Han hadde jo tross alt bare nesten, alt riktig.

  Hvor ofte hører du ikke om kristne som mener at det gamle testamentet "ikke teller", fordi der er det mye slemme saker og ting som skjer og blir sagt?

  Joda, riktignok er gud allmektig, men tydeligvis er det å være forfatter og redaktør på samme tidspunkt en komplisert beskjeftigelse, der det å være allmektig simpelthen ikke er godt nok. Den allmektige glemte jo tross alt å ta ut boka med det fæle i, av opplaget.

  Og nei, jeg glemmer ikke dem som tror at bibelen skal leses ordrett. Det kreves bare ikke så mange ord for å forklare deres logiske avvik.


  Jeg mener, de tror jo på magi.

  Hilsen Kjartan  PS. Det gjør egentlig litt vondt, å se hva som aksepteres av overtro i mitt kjære fedreland.

  SvarSlett
 72. Det å i det hele tatt sitere bibelvers for å bruke som bevis for eller mot noe er da helt forkastelig da det er en kjent sak at bibelen som den er i dag er en ihjel-redigert utgave av den engang orginale.. Hendelser som kristne har sett på som skammelige hendelser er blitt redigert ut opp igjennom tiden, nevner eksempel: Paven som viste seg å være en kvinne Johanna, religion generelt er muligens en bra ting, med gode hensikter I UTGANGSPUNKTET, men det vil alltids finnes mennesker som er ute etter å få mer og mer makt og da bruker de religion og tolker det til fordel for seg selv p.g.a dens påvirkning, så lenge det eksisterer religioner vil det alltid være konflikter....."Det kommer alltid til å eksistere gode og onde mennsker, men det er kun religion som kan gjøre et godt mennske ond"

  SvarSlett
  Svar
  1. Hehe... Jaså? "Ihjelredigert", du...
   Og du nevner at en av de bortredigerte delene er en pave som var en kvinne... hehe... Unnskyld at jeg ler, men dette kan du ikke mene alvorlig og må altså være ment som en spøk. Og da må jeg jo le...
   Men - i den tro at du kanskje mener dette alvorlig, må jeg kanskje bli litt seriøs selv... Kan du nevne en eneste pave som er nevnt i Bibelen? Og siden du da ikke finner noen - mener du at alle pavene er bortredigert fra Bibelen? Eller kanskje du skal tenke at ingen paver er noen gang nevnt i Bibelen verken før eller etter noen redigering...? Ja, jeg tenker vi går for den siste delen der.
   Har du andre eksempler på ting som aldri har stått i noen bibelskrifter som er bortredigert og som du da dikter inn i et ukjent bibelskrift som har blitt "ihjelredigert" og som du da bruker som en "konspiratorisk grunn" til å betvile både det ene og det andre?

   "Det kommer alltid til å eksistere gode og onde mennsker, men det er kun religion som kan gjøre et godt mennske ond"

   Jaha...? Så for eksempelvis kommunismen som egentlig vil sørge for alle mennesker, iallfall til en viss grad, er altså ikke noe godt som har blitt brukt til mye vondt??? Ergo er det utsagnet ditt for feil å regne.

   Politikk skal jo være rimelig godt sånn prinsipielt, men har blitt brukt til å skaffe seg makt, land, penger... Og disse har også misbrukt religionen som et skjold for å skjule hva man egentlig hadde i tankene... Igjen blir utsagnet ditt feil... Men de klarer det godt uten religionen også... Men er det religionens feil at den blir misbrukt?

   Slett
 73. Det er lett å sverte kristendommen for alt som er gjort i dens navn.

  Innholdet er likevel uforanderlig - og det er å følge budene i god tro, alle som ett.

  Porten til Guds Rike har stått åpen i nærmere 2000 år - det er bare å gå inn for den
  som vil. Hvorfor er det så få som ser den?

  SvarSlett
 74. At kristendommen skal være en krigsmaskin, slik Kristopher Schau hevder, er ikke bare noen han hevder uten bevis, det er beviselig feil.

  Det er ikke mulig å tolke Jesus ("Salige er de som skaper fred", "Du skal elske din neste som deg selv", "Elsk dine fiender", "Vend det andre kinnet til", den barmhjertige samaritan osv. osv.) verken som en krigshisser eller som originator eller som opprettholder av en krigsmaskin.

  Derfor ser vi også at de kristne i flere hundre år etter Jesus var pasifister og nektet å bli soldater i den romerske hæren.

  At kirken senere har akseptert at kristne kan bli soldater skyldes blant annet utviklingen av såpass viktige prinsipper som de som kan oppsummeres i det som kalles Rettferdig krig, et tenkesett som også er blant inspirasjonene for Geneve-konvensjonen.

