Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

torsdag 21. januar 2010

En tro som tåler en trøkk

Jeg har et sterkt engasjement for at den kristne troen må være både grunnfestet og rotfestet så den tåler en trøkk. Det er flere faktorer som gjør troen stødig, og det er mange områder den kan få en trøkk på. Dette er svært viktig å formidle til kristne ungdommer, men også til eldre og erfarne kristne.

En rotfestet tro er en tro som ikke bygger på følelser, for et følelsesmessig forhold til Gud er svært lite å bygge på. Så fort følelsene forsvinner, begynner troen å forsvinne. Særlig nyfrelste med sterke opplevelser av sin omvendelse kommer i en vanskelig situasjon når hverdagen er der.

En grunnfestet tro er heller ikke en tro som er tillært og som man tror fordi andre tror det samme. Mange kjenner ordet miljøkristendom. Du skal ikke flytte deg langt unna miljøet du har bygget din tro på, før troen blir vag og lite levende. Uholdbart.

En grunnfestet og rotfestet tro er en tro som bygger på et personlig valg og overbevisning. Men ikke bare det, for i tillegg snakker Bibelen om at den troen som skal "tåle en storm", må være en tro som leves ut i gjerninger. Det vil med andre ord si at det ikke dreier seg om en teoretisk overbevisning bare, men om hvordan en lever livet sitt. Ved å gjøre som Jesus sa og gjorde, bygger troen seg solid og sterk. Ved bare å høre hva Jesus sa og gjorde, vil den være svært utsatt når stormer kommer.

Så kommer et av de punktene som jeg mener er forsømt i mye kristen forkynnelse og formidling. Troen må tåle en trøkk også intellektuelt. Det er ingen grunn i verden til at troen skal forbli på et intellektuelt barneplan. Alle som studerer et fag jobber seg mer og mer inn i fagstoffet. For å bli bedre på det, og for å forstå hva det dreier seg om. Slik burde det også være med troen.

Når Jesus sier at vi skal elske Gud med forstanden, tror jeg han mener at vi skal bruke våre tanker og intellektuelle kapasitet på trosspørsmål. Det er absolutt et mål at man skal være helt ærlig i møte med troen, både om sin tvil og sine spørsmål. Det er kun ærlighet som varer. Og min påstand er jo: Den kristne tro tåler en trøkk også fra intellektuelt hold fordi den i seg selv er bygget på sannhet, fornuft og ekte historie. Det er bare det at mange kristne ikke bryr seg om å bruke tid på det. Derfor: Studer mer kristen tro og Bibel-kunnskap.

Og da blir kristen tro noe helt annet enn blind tro. Blind tro er å følge noe bare fordi noen sier det, uten at en selv har tenkt igjennom det og på tross av sunn fornuft. Slik er ikke kristen tro.

Det er sikkert en del som er uenig med meg i dette. Jeg håper det er folk som ikke deler denne troen. Hvis kristne er uenig med meg i dette, blir jeg mer bekymret.

3 kommentarer:

  1. HE he, og der kom det en kryptisk melding fra deg ja. Er du med i menigheten min eller ikke? Du trenger ikke tenke, bare men det samme som jeg mener. Fristende for deg?

    SvarSlett