Jeg er fullt klar over alle de gode grunnene til ikke å tro på Gud. Likevel tror jeg. (Philip Yancey)

lørdag 23. januar 2010

Taler Gud?

De fleste kristne jeg kjenner vil umiddelbart, uten å tenke seg om, svare ja på dette spørsmålet. Hele Bibelen er full av Guds tale, og Bibelen ville ikke vært den samme om menneskene ikke kunne kommunisere med Gud.

Jeg tror også Gud taler, men jeg er veldig usikker på hvordan han høres. Jeg tviler mer på menneskenes evne til å høre og til å tolke det de hører, enn jeg har behov for å tvile på at Gud taler, på en eller annen måte.

Jeg har hørt taler der predikanter har vist til at Gud har talt direkte til dem om ditt eller datt. I GT talte Gud gjennom profetene og disse innledet sine taler med "Så sier Herren:...". NT er også fullt av Guds tale. Men når predikanter forkynner sitt budskap, og samtidig påberoper seg Gud selv direkte som formidler, er det sterke grunner for menighetene til å være ekstra på vakt.

Predikanten eller presten (selv om det er svært langt mellom prester som bruker denne formidlings"teknikken") stiller menigheten på et veldig vanskelig valg. Enten må menigheten kjøpe budskapet fra Gud, eller tro at predikanten lyver. Det siste er ikke gøy. Men det første er heller ikke særlig bra hvis budskapet ser ut til å ha lite med den Gud man kjenner igjen fra Bibelen, å gjøre. Eller at budskapet er veldig sentrert om svært perifere deler av det kristne budskapet.

Jeg liker ikke å høre prekener som stiller meg på et slikt valg.

Jeg er opptatt av Guds tale, men har hele mitt skeptiske apparat parat når jeg blir stilt på prøve i dette spørsmålet. Jeg er grunnleggende i tvil om menneskets evne til å motta og tolke riktig hva Gud måtte komme med er intakt. Jeg tror menneskelige ønsker, behov og kjepphester veldig lett kommer i veien. Og jeg er også grunnleggende i tvil om hvilke former for tale Gud bruker når han vil formidle noe. Viser han seg direkte, minner han oss om bibelvers, bruker han intuisjonen vår, fornuften vår, etc ?

Mest av alt stoler jeg på det sentrale budskapet i Bibelen. Jo mer sentralt, jo mer stoff har vi på hva Gud mente. Jo mer perifere ting Gud skal ha sagt til personer, jo mindre velger jeg å la det ha betydning for meg. Vi har såååååå mange eksempler på mennesker og menigheter som har blitt ført fullstendig på villspor av "overtroende" predikanter.

Mitt råd til meg selv og andre er: Hold deg til sentrum i Bibelen. Tyngdepunktet handler om Jesu liv og hans ord. Alt utenfor det er periferi. Dette er en god luthersk tanke, og en god fornuftig tanke. En tale jeg hørte en gang handlet om hva slags musikk Gud likte. Predikanten er superkjent, men her må han ha hatt en dårlig dag. Hva slags musikk Gud liker, er helt klart periferi, og jeg tror vel vi mer hørte om hva slags musikk predikanten likte enn hva Gud likte.

På TV Visjon Norge har jeg sett og hørt mye rart. Det er sikkert mange som får mye bra der også, men her opptrer stadig folk med direkte budskap fra Gud og direkte møter med Gud. Og jeg syns ting høres snodig ut. Jeg er sterkt bekymret for Oase i Norge også. Sterk fokus på amerikanske profetier tror jeg ødelegger mer enn det bygger opp.

Jeg er skeptiker. Gud og mange av mine medkristne syns sikkert jeg er en vanskelig fyr. Men vil han si noe til meg, vet han godt hvilke kanaler han skal bruke, og hvilke som ikke treffer meg i det hele tatt. Det er jeg sikker på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar