Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

søndag 28. april 2013

Å sette ord på sin tvil

Jeg har lagt merke til to ting i kristne sammenhenger gjennom mange år:

1. Når kristne setter ord på sin tvil, sin famlende tro eller sine spørsmål vedrørende sannheter innenfor kristendommen, skaper dette en sterk gjenklang og en frihetsfølelse hos andre som opplever noe av det samme. Det er fascinerende å se hvor oppbygd folk blir av at flere enn dem selv sliter litt med troen sin.

2. Samtidig får jeg ofte inntrykk av at det mange steder fortsatt er litt forbudt å være en åpen tviler. Det kan virke som at det å snakke om tvil, blir en trussel for andre sin tro. Åpner man for tvilen, vet man ikke helt hvor det kan ende. Derfor ønsker man ikke et slikt fokus i f.eks. menigheten eller bibelgruppa.

Denne dobbeltheten er interessant, og helt klart utfordrende for mange kristne. Snakker du om din tvil, vil du få noen som takker deg og andre som ønsker at du skal slutte med det.

Jeg er nok overbevist om at de sunneste miljøene er de som framelsker ærlighet og som lar tvilen være en naturlig del av samtalen om kristen tro.

onsdag 24. april 2013

Morsom bok om mytene om oss selv

Den amerikanske journalisten David McRaney ga i fjor ut en morsom og underholdende bok om myter og fakta. You are not so smart tar for seg 48 myter vi lurer oss selv med. Vi tror vi er så smarte og gjennomtenkte, men det er veeeeldig feil, hevder forfatteren. Etter å ha lest denne boken, føler jeg meg i hvert fall litt smartere, og det bør jeg vel bruke for alt det er verdt? Mine venner er herved advart.

Hvert av de 48 kapitlene starter med en påstand om noe vi tror om oss selv, for deretter å presentere hva forskning i dag har kommet fram til. Dette er psykologi presentert på en populærfaglig måte. Og det er massevis med henvisninger til relevante forskningseksperimenter, både kjente og mindre kjente. Moro.

Her kommer noen eksempler på påstander han tar for seg:

- Du tror du er en rasjonell, logisk person som ser verden slik den er, men i virkeligheten er du like villedet som resten av oss.
- Du tror du vet når du blir påvirket og hvordan dette virker på din væremåte, men i virkeligheten er du fullstendig ubevisst den konstante påvirkningen som kommer fra ideer formet i ditt underbevisste.
- Du tror du vet når du lyver til deg selv, men i virkeligheten er du ofte uvitende om dine egne motiver og du skaper derfor fortellinger som forklarer dine bestemmelser, følelser og historie uten at du selv ser det.
- Du tror dine meninger er et resultat av årevis med rasjonell og objektiv analyse, men i virkeligheten er dine meninger et resultat av årevis oppmerksomhet om informasjon som bekrefter det du allerede mener, mens du overser informasjon som motsier det du står for.

Og slik fortsetter han.

Boken herved anbefalt.

mandag 1. april 2013

Rob Bell - ny kristendom eller nytt språk?

Rob Bell er kåret til en av USAs mest innflytelsesrike kristne. Han grunnla Mars Hill Church, som etter hvert ble en megakirke med stor suksess. Bell var pastor i denne kirken fram til desember 2011. Som forfatter av en rekke bøker har han oppnådd en enorm posisjon. Mannen inspirerer mange med sitt friske språk, sin sterke formuleringskraft og sin annerledeshet. Mange mener han står for den nye kristendommen som kommer til å overta for den gamle, konservative evangeliske formen USA så sterkt er preget av.

Rob Bell er kontroversiell, det er det ingen tvil om. Forrige bok "Love Wins. A book about heaven, hell, and the fate of every person who ever lived" fra 2011 skapte store overskrifter og debatt, også i Norge. For Bell handler kristendom om Guds kjærlighet, en kjærlighet som er så stor og omfattende at den til slutt vil vinne. Diskusjonen han reiser er om det egentlig er plass for noe helvete, eller to utganger, etc. i det hele tatt. Han har blitt anklaget, av tradisjonelle kristne, for å avskaffe helvete og for å mene at alle vil bli frelst til slutt, altså for å stå for en teologisk retning som kalles universalismen.

Slikt blir det debatt av. En pastor som støtter Bell, ble bedt om å fratre stillingen sin. Les her. I et lanseringsintervju med den kjente journalisten Martin Bashir, ble Bell lettere avkledd. Bashir utdyper sin kritikk av Bell her, her, her og her. Motbøker er skrevet, og i Norge fikk vi en debatt på Verdidebatt der pastor Erik Andreassen forsvarte mye av det Bell står for.

Det er liten tvil om at grunnen til Bells suksess er hans nyformulering av kristen tro. Han stiller spørsmål som folk flest har, han er nådeløs i sitt oppgjør med en kirke og kristendom som har formidlet hat og selvtilfredshet i stedet for Guds kjærlighet til alle mennesker. Dette treffer folk. Jeg blir truffet av det og fryder meg over at han tør å sette ord på sin frustrasjon. Så har kanskje Bashir rett i at oppgjør med egen oppvekst er en viktig drivkraft hos han, og at han tar for lett på viktige problemstillinger hans nye kristendom støter på. Faren er at han i møte med både tekstene i Bibelen og med teologiske diskusjoner blir for overfladisk.

Det er derimot for enkelt å avskrive Bell, tenker jeg. Hans oppgjør er viktig. Hans spørsmål til det etablerte er viktige. At han i disse dager har gått ut med at han er for likekjønnede ekteskap, vil nok føre til at han lett avskrives av mange kristne. Og tar jeg ikke feil, vil nok dette være siste dråpen for mange. Han er liberal, da er vi ferdige med han. Det vil være veldig synd hvis vi sluttet å lytte til hans bøker, for vi trenger mye av det han kommer med. Hans bøker skjerper oss som ønsker å snakke om Gud til vanlige mennesker i 2013.

Nå er han ute med ny bok, "What we talk about when we talk about God". Hvorfor tenker folk først og fremst på hva Gud er mot når de hører om Gud? Hvorfor tenker de så begrenset om Gud? Går det an å forene hva vitenskapen har funnet med et bilde av Gud som er i alt og alle og som har vist oss hvem han er gjennom Jesus?

Bell prøver å formulere en tanke om Gud som er åpen, som er for mennesker, som er progressiv, og som er stor. Om han lykkes hele tiden, er jeg litt usikker på. Men han gjør et godt forsøk. Han vil så gjerne at moderne mennesker skal forstå litt mer av hvor nær Gud er hver enkelt, selv de som ikke tror. Bra prosjekt.

Liberal kristendom hevdet tradisjonelt at Jesus først og fremst var et vanlig menneske med et uvanlig og radikalt etisk budskap. Bell er Jesusfokusert, Gudsfokusert og kjærlighetsfokusert. Ingen bør tvile på om Bell mener Jesus virkelig var Gud. Av og til legger Bell seg nær opp til typisk mystiske tanker om Gud. Andre ganger presser han Gudsbegrepet til for langt i spekulativ retning. Det kan bli litt for utvannet, rett og slett. Men hans kritikk av svakhetene i tradisjonell kristendom og teologi, bør vi lytte nøye til.

Er det en ny kristendom vi ser, eller er det bare nye ord? Jeg er usikker, for jeg tror Bell selv er på leit. Han søker ærlighet, uansett hva det fører til. Hvor han havner i sine neste bøker, aner jeg ikke. Jeg lar meg inspirere av gode formuleringer og gode tanker. Man trenger ikke kjøpe hele pakka. Og jeg takker selvfølgelig for alle som gjennom Bells bøker har fått et nytt møte med en kjærlig Gud. Jeg har forstått at det ikke er få av dem.