  At alle makthavere (enten de kaller seg kristne eller ei) til alle tider har legitimert og vil komme til å legitimere sine handlinger og kriger i det man anser som den høyeste moral, er en helt annen sak enn om denne høyeste moralen egentlig legitimerer krig.

  Kristopher Schau begår med andre ord en rekke tolkningsmessige dødssynder, enten vi snakker om Det nye testamentet eller historien.

  Det hadde dermed vært opplysende om han laget en TV-serie om slike dødssynder også.

  SvarSlett
 75. Kjartan:

  "I realiteten er alle som ikke tror fullt og helt på alt som står i bibelen delvis ateistiske til sin egen religion, uten selvfølgelig å noen gang reflektere rundt dette.

  I såfall er de fleste kristne, inkludert Paulus og kirkefedrene delvis ateistiske. Du innfører her en måte å tenke på om tekster som var fremmed for jødene, de første kristne og kirkefedrene.

  Lesemåtene som var vanlige i antikken og middelalderen kan stikkordsmessig oppsummeres med pesher og Quadriga (der kun én av lesemåtene var "den bokstavelige"). Det er ikke tilfeldig at kirkefedrene kunne angripe gnostikere og andre for å ta Bibelen for bokstavelig.

  Selv i Det nye testamentet leser man deler av Det gamle som allegori og/eller typologi.

  Den lesningen du hevder ikke er ateistisk er tvert i mot en måte å lese Bibelen på som ikke for alvor fikk gjennomslag før etter opplysningstiden. Fundamentalismen oppstod primært på 1900-tallet.

  Hvis du er ateist kan det med andre ord være at du her nesten er like fornuftig som de tidlige kristne.

  SvarSlett
 76. Du kan ikke være kristen OG skepisk. Du er da enten dogmatiker eller agnostiker. Dette er jo logikk, kanskje ikke religiøses sterkeste side?

  SvarSlett
 77. Tom Arne Møllerbråten: Du inngår ikke i dialog med motdebattanter angående kristendom, du møter ethvert innspill (og her er gode og dårlige sådanne) med en gjentaking av ting du allerede har bestemt deg for stemmer. Det er nedlatende og ikke særlig fruktbart.

  Øverst her, på et innlegg omkring kristningen av Norge, er du retorisk tendensiøs. Du anerkjenner voldsbruken men tar den ikke på alvor. Når du sier at kongene var fleksible og lot folk holde litt på videre med hedenske skikker fremstår du autoritær. Er det en bra ting at de gjorde det (og holdt seg bare til "noe" dreping)? Skulle vi ikke ta for gitt at folks frie vilje respekteres og holdes hellig, er ikke det en grunnleggende Jesus-etikk? Ellers er det vel ikke interessant hvor mye vold som ble brukt i kristningen av Norge, da dette ikke er forskjellig fra andre trossystemers utbredelse. Det interessante er vel heller at kristne ikke anerkjenner det fullt ut i dag.


  Hovedproblemet her er at kristen tro (eller Jesus-etikk som er en mer presis beskrivelse av hva disse verdiene består i i dag), kristendom, og kirkesamfunn blandes sammen i samme begrep her.

  Det er ingenting voldsomt eller galt med kristen tro, slik som Jesus definerte den. Den er prososial og human. Kristendom er noe annet, det handler om hvordan tro autorativt har blitt forvaltet gjennom historien, som er nærmere knyttet til mennesker og maktrelasjoner, i Jesu navn, om du vil. Dette er ikke Jesus lenger, men mennesker. Kirkesamfunn er den tydeligeste forlengelsen av dette, og det er helt riktig å sette ting på spissen og kalle dem for en krigsmaskin. Her er det menneskelig maktbruk, dogmer og systemisk undertrykking som gjennomføres under et dekke av kristen tro. Men det er ikke kristen tro. Dostojevskij, i Brødrene Karamasov, i den delen av boka som handler om "storinkvisitoren" drøfter dette best i skjønnlitteraturen. Han viser hvordan mennesker som kom etter Jesus tok i mot nettopp de fristelser som Jesus i bibelen sa nei til, for å utøve makt i møte med andre mennesker.

  Jeg anbefaler deg å åpne øynene, og ikke være så skråsikker på alt. Er det ikke tro det heter?

  SvarSlett
 78. Hvis Bibelens Gud er den ene sanne levende Gud, enten vi tror det eller ikke- hvilke konsekvenser får det for mitt/ditt liv. Det er vel det som er spørsmålet. Hva vi måtte synes om han, bibelen, kirken eller de kristne er vel av underordnet betydning. Gud mener om seg selv at han er Jeg Er- fra evighet til evighet. Ikke lett og forstå, det er vel derfor det heter tro og er basert på nettopp det- TRO. Tro det eller ei!

  SvarSlett