Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

mandag 18. januar 2010

Taletips fra benken


Hva opplever en tilhører til en tale som positivt? Og hva får tilhøreren til å falle av lasset, eller miste tråden? Hva er bra virkemidler, og hva faller helt igjennom?

Jeg har i mange år undervist våre elever i andaktslære, eller andaktsverksted som vi kaller det. Elevene våre er rundt 20 år gamle, og mange har lang erfaring som tilhørere i både møter og gudstjenester. Hver gang starter jeg med å be dem sette opp en liste over hva som trekker en tale opp og hva som trekker en tale ned.

25 elever har akkurat gjort denne oppgaven nå i år også, så her kommer listene over noe av det årets elever skrev ned. Etter 10 år med undervisning i dette, må jeg jo si at det er slående hvor lik listen blir fra år til år.

Dette opplever tilhøreren som positivt ved en tale:
 • At taleren er engasjert
 • At taleren er personlig
 • At taleren er reflektert
 • At taleren er jordnær
 • At taleren har humor
 • At taleren er ydmyk
 • At taleren viser respekt for annerledes tenkende
 • At taleren snakker rolig (men engasjert), med små innlagte pauser
 • At taleren er godt forberedt og kan det han/hun snakker om
 • At taleren har øyekontakt med sitt publikum
 • At temaet er aktuelt for meg
 • At temaet er aktuelt for samtida
 • At talen inspirerer til videre tenkning
 • At talen gir folk følelsen av å ha lært noe
 • At talen har en rød tråd
 • At talen har ett poeng, en konklusjon
 • At talen er variert i forhold til virkemidler
 • At talen inneholder gode fortellinger
 • At talen inkluderer publikum, gjerne med spørsmål og svar
 • At talen er bygd på Bibelen

Dette opplever tilhøreren som negativt ved en tale:

 • At taleren starter med å unnskylde seg for dårlig forberedelse
 • At taleren er uforberedt
 • At taleren bruker for mange ord
 • At taleren bruker monoton stemme, prestestemme
 • At taleren er upersonlig
 • At taleren snakker Kanaan-språk, bibelspråk som kun er for de innviede
 • At taleren mangler ydmykhet og hevder at han har rett og alle andre tar feil
 • At taleren blir for formanende
 • At taleren er fordømmende
 • At taleren gjør fakter som forstyrrer konsentrasjonen
 • At taleren prøver å være en annen enn den han/hun er
 • At talen blir lest opp
 • At talen har for mange poeng
 • At talen mangler poeng
 • At talen mangler rød tråd
 • At talen er for abstrakt eller svevende
 • At virkemidler brukes helt feil, tar for mye fokus bort fra poenget
 • At talen er for feil målgruppe
 • At talen er for lang eller for kort

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar